Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
47

Barbara Rej, Dwulicowa Dziewica

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej na płótnie,160x100cm
Aukcja
I Aukcja Nowej Sztuki
gavel
Data
11 maja 2017 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 616 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 134 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Relaks

I Aukcja Nowej Sztuki
Data
11 maja 2017 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem Aukcji Nowej Sztuki jest Galeria Sztuki Relaks z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 51/2, 00- 697  w Warszawie, której właścicielem jest Marta Szymielewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Galeria Sztuki Relaks Marta Szymielewicz Numer NIP 5542947342 Numer REGON 366824074, zwany dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego: BZWBK 17 1090 1072 0000 0001 2297 5735
 2. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przyjęte w komis od ich twórców. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 3. Galeria wystawia certyfikaty autentyczności każdego dzieła sztuki. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
 4. Terminy aukcji i sposób ich przeprowadzania każdorazowo ustalane są przez Organizatora i publikowane na stronie www.galeriarelaks.com
 5.  Aukcja zostanie przeprowadzona na ul. Aleje Jerozolimskie 51/2 w Warszawie z możliwością licytacji on-line dostępną na stronie onebid.pl.
 6.  Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.
 7.  Organizator nie pobiera wadium.
 8. Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych.
 9. Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN. Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500, - PLN. Po przekroczeniu kwoty 10.000,- PLN minimalne przebicie wynosi 1000,- PLN
 10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.
 11. Nabywca otrzymuje paragon lub na życzenie fakturę VAT Marża
 12. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie Galerii Relaks przy ul. Aleje Jerozolimskie 51/2 lub przy ul. Emilii Plater 36/43. Jest to możliwe po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę, powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 18%. Po upływie 7 dni od daty aukcji przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Galeria Relaks za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 13. Warunkiem przystąpienia do licytacji w siedzibie galerii, zlecenia licytacji z limitem lub telefonicznej jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przed aukcją w siedzibie Organizatora lub przez Internet na galeriarelaks.com Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla pracowników Galerii Relaks.
 14. Warunkiem licytacji online jest założenie lub posiadanie konta w serwisie one bid Aby wziąć udział w danej Aukcji, należy zalogować się na stronie onebid.pl. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć na przycisk 'Rejestracja', wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.
 15. Uczestnik Aukcji, którego oferta online będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z Galerii Relaks.
 16. Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować na onebid.pl i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli Aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. W przypadku aktywnej Aukcji, po uzyskaniu połączenia (zwykle 2-3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty). Aby złożyć ofertę należy kliknąć na duży przycisk 'LICYTUJ'. Po kliknięciu zmieni się aktualna cena i informacja o Uczestniku aktualnie prowadzącym w licytacji.
 17. Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.
 18. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście, ma możliwość wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Galerii Relaks poprzez wypełnienie formularza na https://www.galeriarelaks.com/jakkupic pod numerem telefonu 535 077 306 lub 698 414 313 lub mailowo pod adresem 
 19. Organizator pobiera opłatę organizacyjną w wysokości 18% ostatecznej wylicytowanej za daną pracę kwoty.
 20. Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę, zawiera z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.
 21. Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.
 22. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 18%.
 23. Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest:
  1. dla osób biorących udział w Aukcji w siedzibie Organizatora przy ul. Aleje Jerozolimskie 51/2  w Warszawie gotówką, bezpośrednio po zakończeniu Aukcji przy opłaceniu całej kwoty. W przypadku wyrażenia chęci uregulowania należności w terminie późniejszym, Uczestnik Aukcji zobowiązany jest do uiszczenia bezpośrednio po zakończeniu Aukcji zaliczki w wysokości 10% wylicytowanej kwoty. Pozostałą kwotę winien jest wpłacić gotówką lub przelewem w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji.
  2. dla osób biorących udział w Aukcji za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji lub gotówką w siedzibie Organizatora.
 24. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.
 25. Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.
O aukcji

Galeria Relaks
Aleje Jerozolimskie 51/2, Warszawa

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Relaks
Kontakt
Galeria Relaks
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up