16

Agnieszka Kluszczyńska, Lockdown, 2021

add Twoja notatka 

Opis pozycji

akryle/kolaż na desce, wymiary: 70x100cm

Studentka II roku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na wydziale grafiki. W 2020 roku ukończyła V LO w Krakowie. Laureatka II miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki. Wyróżnienie w 37. Małopolskim Festiwalu Artystycznym Młodzieży. Wolontariuszka na Festiwalu WhoMan 2019. Brała udział w warsztatach graficznych Nature is My Homeland zakończonych wystawą w Galerii ASP w Galerii Bronowice (2021). Brała udział jako wystawca na I edycji Niezależnego Kiermaszu Zinów i komiksów Zine Fest (2021). Brała udział w open callu i wystawie „Przebudzenie” zorganizowanej przez Fundację KarpatArt na terenie Paonu (2022).
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
22 maja 2022
date_range
Cena wywoławcza
107 EUR
Cena sprzedaży
193 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
193 EUR
Przebicie
180%
Wyświetleń: 117 | Ulubione: 0
Aukcja

Art & Finance

Aukcja sztuki
Data
22 maja 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
 
Regulamin
 1. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 2. Organizator gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Organizatorem ekspertów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie galerii, we wskazanym przez Organizatora terminie oraz miejscu ich ekspozycji.
 5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Organizator zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 6. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Organizatorowi występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Organizatorem 5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 7. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 8. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Organizator może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 9. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 0%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 11. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 12. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 14. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 15. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Organizator przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 16. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Organizatora oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 17. Organizator nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 18. W przypadku aukcji charytatywnej Organizator nie oferuje możliwości wystawienia faktur. Środki wpłacone przez kupującego traktowane są jako darowizna na rzecz Fundacji Promocji Sztuki Polskiej.
 19. Udział w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Art & Finance
Kontakt
Art & Finance
room
ul. Rakowiecka 27
31-510 Kraków
phone
-
keyboard_arrow_up
+