Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
19

Bartłomiej Kiełbowicz, Winter is coming, 2022

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 422 - 632 EUR
akwarela, tusz, papier, 30 x 42 cm sygnowany na odwrociu: BARTŁOMIEJ KIEŁBOWICZ/06.09.2022/”WINTER IS COMING”; na oprawie: BARTŁOMIEJ/KIEŁBOWICZ/”WINTER IS COMING”/06.09.2022

Bartłomiej Kiełbowicz, ur. 1985 — artysta wizualny, absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni Jarosława Modzelewskiego). Tworzy obrazy, rysunki, video, murale i instalacje. W swoich pracach łączy spontaniczny i często destruktywny gest ze żmudnym wielogodzinnym i bardzo precyzyjnym działaniem. Jest obserwatorem codzienności, którą regularnie komentuje w swoich dziennikach rysunkowych oraz działaniach aktywistycznych. Jego prace były prezentowane  m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, w Galerii Białej w Lublinie i Galerii Labirynt w Lublinie oraz podczas Triennale Rysunku w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. W swoich najnowszych pracach wyraża swój sprzeciw wobec wojny w Ukrainie i przemocy wobec osób uchodźczych na granicy polsko-białoruskiej. Był także jednym z inicjatorów akcji “Zajęta”. Prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Współpracuje z choreografką Liwią Bargieł.

 

2022 - Mieszane uczucia, wystawa indywidualna z Liwią Bargieł, m2 gallery, Warszawa
2022 - Stretching 2. art performance z  Liwią Bargieł, BLMK Museum, Cottbus
2021 - Stretching 1. performance, Stocznia Gdańska, Gdańsk
2021 - Jana Shostak - Solidarność in progress, wystawa grupowa, MOS, Gorzów Wielkopolski, 2021
2020 - Nigdy nie będziesz szła sama, wystawa grupowa, Galeria Labirynt, Lublin
2020 - Sublimacja, wystawa indywidualna, Galeria Biała, Lublin
2020 - Rewizjonizm Magiczny, wystawa grupowa z "Zbiorowy collective", Galeria Propaganda, Warszawa
2020 - We are people/Jesteśmy ludźmi, wystawa grupowa, Galeria Labirynt, Lublin
2019 - Borderline, wystawa grupowa, Muzeum Współczesne, wystawa głowna na Triennale Rysunku, Wrocław
2019 - The Son of Man Machine, wystawa grupowa, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg
2018 - I've been living in somebody's dream for some time, wystawa indywidualna, Gallery Contrast, Warszawa
2015 - Summer, wystawa grupowa, Roberto Polo Gallery, Bruksela
2014 - Building diary, wystawa indywidualna, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa
2013 - Parachuters, wystawa indywidualna, 81 Gallery Warszawa
2012 - Przestrzeń do wynajęcia, wystawa indywidualna, "Jerozolima" Warszawa
2012 - Chora sztuka, "Jerozolima" Warszawa
2012 - Yemanja, wystawa indywidualna I  performance, 81 Gallery Warszawa
2012 - Koleiny losu, wystawa indywidualna, Gazeta Wyborcza, Warszawa
2011 - Meia lua, wystawa indywidualna,  DAP gallery Warszawa
2009 - Coming Out, Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie
2009 - Art Competition of Siemens, nagroda główna
2009 - Nigdzie czyli gdzie?, Aspekt Gallery
2009 - Bartek Kiełbowicz, wystawa indywidualna, Galeria Podlaska
2009 - Powstanie sztuki, Mural „Elektrownia” Radom
2008 - Czy posprzątałeś po swoim psie?, Aspekt Gallery
2008 - Impluwium, mural, XXI Gallery
2008 - Blow up, wystawa indywidualna, Schody Gallery, 2008
Aukcja
AUKCJA NEW MASTERS
gavel
Data
05 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
211 EUR
Estymacje
422 - 632 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 90 | Ulubione: 3
Aukcja

Piękna Gallery

AUKCJA NEW MASTERS
Data
05 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE


a. Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny Piękna Gallery, prowadzony w ramach działalności spółki Very Good Idea Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa, NIP 5252611958.


b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego.


SYSTEM LICYTACJI


a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.


b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.


c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.


d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.


e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.


PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI


a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.


b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.


UDZIAŁ W AUKCJI


a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.


b. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.


c. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl


PŁATNOŚCI


a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%.


b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)


c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.


d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w siedzibie domu aukcyjnego lub na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., 06 1090 2590 0000 0001 3065 6852.


e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.


f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.


g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża.


OBIEKTY


a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.


b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.


c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.


d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.


e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).


f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i musi nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.


PRZYPOMINAMY


a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

*podlega opłacie droit de suite


O aukcji

Oferta Aukcji NEW MASTERS to staranny, autorski wybór 30 najciekawszych artystów młodego i średniego pokolenia. Wśród nich znaleźli się twórcy o ugruntowanej pozycji oraz tacy, którzy zaczynając właśnie swoją drogę, proponują świeże i intrygujące spojrzenie. 

  • Zapraszamy do udziału w aukcji osobiście w siedzibie galerii (rejestracja do godziny 18.15 w dniu aukcji)
  • Przyjmujemy zlecenia stałe i telefoniczne
  • Proponujemy udział za pośrednictwem portali Onebid.pl oraz Artinfo.pl.

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA: 23 września - 5 października 2022
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 11.00 - 19.00
1 i 2.10. (sobota i niedziela) 2022 11.00-19.00

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Piękna Gallery
room
ul. Emilii Plater 10
00-669 Warszawa
phone
+48224001688
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up