Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
11

Jadwiga Żołyniak, Akt, 2002

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 082 - 1 298 EUR
olej, płótno, 45x55 cm (50x60 z ramą)

Jadwiga Żołyniak studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w latach 1974-1980. Dyplom w roku 1980 w pracowni Prof. Zbigniewa Grzybowskiego.
Prace w kolekcjach: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Częstochowie, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, kolekcje prywatne.
„Spotkanie z malarstwem Jadwigi Żołyniak może stać się interesującą próbą konfrontacji dwojakiej optyki tej twórczości: jako struktury malarskiej i jako przestrzeni ujawniania się skrywanych odczuć lęku egzystencjalnego... Monumentalne w skali i w swym charakterze plastycznym kompozycje malarskie stają się studium przestrzeni, pełnym wyobraźni. Kolor – coraz bardziej intensywny i żywy – żarzy się czystością tonów, współtworzących plany przestrzenne a mocny dukt malarskiego gestu tworzy architektonikę kompozycji” Wojciech Skrodzki
Aukcja
II aukcja Galerii Szalom
gavel
Data
28 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
866 EUR
Estymacje
1 082 - 1 298 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 93 | Ulubione: 1
Aukcja

Galeria Szalom s.c. Aneta Kuberska Karol Kuberski

II aukcja Galerii Szalom
Data
28 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 25 000
 
Regulamin

Regulamin Aukcji, której organizatorem jest Galeria Szalom s. c. Aneta Kuberska Karol Kuberski, 31-056 Kraków, ulica Józefa 16, w dalszej części nazywana Galerią Szalom. 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność właścicieli Galerii Szalom. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 2. Galeria Szalom gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.

 3. Galeria Szalom zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 4. Galeria Szalom sprzedaje Obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie Galerii Szalom w Krakowie na ul. Józefa 16. W przypadku obrazu W. Czachórskiego i obrazu Jacka malczewskiego po uprzednim umówieniu się. Galeria nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

 5. Część obiektów posiada cenę minimalną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela. Po licytacji takiego obiektu Klient otrzymuje w systemie informację, że transakcja jest warunkowa. 

 6. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.

 7. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria Szalom może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą i wystawić obiekt/obiekty ponownie na aukcję.

 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

 11. W przypadku niektórych Obiektów do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro i informacja o dopłacie umieszczona jest w opisie. Opłata droit de suite nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

 12. Galeria Szalom nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

 13. Galeria Szalom nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, ale na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt za pośrednictwem usługodawcy wskazanego przez Kupującego. Ewentualne pytania odnośnie możliwości pomocy w wysyłce Kupujący mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres  [email protected] lub dzwoniąc na numer +48609930687; +48609930986

 14. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

 15. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria Szalom przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres Galerii Szalom.

 16. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii Szalom oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Przypominamy:


 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.

 2. Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Galeria Szalom jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

 4. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Galeria Szalom ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.

O aukcji
Zapraszamy Państwa do udziału w naszej II Aukcji.

Finał aukcji odbędzie się 28 grudnia o godzinie 20:00 za pośrednictwem platformy OneBid. Zapraszamy już teraz do składania ofert oraz limitów.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Aneta i Karol Kuberscy
Galeria Szalom
FAQ
O sprzedawcy
Galeria Szalom s.c. Aneta Kuberska Karol Kuberski
Kontakt
Galeria Szalom s.c. Aneta Kuberska Karol Kuberski
room
ul. Józefa 16
31-056 Kraków
phone
+48609930986
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Zamknięte
Wtorek
12:00 - 17:00
Środa
12:00 - 17:00
Czwartek
12:00 - 17:00
Piątek
12:00 - 17:00
Sobota
12:00 - 15:00
Niedziela
12:00 - 15:00
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up