54

Jan Chwedoruk, Pracownia, 2015

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej na płótnie, 100x70 cm
Aukcja
II Aukcja Nowej Sztuki
gavel
Data
24 lutego 2017
date_range
Cena wywoławcza
116 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 62 | Ulubione: 0
Aukcja

Studio4Art

II Aukcja Nowej Sztuki
Data
24 lutego 2017
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  10 000
  > 500
  30 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem Aukcji jest Studio 4 ART Agnieszka Borowicz-Kempińska z siedzibą ul. Gdańska 63, 85-005 Bydgoszcz.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień.
 6. Studio 4 Art może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Studio 4 Art zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Studio 4 Art dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Studio 4 Art a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Studio 4 Art nie może sprzedać obiektu.
 10. DOGRYWKA - na koniec aukcji po zakończeniu licytacji wszystkich obiektów Aukcjoner ma możliwość ogłoszenia dogrywki. Minimalna cena nabycia jest o jedno postąpienie wyższa i wynosi 100 zł więcej od ceny wywoławczej.
 11. Do kwoty wylicytowanej Studio 4 Art dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Studio 4 Art wystawia faktury VAT marża i Certyfikaty Autentyczności.
 12. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 13. Płatności można dokonać gotówką, kartami płatniczymi, ewentualnie na konto bankowe Studio 4 Art.
 14. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie w regulaminowym terminie, Studio 4 Art może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 15. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 16. Studio 4 Art nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na ]ego koszt. Studio 4 Art nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 17. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio 4 Art podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych osobom trzecim.
O aukcji

CSW Toruń Wały
gen. Sikorskiego 13

FAQ
O sprzedawcy
Studio4Art
Kontakt
keyboard_arrow_up
+