Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
1

Bartosz Kokosiński, Bez tytułu, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 3 043 - 3 912 EUR
olej, żywica, płótno, 130 x 95 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Bartosz Kokosiński/2021/olej, żywica na płótnie/130 x 95 cm

Bartosz Kokosiński (ur. 1984) - malarz i twórca instalacji malarskich oraz video. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 2009 r. uzyskał dyplom w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka i prof. Witolda Stelmachniewicza. Należał do krakowskiej grupy Silnia. Jego prace znajdują się w kolekcji m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, PKO Banku Polskiego, Galerii Bielskiej BWA w Bielsko Białej oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Bartosz Kokosiński jest wielokrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czterokrotnie triumfował w rankingu młodych polskich artystów „Kompas Młodej Sztuki”. W 2019 roku był na rezydencji w ramach projektu Bartok Quarter / Fundacja Artystyczna Eleven Blokk w Budapeszcie. Jego prace były pokazywane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2020: Niedokończone historie, Fundacja KZMRZ, Kazimierz Dolny; 2019: Bye Bye Budapest!, Galeria 1111, Budapeszt, Węgry; 2017: Pastelowy osiedlowy, Galeria Monopol, Warszawa; Wspólnota wyobrażeń o gęstości, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2016: Moment ścinający kołek, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Bank Pekao Project Room, Warszawa; Materia dysfunkcyjna, Knoll Gallery Budapest, Budapeszt, Węgry; Materia dysfunkcyjna, Knoll Gallery Vienna, Wiedeń, Austria; 2014: Pęknięcie, Knoll Gallery Budapest, Budapeszt, Węgry; Pęknięcie, Knoll Gallery Vienna, Wiedeń, Austria; 2013: Perwersyjne odchody myśli (Thomas Bernhard), Galeria Promocyjna, Warszawa; Obrazy pożerające rzeczywistość, Klub Polskich Nieudaczników, Berlin, Niemcy; 2012: (Nie)porządek rzeczy, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków; 2011: Niektóre obrazy nie chcą być namalowane, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice; NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE: 2020: Inselkunst 2020: Bartosz Kokosinski i Philipp Eyrich, Centrum Kultury Dom Krakowski, Norymberga, Niemcy; 2019: Knoll Gallery Budapest ma 30 lat, Knoll Gallery, Budapeszt, Węgry; Nazywam się Czerwień, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; Dotknij sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; Natura w sztuce, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków; 2018: Nagła śmierć głównego bohatera, KUBIK art space, Budapeszt, Węgry; 2017: Co z tą abstrakcją?, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa; Kunstwerk Leben, Center for Persecuted Arts, Solingen, Niemcy; 2016: Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji, 8. edycja festiwalu Warszawa w Budowie, budynek dawnej drukarni ul. Nowogrodzka 84/86, Warszawa; Poszukując wolności. Polskie malarstwo współczesne, Muzeum Narodowe, Kijów, Ukraina; Medycyna w sztuce, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków; 2015: 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku, CSW Znaki Czasu, Toruń; Otwarta kolekcja, Muzeum Narodowe — Muzeum Sztuki Współczesnej, Szczecin; Wciąż w ruchu, Galeria E.M., Drachten, Holandia; 2014: Miłość własna. Czyli artyści kochają siebie, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2012: Curators Network, projekt z Ewą Juszkiewicz, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków; 2011: 10. konkurs Gepperta, BWA Awangarda, Wrocław; 6. Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko; 6. Biennale Młodych „Rybie Oko 6”, Galeria Kameralna, Słupsk; Kinderspiele, Zbiornik Kultury, Kraków
Aukcja
AUKCJA NEW MASTERS
gavel
Data
01 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 956 EUR
Estymacje
3 043 - 3 912 EUR
Cena sprzedaży
3 652 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
3 043 EUR
Przebicie
187%
Wyświetleń: 214 | Ulubione: 2
Aukcja

Piękna Gallery

AUKCJA NEW MASTERS
Data
01 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny Piękna Gallery, prowadzony w ramach działalności spółki Very Good Idea Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa, NIP 5252611958.

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego.

SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

c. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%.

b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)

c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w siedzibie domu aukcyjnego lub na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., 06 1090 2590 0000 0001 3065 6852.

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.

b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


*podlega opłacie droit de suite

O aukcji

Oferta Aukcji NEW MASTERS to staranny, autorski wybór najciekawszych przedstawicieli dzisiejszej polskiej sceny artystycznej. Wśród nich znaleźli się twórcy o ugruntowanej pozycji oraz tacy, którzy zaczynając właśnie swoją drogę, proponują świeże i intrygujące spojrzenie.W zależności od panujących obostrzeń aukcja odbędzie się z udziałem publiczności lub bez.
Przyjmujemy zlecenia telefoniczne i stałe oraz proponujemy udział za pośrednictwem portali Onebid.pl oraz Artinfo.pl
Wystawa przedaukcyjna 10 listopada - 1 grudnia 2021
Piękna Gallery ul. Emilii Plater 10, Warszawa

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Piękna Gallery
room
ul. Emilii Plater 10
00-669 Warszawa
phone
+48224001688
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up