Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
125

Ewa Ławrusiewicz, Dialog, 2010

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej/płótno, 50 x 50 cm
sygn.
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna Artyści dla Artystów 3
gavel
Data
08 listopada 2020 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
131 EUR
Cena sprzedaży
284 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
284 EUR
Przebicie
217%
Wyświetleń: 189 | Ulubione: 1
Aukcja

ZPAP Kraków

Aukcja charytatywna Artyści dla Artystów 3
Data
08 listopada 2020 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, plakat – przekazane przez artystów, członków ZPAP, Domy Aukcyjne i Galerie sztuki.
 3. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na Fundusz Socjalny ZPAP Okręgu Krakowskiego na pomoc socjalną dla artystów należących do Związku i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.
 4. Aukcja rozpocznie się w dniu 28 października 2020 roku i składać się będzie z dwóch części:
  - pierwsza część internetowa, na portalach Artinfo.pl i OneBid w dniach od 28 października 2020 roku. Warunkiem udziału w licytacji jest zarejestrowanie się na stronach internetowych aukcji www.artinfo.pl i www.onebid.pl
  - druga część, która odbędzie się w Galerii Pryzmat, 31-139 Kraków, ul. Łobzowska 3 (I piętro) w dniu 8 listopada od godz. 15.00.
 5. Obydwie części aukcji, odbywają się w oparciu o Regulamin aukcji „Artyści dla Artystów 3”.
 6. Prace do sprzedaży na aukcji prezentowane będą w Galerii Pryzmat w dniach 5-7 listopada 2020 roku, w godz. 10.00 – 18.00.
 7. Do udziału w licytacji w Galerii Pryzmat upoważnione są osoby, które dokonały rejestracji i otrzymały tabliczkę z numerem aukcyjnym lub złożyły w formie pisemnej ofertę kupna.
 8. Prace oferowane do sprzedaży, wystawione na aukcji jak i ceny wywoławcze, umieszczone będą w załączniku do katalogu na stronie internetowej ZPAP OK: www.zpapkrakow.pl i na internetowych portalach aukcyjnych Artinfo.pl i OneBid oraz do odbioru w Biurze ZPAP Okręgu Krakowskiego.
 9. W przypadku dzieł sztuki posiadających cenę gwarantowaną (w katalogach oznaczone gwiazdką*), nabywcą staje się osoba, która wylicytowała cenę nie niższą niż cena gwarantowana.
 10. Jeżeli dzieło sztuki osiągnie na licytacji cenę niższą niż gwarantowana, to osoba, która złożyła najwyższą ofertę cenową, może stać się nabywcą pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych na sprzedaż za cenę wylicytowaną poniżej ceny gwarantowanej.
 11. Aukcja przeprowadzona będzie przez aukcjonera, działającego w imieniu ZPAP Okręgu Krakowskiego, w siedzibie ZPAP Okręgu Krakowskiego – 31-139 Kraków, ul. Łobzowska 3 oraz równocześnie przy współpracy portali internetowych Artinfo.pl i OneBid.
 12. Prowadzący aukcję uprawniony jest do ustalenia tzw. postąpienia w licytacji (podwyższanie stawki), nie może ona jednak przekroczyć 50% ceny wywoławczej licytowanego dzieła.
 13. Prowadzący aukcję ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, decyduje o postępowaniu (przebiciu) w czasie licytacji. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację. Aukcjoner ma prawo wystawienia do licytacji dzieł nie znajdujących się w spisie katalogu.
 14. W aukcji można brać udział na sali aukcyjnej, telefonicznie lub przez internet za pośrednictwem portali aukcyjnych Artinfo.pl i OneBid.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i jakość połączenia telefonicznego lub internetowego.
 16. Wysokość limitu oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących dział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi.
 17. W imieniu osób, które złożyły pisemne polecenie kupna, w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel ZPAP Okręgu Krakowskiego. W przypadku takich samych ofert pisemnych, o pierwszeństwie nabycia decyduje kolejność doręczenia zgłoszenia.
 18. Nabywcą dzieła sztuki staje się osoba która złożyła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez aukcjonera, licytacja dobiegła końca i zgodnie z prawem umowy kupna-sprzedaży, została zawarta.
 19. Zgodnie z obowiązującym prawem, nabywcy dokonującemu zakupu na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (D. U. z dn. 24.06.2016, poz. 827, Art. 38, p.11).
 20. Nabywca obiektu na aukcji może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy do tego obiektu jedynie w przypadku, jeżeli stwierdzi, że wylicytowany obiekt nie jest autorstwa artysty wskazanego w spisie katalogu lub przez aukcjonera. Powyższe prawo przysługuje nabywcy pod warunkiem doręczenia w tym terminie wiarygodnej ekspertyzy. W tym przypadku ZPAP Okręg Krakowski zwróci wpłaconą kwotę po uprzednim komisyjnym zaakceptowaniu i weryfikacji przedstawionej ekspertyzy.
 21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązały się z przyjętych zobowiązań.
 22. Nabywca uczestniczący osobiście w aukcji zobowiązany jest bezpośrednio po zakończeniu aukcji do podpisania umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych z autorem (właścicielem dzieła) w imieniu którego działa ZPAP Okręg Krakowski, zapłaty całej wylicytowanej kwoty, oraz dokonania odbioru dzieła.
 23. Uczestnicy aukcji internetowej otrzymują do podpisania w siedzibie ZPAP OK lub za pośrednictwem poczty, umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Umowa za pośrednictwem poczty zostaje zwrócona do organizatora na koszt kupującego.
 24. Dzieło uważa się za sprzedane po podpisaniu umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, wpłaceniu całej należnej kwoty do kasy organizatora lub na konto ZPAP Okręgu Krakowskiego.
 25. Zakupione na aukcji dzieła sztuki mogą zostać wysłane na koszt i ryzyko odbiorcy.
 26. ZPAP Okręg Krakowski jako organizator, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne licytowanych dzieł.
 27. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać w Biurze Zarządu ZPAP Okręgu Krakowskiego – 31-139 Kraków, ul. Łobzowska 3, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, nr tel.: 12 632 46 22, e-mail: [email protected]
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
ZPAP Kraków
Kontakt
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski
room
ul. Łobzowska 3
31-139 Kaków
phone
+48 126 324 622
Ewa Ławrusiewicz
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up