23

Artur Zienko, Literatura piekna , 2020

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 656 - 765 EUR | 3 000 - 3 500 PLN

olej na płótnie 100x80

sygnowany


Artur Zienko (ur. 1964 Kraków)

 

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pedagog, od blisko 29 lat uczy projektowania odzieży i stylizacji ubiorów. Jego twórczość malarska charakteryzuje się ekspresją i bogactwem stosowanych barw, często w zaskakujących zestawieniach. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wystawy indywidualne: Galeria Zejście, Kraków 1990, Piwnica pod Baranami, Kraków 1991. Uczestnik wystaw przedaukcyjnych Fundacji Ziarno sztuki – Ogród Nadziei ( Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie) Malarski świat Artura Zienki rozpościera się w pejzażach, niezwykle dynamicznych, bo uwzględniających fizykalne właściwości światła, które wydobywa się, podobnie jak u Rzepińskiego z wnętrza barw. Lecz młodszy o dwa pokolenia artysta kładzie je grubo i ta obfitość różni go od starego mistrza. Łączy ich natomiast paleta oszczędna i stonowana. No i wreszcie okoliczności, w jakich obu malarzom przyszło wystawiać swoje obrazy, epoka „przemiany liniowego rozwoju sztuki […] gdy odwieczny układ awangarda – panujący kierunek – (lub, w ostatnim stuleciu zwłaszcza, kierunki) – tradycja, rozlał się w spiralną mgławicę jaśniejących równym blaskiem nurtów artystycznych i programowo niezależnych indywidualności”. Należy tu podkreślić, że Zienko, podobnie jak Rzepiński znalazł się w rzeczywistości, wykazującej objawy chaosu, trafił tam „ze swą sztuką. Zdyscyplinowaną, opartą na stałych kryteriach, świetnie wykonaną. Wszedł z malarstwem, nie zapierającym się swej estetycznej przynależności i nie wstydzącym się swej dekoracyjnej i dekoratywnej roli”.. Finalista IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2020) Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2020) Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pedagog, od blisko 29 lat uczy projektowania odzieży i stylizacji ubiorów. Jego twórczość malarska charakteryzuje się ekspresją i bogactwem stosowanych barw, często w zaskakujących zestawieniach. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wystawy indywidualne: Galeria Zejście, Kraków 1990, Piwnica pod Baranami, Kraków 1991. Uczestnik wystaw przedaukcyjnych Fundacji Ziarno sztuki – Ogród Nadziei ( Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie) Malarski świat Artura Zienki rozpościera się w pejzażach, niezwykle dynamicznych, bo uwzględniających fizykalne właściwości światła, które wydobywa się, podobnie jak u Rzepińskiego z wnętrza barw. Lecz młodszy o dwa pokolenia artysta kładzie je grubo i ta obfitość różni go od starego mistrza. Łączy ich natomiast paleta oszczędna i stonowana. No i wreszcie okoliczności, w jakich obu malarzom przyszło wystawiać  swoje obrazy, epoka „przemiany liniowego rozwoju sztuki […] gdy odwieczny układ awangarda – panujący kierunek – (lub, w ostatnim stuleciu zwłaszcza, kierunki) – tradycja, rozlał się w spiralną mgławicę jaśniejących równym blaskiem nurtów artystycznych i programowo niezależnych indywidualności”. Należy tu podkreślić, że Zienko, podobnie jak Rzepiński znalazł się w rzeczywistości, wykazującej objawy chaosu, trafił tam „ze swą sztuką. Zdyscyplinowaną, opartą na stałych kryteriach, świetnie wykonaną. Wszedł z malarstwem, nie zapierającym się swej estetycznej przynależności i nie wstydzącym się swej dekoracyjnej i dekoratywnej roli”.. Finalista  IV Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2020)  Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego (2020) 

Aukcja
Aukcja Sztuki - 7- Sztuka Latem Rozgrzana
gavel
Data
16 sierpnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
437 EUR
Estymacje
656 - 765 EUR
3 000 - 3 500 PLN
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 106 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja Sztuki - 7- Sztuka Latem Rozgrzana
Data
16 sierpnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Koziarska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


O aukcji

Zapraszamy na kolejną odsłonę z cyklu dziesięciu Aukcji

po raz kolejny z NAZWISKAMI znanymi na ONEBID

i nietuzinkową Sztuką

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Kontrowersyjna
Kontakt
Galeria Kontrowersyjna
room
ul. Północna 17d Kozłów Biskupi
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+