54

Arika Madeyska, Bez tytułu

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 278 - 348 EUR | 1 200 - 1 500 PLN

Arika Madeyska, Bez tytułu 

Arika Madeyska, Bez tytułu

Olej na płótnie, 15 x 20 cm,

Sygnowany "MADEYSKA" w prawym górnym rogu.

Praca pochodzi z kolekcji spadkobierców artystki.


Arika Madeyska urodziła się w 1920 r. w Warszawie, w szlacheckiej rodzinie o tradycjach inteligenckich i patriotycznych (jej ojciec Władysław Lubicz-Orłowski był inżynierem-rolnikem, a w trakcie II wojny światowej działał w AK). W 1953 r. Madeyska ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Sopocie, gdzie studiowała pod kierunkiem Artura Nachta-Samborskiego i Jacka Żuławskiego. Na akademii poznała swojego pierwszego męża, Romana Poray-Madeyskiego, asystenta wydziału malarstwa ściennego. Wkrótce po ukończeniu przez artystkę studiów, młode małżeństwo przeniosło się do Warszawy, gdzie szybko stali się częścią życia artystycznej bohemy. To właśnie w stolicy Madeyska rozpoczęła poważną karierę, a jej prace zdobyły uznanie tak publiczności, jak i krytyki i nawet instytucji oficjalnych, które przyznały jej wiele nagród, mimo iż artystka odrzucała styl realizmu socjalistycznego, posługując się własnym, unikatowym językiem malarskim. Madeyska zaczęła wystawiać i zdobywać nagrody pod koniec lat pięćdziesiątych: jej pierwsza indywidualna wystawa miała miejsce w 1959 r. z okazji Salonu Nowej Kultury w Warszawie. Jak stwierdziła sama artystka : „Dużo pracowałam i malowałam bez przerwy. Byłam dość znana. Zapraszano mnie na wszystkie wystawy, zdobywałam nagrody, muzea kupowały moje obrazy i nawet trochę ludzi kupowało też. Zostałam wylansowana, wcale się o to nie starając, to się samo stało”.

Jednakże mimo sukcesów – a za sprawą m.in. problemów osobistych – Madeyska zdecydowała się na definitywny wyjazd do Paryża w 1963 r. Przez pierwsze lata w stolicy Francji cierpiała ogromną biedę, po pewnym czasie jednak jej sytuacja się poprawiła, z jednej strony dzięki pomocy innych Polaków obecnych we Francji – czy to polskiej bohemy artystycznej czy to kręgu „Kultury” – z drugiej zaś dzięki jej talentom artystycznym. Madeyska nauczyła się bowiem zawodu konserwatora sztuki i wykonywała go najpierw w pracowni Joanny Wierusz-Kowalskiej (za jej pośrednictwem uczestniczyła m.in. w odnawianiu fresków w Fontainebleau), później zaś na własny rachunek. Począwszy od 1972 r. – kiedy to wyszła za mąż za Jacoba Carlo i zyskała swobodę ruchu, której nie miała wcześniej, gdyż władze komunistyczne pozbawiły ją paszportu – wiele podróżowała po całym świecie. W tym czasie ponownie zaczęła wystawiać; wcześniej jej kariera malarska cierpiała ze względu na trudną sytuację życiową i konieczność podjęcia pracy zarobkowej, uniemożliwiającej skoncentrowanie się na własnej twórczości.

W 1991 r. Madeyska odnowiła kontakty z krajem i ponownie zaczęła wystawiać swoje prace w Polsce. Artystka zmarła w Paryżu w 2004 roku.

Styl Ariki Madeyskiej wielokrotnie ulegał przemianom: artystka ewoluowała od figuratywnych pejzaży miejskich w stronę abstrakcji z elementami geometrycznymi, gdzie najpierw dominowały linie nasuwające na myśl niektóre prace Mondriana, później zaś formy coraz bardziej obłe i wreszcie koła. Jednak przez całe życie artystka preferowała niewielkie formaty i delikatne, stonowane kolory. Jej prace eksponowane były na licznych wystawach w galeriach całego świata, m.in. w Japonii, Szwajcarii, Brazylii, Słowenii oraz w Stanach Zjednoczonych. Była laureatką wielu nagród krajowych i zagranicznych.

Aukcja
Aukcja sztuki emigracyjnej
gavel
Data
09 czerwca 2019
date_range
Cena wywoławcza
278 EUR
Estymacje
278 - 348 EUR
1 200 - 1 500 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 35 | Ulubione: 1
Aukcja

Art Maniac

Aukcja sztuki emigracyjnej
Data
09 czerwca 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin

I. Oferta aukcyjna

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie, będące własnością Art-maniac lub przekazane do sprzedaży komisowej przez komitentów. Zgodnie z oświadczeniami komitentów obiekty wystawione na aukcji stanowią ich własność, bądź też mają oni prawo do rozporządzania nimi i nie są one objęte żadnym postępowaniem sądowym i/lub skarbowym i/lub administracyjnym, są wolne od zastawu i/lub zajęcia i/lub innych ograniczonych praw rzeczowych i wad prawnych, w tym jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Art-maniac zapewnia rzetelny opis katalogowy oraz fachową wycenę obiektów będących przedmiotem aukcji. Art-maniac gwarantuje, że opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji zostały zrealizowane w najlepszej wierze i z wykorzystaniem doświadczenia oraz fachowej wiedzy pracowników Art-maniac oraz współpracujących z Art-maniac ekspertów. 
 3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Art-maniac, zwaną dalej Aukcjonerem. 
 4. Termin oraz warunki aukcji są ogłaszane na stronie internetowej www.art-maniac.pl. Art-maniac zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonej aukcji bez podawania przyczyn. 
 5. Art-maniac oraz aukcjoner do momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt z aukcji bez podawania przyczyn.


II. Udział w aukcji

 1.     1. W przypadku aukcji live, w licytacji można brać udział:
  1.  Osobiście w miejscu aukcji, wyznaczonym przez Art-maniac, używając tabliczki z numerem aukcyjnym wydawanej przez Art-maniac bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji na podstawie wypełnionego formularza. Pracownik Art-maniac dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport. Tabliczkę należy zwrócić bezpośrednio po licytacji. W przypadku zakupu, należy odebrać potwierdzenie zawartej transakcji oraz ustalić termin i sposób zapłaty oraz odbioru nabytego obiektu. 
  2. Na podstawie elektronicznego zlecenia licytacji, przesłanego mailem na adres [email protected] lub faksem, najpóźniej 24h przed rozpoczęciem aukcji. Rozliczenie za zawarte transakcje zostanie przesłane na adres podany w zgłoszeniu, chyba, że klient wyrazi inne życzenie. Przyjęcie zlecenia jest potwierdzane przez Art-maniac poprzez e-mail wysyłany na podany przez klienta adres. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji.
  3. elefonicznie, na podstawie zlecenia przesłanego przesłanego mailem na adres [email protected] lub faksem, najpóźniej 24h przed rozpoczęciem aukcji. Pracownik Art-maniac skontaktuje się z klientem na podany przez niego numer przed rozpoczęciem licytacji wybranego obiektu. Art-maniac nie ponosi odpowiedzialności za problemy z uzyskaniem połączenia lub złej jakości połączenie, skutkujące niemożliwością wzięcia udziału w licytacji. Art-maniac zastrzega sobie prawo do rejestrowania i archiwizowania połączenia mającego na celu licytację. Przyjęcie zlecenia jest potwierdzane przez Art-maniac poprzez e-mail wysyłany na podany przez klienta adres. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji.
  4. Przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym „OneBid”. W takim przypadku zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu „OneBid”. Art-maniac zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ograniczeń w zakresie wartości i/lub liczby składanych zleceń za pomocą systemu „OneBid” oraz do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji licytującego w przypadku licytacji na kwoty przekraczające ustalony przez Art-maniac limit. Przyjęcie zlecenia jest potwierdzane przez Art-maniac poprzez e-mail wysyłany na podany przez klienta adres. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji.
  5. Przystąpienie do aukcji w jakiejkolwiek formie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
 2. W przypadku aukcji internetowej, w licytacji można brać udział:
  1. Przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym „OneBid”. W takim przypadku zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu „OneBid”. Art-maniac zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ograniczeń w zakresie wartości i/lub liczby składanych zleceń za pomocą systemu „OneBid” oraz do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji licytującego w przypadku licytacji na kwoty przekraczające ustalony przez Art-maniac limit. Przyjęcie zlecenia jest potwierdzane przez Art-maniac poprzez e-mail wysyłany na podany przez klienta adres. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji.


III. Przebieg aukcji

 1. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. W przypadku aukcji internetowych wysokości postąpienia jest ustalana przez Art-maniac. 
 2. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera lub w przypadku aukcji internetowych w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Art-maniac a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. 
 3. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.


IV. Cena

 1. Podana w katalogu estymacja obiektu jest wartością szacunkową, określoną przez Art-maniac na podstawie fachowej wiedzy pracowników Art-maniac oraz oceny współpracujących z Art-maniac ekspertów, a także na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów. Estymacja nie jest gwarancją ani prognozą faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera opłat aukcyjnych. 
 2. Art-maniac zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny minimalnej sprzedawanych obiektów, poniżej których ich nabycie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela.
 3. Kwota wylicytowana zawiera podatek VAT. 


V. Opłata aukcyjna i podatek VAT

 1. Do wylicytowanej kwoty Art-maniac dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawierają VAT. 
 2. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, jeśli obiekt nie został sprzedany na aukcji. 


VI. Płatności

 1. Licytujący, który wygrał licytację jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia aukcji. 
 2. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Art-maniac o nr: 11 1050 1722 1000 0097 0755 0225
  IBAN: PL 11 1050 1722 1000 0097 0755 0225
  Kod BIC SWIFT: INGBPLPW
 3. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie uiszczenia zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej. 
 4. W przypadku nieuiszczenia należności Art-maniac zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
 5. W przypadku nieuiszczenia należności i po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, Art-maniac zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z nabywcą. 


VII. Odbiór obiektów

 1. Wylicytowane obiekty można odebrać po dokonaniu pełnej zapłaty wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej.
 2. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić w terminie do 7 dni po dokonaniu pełnej zapłaty i maksymalnie 14 dni od daty aukcji. Po przekroczeniu tego terminu Art-maniac zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.
 3. Dostarczenia wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta, w sposób i terminie ustalonym z Art-maniac. 


VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu 1 miesiąca od wydania obiektu. 
 3. Wobec osób nie będących konsumentami Art-maniac nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów. 
O aukcji

Aukcja polskiej sztuki emigracyjnej - dzieł artystów polskich, którzy działali lub działają poza granicami Polski, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, we Francji. W ofercie m.in. prace Michała Batorego, Jana Ekierta, Jana Lebesteina, Jerzego Faczyńskiego, Jerzego Kujawskiego, Zbigniewa Makowskiego, Wojtka Siudmaka czy Stanisława Szukalskiego.

FAQ
O sprzedawcy
Art Maniac
Kontakt
Art-Maniac Piotr Skiba
room
ul. Jarzębinowa 18
95-100 Zgierz
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+