Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
25

Arkadiusz Koniusz- "Kera", Przygoda, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 427 - 534 EUR

olej na płótnie 70x70

sygnowany P.D.


Arkadiusz urodzony 05-06-1975 w Sosnowcu

Sztuką zajmuje się od 20stu lat. Początkowo maluje farbami olejnymi stosując

techniki impresjonistów , zachwycony obrazami Van Gogha tworzy nawiązując do

natury.

Między innymi powstają prace o kierunku kubistycznym a także rysunki ołówkiem i

cienkopisem w manierze pointylistycznej , także prace pastelami .

W 2004r początki rzeźby w gipsie wykonując małe płaskorzeźby i duże formaty

ścienne o tematyce kultur Ameryki Środkowej [ Meksyk, Jukatan, Peru] .

W 2011 powrót do malarstwa olejnego ukierunkowany na sztukę naiwną.

W 2017 zmiana techniki na rysunek, powstaje seria rysunków wielkoformatowych w

manierze surrealistycznej. 2021 powrót do malarstwa olejnego inspirowanego

surrealizmem

i fantastyką.

Wystawy i dokonania;

2007-wykonanie portretu na tablicy pamiątkowej Mariana Maliny

2007-wykonanie portretu na tablicy pamiątkowej Władysława Szpilmana

2009-Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 Sosnowiec- wystawa indywidualna

2010-Przynależność do Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego

2010-Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży Kana Sosnowiec-wystawa zbiorowa

2010- ilustracje w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom-Szkoła

Podstawowa nr 20 w Sosnowcu.

2010-Wystawa pokonkursowa „Słowo Matka i Ojciec”[wyróżnienie] Spółdzielczy Dom

Kultury Odeon Czeladź.

2011- ilustracje w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom-Szkoła

Podstawowa nr 13 w Sosnowcu.

2011-Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 Sosnowiec-wystawa indywidualna

2011-Art. Naif Festiwal , Galeria Szyb Wilson – Katowice.

2012-Art. Naif Festiwal , Galeria Szyb Wilson-Katowice.

2012-wystawa pokonkursowa XXII Konkursu Plastycznego dla Twórców

Nieprofesjonalnych

im. Pawła Wróbla. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.

2013-Wystawa zbiorowa Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego

”Rapsodia Zagłębiowska”

Pałac Kultury Zagłębia ,Dąbrowa Górnicza.

2013-Wystawa indywidualna - Miejska Biblioteka Publiczna w Będzinie.

2013-Art Naif Festiwal.

2013-Art Jarmark Katowice Nikiszowiec.

2013-ilustracje w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

–Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu.

Od trzech lat uczestnictwo w jury konkursu „Gdy Ty zostaniesz aniołem, to ziemia

rajem będzie” Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 w Sosnowcu przy Maliny.

2013- IV konkurs im. JULIUSZA MARCISZA pt ginąca architektura ,wyróżnienie-

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śąskim - Stowarzyszenie „Barwy Śląska” Stanisław

Gerard Trefoń

. Arkadiusz Koniusz i jestem artystą .Tworzę od ponad 20-stu lat , początkowo malując

obrazy impresjonistyczne , następnie zająłem się płaskorzeźbą gipsową . Po 2010 roku

zacząłem malować obrazy o w stylu sztuki naiwnej i tak znalazłem się na Art Naif Festival w

Katowicach. Po kilku latach odszedłem od stylu naiwnego i farb, zmieniłem technikę na rysunek tworząc serię ponad 100 rysunków wielkoformatowych w stylu surrealistyczno-

fantastycznym. Obecnie powróciłem do malowania obrazów olejnych.

Aukcja
Aukcja " KARNAWAŁOWE MASKI"
gavel
Data
27 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
299 EUR
Estymacje
427 - 534 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 112 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja " KARNAWAŁOWE MASKI"
Data
27 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Koziarska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


O aukcji

Zapraszamy serdecznie na  Aukcję,  z Galerią Kontrowersyjną 

tematyka prac różnorodna , Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem prac i  życzymy owocnych zakupów

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Kontrowersyjna
Kontakt
Galeria Kontrowersyjna
room
Kozłów Biskupi, ul. Północna 17D
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up