2

Julian Fałat, Pejzaż zimowy z Bystrej

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Estymacje: 5 210 - 6 078 EUR | 24 000 - 28 000 PLN
50x70cm, olej, gwasz, akwarela, tektura

Julian Fałat (1853-1929) - Bystra to najważniejsze z miejsc życia i twórczości Juliana Fałata. Spędził tu ponad 25 lat swego aktywnego życia, tak twórczego jak i osobistego, osiedlając się w miejscu, którego był nie tylko odkrywcą, ale i wielkim propagatorem. Beskidy i okolice Bielska zastąpiły dawną fascynację rozlewiskami w Osieku i stały się motywem najchętniej przywoływanym i udokumentowanym o każdej porze roku.Niezliczona ilość pejzaży, często ze sztafażem ludzkim, ukazywała piękno i zmienność krajobrazu beskidzkiego, jego różnorodność i bogactwo. Pejzaże zimowe najchętniej poszukiwane przez odbiorców są stąd najczęstszym motywem twórczości Fałata w tym okresie i zazwyczaj noszą, oprócz sygnatury Artysty, oznaczenie umiłowanego miejsca powstania.
Prezentowana praca jest jednym z typowych krajobrazów zimowych, malowana na tekturze, częściowo wykorzystując jej naturalny kolor jako walor malarski i jej strukturę - jak choćby oddanie tropu zwierzęcego w śniegu poprzez wycisk w tekturze i pokrycie ich białą warstwą farby. Użycie nie tylko akwareli ale też gwaszu i farb olejnych czyni tę kompozycję bardziej plastyczną, ukazuje odmienność pokrywy śniegu na gałęziach drzew od tego przykrywającego powierzchnię ziemi. Skontrastowanie okrytych śniegiem, bezlistnych, poskręcanych konarów i obsypanych śniegiem jedlin na pierwszym planie z łagodnością różowiejących w słońcu pasm górskich w planie odległym krajobrazu buduje głębię i przestrzeń przedstawienia.
Sama praca kryje dodatkową niespodziankę - zakupiona w Krakowie w okresie międzywojennym wraz z pracą Wojciecha Kossaka, ma na odwrocie umieszczoną odręczną inskrypcję wykonaną niebieską farbą, potwierdzającą autentyczność dzieła ręki Juliana Fałata: “Praca in verso jest oryginałem Juliana Fałata. Wojciech Kossak”.
Aukcja
V Aukcja Galerii Horn - prace na papierze, sztuka dawna
gavel
Data
21 listopada 2021
date_range
Cena wywoławcza
3 908 EUR
Estymacje
5 210 - 6 078 EUR
24 000 - 28 000 PLN
Cena sprzedaży
-
Wyświetleń: 387 | Ulubione: 2
Aukcja

Galeria Horn

V Aukcja Galerii Horn - prace na papierze, sztuka dawna
Data
21 listopada 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
11.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest firma Grzegorz Łukasz Kretkowski „Horn" z siedzibą w Poznaniu przy Starym Rynku 42, kod pocztowy 61-772, NIP 7781140388, zwana w dalszej części regulaminu Galerią Horn lub Galerią.
 2. Przedmiotem aukcji są, wystawione w miejscu i w czasie trwania aukcji, dzieła stanowiące własność Galerii lub powierzone jej przez klientów.
 3. Galeria oświadcza w imieniu swoim i klientów - właścicieli dzieł, których reprezentuje podczas aukcji, że według ich najlepszej wiedzy, własność dzieł ani możliwość rozporządzenia tą własnością nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem osoby trzeciej, a dzieła nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy administracyjnego.
 4. Dzieła wystawione na aukcji można obejrzeć w siedzibie Galerii Horn w Poznaniu przy ul. Wielkiej 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 602 379 398.
 5. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zarejestrowały się w serwisie Onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.
 6. Warunkiem udziału w aukcji jest zaakceptowanie przez uczestnika aukcji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i regulaminie Onebid.
 7. Ceny podane w katalogu aukcji są cenami wywołania i są określone w PLN.
 8. Galeria ustala postąpienie w licytacji, ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 9. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal Onebid.pl. są uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 
 10. Wielkość postąpienia będzie zależna od przedziału cenowego licytowanego przedmiotu, zgodnie z tabelą zamieszoną w opisie aukcji.
 11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z uczestnikiem aukcji, który zaproponował najwyższą cenę za obiekt.
 12. Do ceny wylicytowanej Galeria dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 11% ceny wylicytowanej.
 13. Prawo własności dzieła przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu.
 14. Dzieła zakupione na aukcji należy opłacić w ciągu 7 dni od jej zakończenia. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym terminie, Galeria ma prawo anulować sprzedaż lub naliczać odsetki ustawowe.
 15. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Galerii Horn w Poznaniu przy ul. Wielkiej 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 602 379 398. Na życzenie kupującego, Galeria może wysłać obiekt pod wskazany adres. Koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokrywa nabywca.
 16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 17. Uczestnik licytacji podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Galeria. Uczestnik licytacji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 18. Galeria jest zobowiązana do gromadzenia danych osobowych uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).
 19. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 21. Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 
 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
O aukcji

Zapraszamy do udziału w V aukcji Galerii Horn - Sztuka dawna, prace na papierze

Wśród prezentowanych obiektów uwagę zwraca rzadka w twórczości Stanisława Kaczor-Batowskiego akwarela, którą autor udowadnia, że jest nie tylko świetnym malarzem - batalistą, znawcą barwy i broni, lecz także wrażliwym malarzem krajobrazu operującym z dużą biegłością tą trudną techniką malarską.

Dla kolekcjonerów i miłośników talentu Mariana Mokwy dwie akwarele z najwcześniejszego okresu jego twórczości mogą być ważnym i zaskakującym odkryciem. Prezentują wysoki poziom wykonania i temat tak odległy od marynistycznych prac tego autora. Niezachowane prace artysty z okresu międzywojennego to, jak podają źródła, głownie akwarele, a wśród nich krajobrazy i malarskie notatki z licznych podróży. Dziś znajdujemy potwierdzenie tych doniesień w prezentowanych pracach z 1916 roku.

Zapraszamy do licytacji!

Galeria Horn

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Horn
Kontakt
Galeria Horn
room
St. Rynek 42
61-772 Poznan
phone
+48602379398

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

keyboard_arrow_up
+