13

Anna KOSTENKO (ur. 1975), Masaje; 1998

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Estymacje: 1 720 - 3 010 EUR | 8 000 - 14 000 PLN
Olej, płótno; 80 x 90 cm
sygn., dat., opisany na odwrocie: Anna Kostenko 1998/ ,,Masaje” olej na płótnie/ Kraków oil on canvas / 90x80/ Obrazy pochodzą z 1998 roku/ z cyklu przedstawiającego/ Massajskie Rodziny/ Dzieci i był zainspirowany moimi podróżami do Afryki/ w latach 1998-2000/ Anna Kostenko /Karków / 09.08.2022

Urodziła się w 1975 w Kijowie w rodzinie architektów. Studiowała malarstwo sztalugowe w latach w 1993 - 1998 na ASP w Krakowie i uzyskała prywatne stypendium do Paryża od prof. Jana Szancenbacha. Ukończyła kierunek uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Szancenbacha, pokazany na indywidualnej wystawie w pałacu sztuki TPSP w Krakowie. Zaraz po dyplomie nawiązała współpracę z galerią Jorgensen Fine Art (Dublin, Irlandia), z którą współpracowała przez 18 lat, objęta ekskluzywnym kontraktem na wyłączność. Na swoim koncie ma 27 wystaw indywidualnych oraz liczne projekty grupowe. Współpracowała również między innymi z galerią Albemarle Gallery w Londynie i Opera Gallery w Paryżu i Singapurze. Artystka dużo podróżuje realizując różne projekty malarskie. Projekt Faces Of Humanity został pokazany w 2009 roku w Galerii Triptych Art w Kijowie i wszedł na listę 10 najlepszych Art Projektow roku. Jej kolejny projekt - Nosotros został pokazany w galerii Dystans w Krakowie w 2017 roku pokazujący wielkoformatowe portrety ludzi różnych ras i przynależności etnicznych. Motywem przewodnim twórczości artystki pozostaje człowiek i jego odrębność estetyczna i kulturowa. Artystka tworzy w nurcie ekspresjonizmu w technice oleju i akrylu na płótnie, lubi eksperymentować. Aktualnie realizuje projekt #LostFuture, w którym łączy elementy portretu z ikonografią współczesności. Prace artystki znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych na całym świecie oraz kolekcjach organizacji UNICEF i Turner Art Foundation. Jej prace znajdują się w Kolekcjach: The Turner Foundation UK, The Royal Art Academy Collection, Dublin, Ireland, Fundacja J. Czapskiego , Francja , UNICEF i Turner Art Foundation Francja oraz w licznych kolekcjach prywatnych, m.in. na terenie UK, Irlandii, Francji, USA, Singapuru, Niemiec , Szwecji, Australii, Ukrainy czy Polski.
Prezentowana praca pochodzi z cyklu przedstawiającego Massajskie rodziny i dzieci. Cykl został zainspirowany podróżami artystki do Afryki w latach 1998-2000.
Aukcja
III Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
12 kwietnia 2022
date_range
Cena wywoławcza
1 290 EUR
Estymacje
1 720 - 3 010 EUR
8 000 - 14 000 PLN
Cena sprzedaży
2 322 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 935 EUR
Przebicie
180%
Wyświetleń: 142 | Ulubione: 1
Aukcja

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

III Aukcja Dzieł Sztuki
Data
12 kwietnia 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontakt
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

keyboard_arrow_up
+