7

Jan Kazimierz OLPINSKI [1875-1936], Most

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Estymacje: 1 500 - 1 928 EUR

Jan Kazimierz OLPINSKI [1875-1936]

Most

technika: olej na płótnie

wymiary: 28,4x50,3cm/  37x59,5cm

sygn. l.d. "OLPIŃSKI/924"


Jan Kazimierz OLPINSKI [1875-1936] urodził się we Lwowie. W latach 1893-97 podjął studia u Karla Rauppa i Karla Marra w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Z Monachium udał się do Paryża, gdzie w latach 1897-1900 kształcił się w Academie des Beaux-Arts u Rene Xaviera Prineta, Rafaela Collina i Jamesa Whistlera. Uczęszczał również do Academie Colarossi. Pobyt w Paryżu obfitował w wyróżnienia, medale (m.in. złoty medal za Pejzaż jesienny), udziały w Salonach (m.in. w Salonie na Polu Marsowym). W latach 1899-1901 odbył podróże artystyczne do Włoch, odwiedził także Kurlandię. W 1900 roku przeniósł się do Wiednia, w którym kontynuował naukę u Kazimierza Pochwalskiego. W czasie studiów odznaczony został złotym medalem cesarskiej nagrody honorowej, zaś za tryptyk Samotna otrzymał nagrodę II stopnia. Olpiński po powrocie do kraju w 1905 roku brał udział w licznych wystawach m.in. w I i II wystawie Związku Artystów Plastyków (lata 1911-1921, Lwów), w TPSP w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. Indywidualne wystawy miały miejsce w Żywcu w 1908 oraz we Lwowie w 1921 roku.

Olpiński najczęściej posługiwał się techniką olejną. Do ulubionych przedstawień należały pejzaże z Beskidów, Podola i Huculszczyzny (Widok zamku w Żywcu, Wodospad w Bystrej), sceny rodzajowe i typy ludzkie (Brodząca dziewczyna, Święto Jordanu na Rusi), a także portrety.

Jego prace znajdują się w licznych muzeach, m.in. w Żywcu (np. Śmierć legionisty pod Limanową), Jarosławiu (Portret Adolfa Dietznisa), Krakowie (Przysięga legionistów na rynku Żywieckim), a także we Lwowskiej Galerii Obrazów (m.in. Reduta, Chata wiejska).


Aukcja
Aukcja malarstwa europejskiego XIX i XX wieku.
gavel
Data
29 maja 2022
date_range
Cena wywoławcza
1 178 EUR
Estymacje
1 500 - 1 928 EUR
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 39 | Ulubione: 0
Aukcja

Artykwariat

Aukcja malarstwa europejskiego XIX i XX wieku.
Data
29 maja 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

1.       Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność Galerii ARTYKWARIAT zwanej dalej Galerią.


2.       Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.


3.      Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów, zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją.


4.       Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.


5.     Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.


6.      Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.


7.      Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.


8.       Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.


9.       W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.


10.    Galeria oferuje usługę wysyłki zakupionych przedmiotów na koszt Kupującego. Galeria dołoży wszelkich starań do rzetelnego zabezpieczenia obiektów przeznaczonych do wysyłki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.


11.     Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


12.     Zastrzeżenia końcowe:


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 

Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.

Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Artykwariat
Kontakt
Artykwariat
room
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
phone
+48 663 415 609

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

keyboard_arrow_up
+