Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
3

Janina KRAUPE-ŚWIDERSKA (1921 - 2016), Opiekun Ursa; 1997

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 3 837 - 5 329 EUR
olej , płótno; 98 x 75 cm
Sygn. opisany i dat na odwrocie: JANINA KRAUPE/ ,,OPIEKUN URSA”/ OLEJ 1997
Proweniencja:
z kolekcji rodziny artystki

Jedna z najciekawszych i najoryginalniejszych Polskich artystek. Już w wieku siedemnastu lat w 1938 roku rozpoczęła studia malarskie na krakowskiej ASP. Podczas II wojny światowej kontynuowała naukę w Kunstgewerbeschule (1940-1941) w pracowni Fryderyka Pautscha, tam poznała między innymi Tadeusza Kantora, Kazimierza Mikulskiego, Tadeusza Brzozowskiego z którymi zaprzyjaźniła się i związała artystycznie. W latach 1942 – 1943 uczestniczyła w konspiracyjnej działalności teatralnej Kantora. Po wojnie kontynuowała studia w zakresie malarstwa sztalugowego pod opieką Eugeniusza Eibischa a także w zakresie malarstwa monumentalnego pod kierunkiem Wacława Taranczewskiego. Równolegle studiowała grafikę w pracowniach Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Pracowała na macierzystej uczelni uzyskując tytuł profesora nadzwyczajnego w 1980 roku a w 1987 profesora zwyczajnego. Współuczestniczyła w kształtowaniu polskiej sztuki nowoczesnej będąc jednocześnie autsajderką skupioną na własnym kierunku. Artystka związana była z Grupą Krakowską ale w jej malarstwie widoczne są również wpływy ezoterycznej katowickiej Grupy Oneiron. Janina Kraupe – Świderska w swoich pracach odwołuje się do tradycji alchemicznych gdzie nie było jeszcze wyodrębnionych poszczególnych nauk. Świadomie wybierając kierunek poza tym co wydaje się aktualne, odwołując się do świata w czasie minionym sięga głęboko w przestrzeń duchową gdzie doskonalenie siebie przekłada się na doskonalenie materii. W jej pracach pojawia się swoisty rodzaj pisma w którym widoczne są wpływy różnych alfabetów dawnych i współczesnych czy form zapisów nutowych. W jej pracach każdy symbol, kolor ma uzasadnienie. Prace artystki intrygują, wibrują, są otwarte i niejednoznaczne.
Janina Kraupe - Świderska wielokrotnie reprezentowała Polskę na wystawach międzynarodowych np.: Biennale Sztuki w Wenecji, Biennale Sztuki w Sao Paulo czy EXPO w Sewilli. Prace artystki znajdują się w licznych muzeach i kolekcjach prywatnych m.in. w Muzeach Narodowych w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi jak również muzeach w Dortmundzie, Dreźnie, Florencji, Genewie, Nowym Jorku, Oxfordzie, Sao Paulo Wiedniu i wielu innych.
Aukcja
VII AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
04 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
3 198 EUR
Estymacje
3 837 - 5 329 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 131 | Ulubione: 1
Aukcja

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

VII AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
04 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontakt
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up