Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
569

[ZYGMUNT III WAZA - SEJM ELEKCYJNY]. Ordinum Regni Poloniae Nonnullorumque Eius Magistratuum

add Twoja notatka 
Opis pozycji

[ZYGMUNT III WAZA – SEJM ELEKCYJNY]. Ordinum Regni Poloniae Nonnullorumque Eius Magistratuum de Electione Serenissimi principis Sigismundi Tertii Regis ad diversos principes christianos Legationes, Epistolae, Responsa. Kraków, Drukarnia Łazarzowa, 1587. [88] k., format: 4. Okładka półskórek późniejsza (otarcia, przybrudzenia). Rzadkie. Cena: 3800 zł

Estreicher XXI, 143. Zbiór korespondencji z czasu sejmu elekcyjnego 1587 r., na którym wybrano na króla Zygmunta III Wazę. Była to elekcja bardzo burzliwa, doszło bowiem do podwójnego wyboru – obok Zygmunta opozycja szlachecka obwołała królem arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Ten ostatni zrzekł się korony polskiej dopiero po porażce pod Byczyną w 1588 r., wskutek której kanclerz Jan Zamojski wziął go do niewoli. Elekcja rozpoczęła się 30 czerwca 1587 r. otwarciem obrad sejmu elekcyjnego w podwarszawskiej Woli, a zakończyła 27 grudnia tego samego roku koronacją Zygmunta III na Wawelu.

Zbiór otwiera list stanów polskich do papieża Sykstusa V wystosowany tydzień po wyborze króla (26 sierpnia 1587). Dalej następuje udzielenie poselstwa kasztelanowi czechowskiemu Janowi Boguszowi oraz sufraganowi gnieźnieńskiemu Janowi Gniazdowskiemu, którzy mieli zakomunikować wynik elekcji cesarzowi Rudolfowi II. Potem kolejno: list do elektorów Rzeszy, list kanclerza Jana Zamojskiego do króla-elekta (Zamojski był jego najważniejszym stronnikiem) oraz list Zamojskiego i wojewody krakowskiego Andrzeja Tęczyńskiego do biskupa wrocławskiego. Potem następują listy do arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Ogółem zbiór zawiera ponad 30 listów, odpowiedzi i relacji z poselstw. Nieoceniony materiał źródłowy dla historii wolnej elekcji w Rzeczypospolitej. – Ubytki krawędzi karty tytułowej oraz dwóch kolejnych uzupełnione papierem, nieznaczna utrata tekstu na karcie tytułowej uzupełniona pismem ręcznym, gdzieniegdzie ślady zawilgocenia, poza tym ładny egzemplarz. 

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
822 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 79 | Ulubione: 2
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+