Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
2

Juliusz Kossak, Studium głów końskich - siwy i kary koń

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 4 034 - 5 096 EUR
13,7 x 18,5 cm, akwarela, gwasz, papier

Juliusz Kossak (1824 – 1899). Niewielki, malowany alla prima portrecik dwóch koni – siwka i kasztana – wykonany jest lekko, z wprawą i dużym wyczuciem modelu. Kompozycja jest znana z wcześniejszej twórczości artysty, którego malarskie portrety koni są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. Małoformatowe akwarele i gwasze Kossaka są stale poszukiwane na rynku i chętnie kupowane przez miłośników jego talentu.
Do prezentowanej na aukcji pracy dołączona jest ekspertyza prof. Dariusza Markowskiego (Toruń).
Obraz sygnowany i datowany „Juliusz Kossak 1897” lewa/dół.
Aukcja
VI Aukcja Galerii Horn - malarstwo, grafika, varia
gavel
Data
11 lipca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
2 548 EUR
Estymacje
4 034 - 5 096 EUR
Cena sprzedaży
-
Wyświetleń: 212 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Horn

VI Aukcja Galerii Horn - malarstwo, grafika, varia
Data
11 lipca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
8.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest firma Grzegorz Łukasz Kretkowski „Horn" z siedzibą w Poznaniu przy Starym Rynku 42, kod pocztowy 61-772, NIP 7781140388, zwana w dalszej części regulaminu Galerią Horn lub Galerią.
 2. Przedmiotem aukcji są, wystawione w miejscu i w czasie trwania aukcji, dzieła stanowiące własność Galerii lub powierzone jej przez klientów.
 3. Galeria oświadcza w imieniu swoim i klientów - właścicieli dzieł, których reprezentuje podczas aukcji, że według ich najlepszej wiedzy, własność dzieł ani możliwość rozporządzenia tą własnością nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem osoby trzeciej, a dzieła nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy administracyjnego.
 4. Dzieła wystawione na aukcji można obejrzeć w siedzibie Galerii Horn w Poznaniu przy ul. Wielkiej 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 602 379 398.
 5. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zarejestrowały się w serwisie Onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.
 6. Warunkiem udziału w aukcji jest zaakceptowanie przez uczestnika aukcji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i regulaminie Onebid.
 7. Ceny podane w katalogu aukcji są cenami wywołania i są określone w PLN.
 8. Galeria ustala postąpienie w licytacji, ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 9. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal Onebid.pl. są uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 
 10. Wielkość postąpienia będzie zależna od przedziału cenowego licytowanego przedmiotu, zgodnie z tabelą zamieszoną w opisie aukcji.
 11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z uczestnikiem aukcji, który zaproponował najwyższą cenę za obiekt.
 12. Do ceny wylicytowanej Galeria dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 8% ceny wylicytowanej.
 13. Prawo własności dzieła przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu.
 14. Dzieła zakupione na aukcji należy opłacić w ciągu 7 dni od jej zakończenia. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym terminie, Galeria ma prawo anulować sprzedaż lub naliczać odsetki ustawowe.
 15. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Galerii Horn w Poznaniu przy ul. Wielkiej 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 602 379 398. Na życzenie kupującego, Galeria może wysłać obiekt pod wskazany adres. Koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokrywa nabywca.
 16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 17. Uczestnik licytacji podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Galeria. Uczestnik licytacji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 18. Galeria jest zobowiązana do gromadzenia danych osobowych uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).
 19. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 21. Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 
 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

O aukcji

Zapraszamy do udziału w VI Aukcji Galerii Horn - malarstwo, grafika, varia

Na VI Aukcji Galerii Horn oferujemy Państwu malarstwo, prace na papierze, w tym grafiki dawne, a także zespół wybranych obiektów rzemiosła artystycznego. Znajdziecie Państwo przedmioty o rożnej wartości, lecz o wspólnym mianowniku - wyjątkowości zarówno formy, jak i materiału. Pochodzą z najlepszych warsztatów i wytwórni tak polskich, jak i zagranicznych. To obiekty wyjątkowe i rzadkie na rynku antykwarskim, z klasą i historią, niekiedy wręcz ikoniczne dla swojego czasu powstania. Mamy nadzieję, że znajdą Państwa uznanie, a ich zakup będzie źródłem prawdziwej przyjemności obcowania z ich pięknem.

Zapraszamy do licytacji!

Galeria Horn


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Horn
Kontakt
Galeria Horn
room
St. Rynek 42
61-772 Poznan
phone
+48602379398
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+