16

Kamila Kowalik, WENECJA

add Twoja notatka 

Opis pozycji

"Wenecja" z cyklu Portret Miasta

Autorka: Kamila Kowalik

Technika: akryl i mixed media na płótnie

Format: 120cm x 90cm

Rok powstania: 2018

Oryginał, bez oprawy.


Kamila Kowalik, urodzona w Lublinie 23 czerwca 1975 r. Malowała już od najmłodszych lat i rozwijała swoje umiejętności plastyczne na zajęciach w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przy ul. Grodzkiej w Lublinie. Tak naprawdę jednak jej twórcza przygoda ze sztalugą i paletą rozpoczęła się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, które ukończyła latem 1995 r. Jesienią 1995 roku rozpoczęła studia na Wydziale Artystycznym UMCS, a dyplom uzyskała w roku 2000.

Kamila Kowalik obecnie uprawia malarstwo, rysunek, grafikę. Zajmuje się również grafiką komputerową. Uczestniczyła w kilku wystawach indywidualnych.

Artystka należy do grona tych twórców, którzy uwielbiają opisywać świat. Każdą wolną chwilę poświęca malarstwu. Pracuje impulsywnie z wielką pasją, zaangażowaniem i wytrwałością. Sama o sobie zwykła mówić:

"Gdy zamykam się ze swoimi płótnami, pędzlami i farbami, czuję się wyjątkowo. Koncentruję się na własnym wnętrzu, emocjach, nastrojach. Po prostu opowiadam kolejną historię."

Kamila maluje farbami akrylowymi, tuszem, czasami używa też kredek czy umieszcza na swych obrazach kawałki tektury lub błyszczące kryształki tworząc w ten sposób swoisty kolaż.

Przestrzeń i sceneria obrazów jest niepowtarzalna, tajemnicza, niekiedy zgoła fantastyczna. Wszystko to jednak pozostaje w pełni oryginalną autorską kreacją. Na wielu obrazach rysuje się nieprzypadkowa faktura nadająca kompozycji całość. Często przyjmuje ona formę grubych nawarstwień farby, struktur, kiedy indziej jest fragmentem postrzępionego płótna. Obrazy nie są gładkie. Farba położona jest na obrazach grubą warstwą, w niektórych miejscach wręcz odstaje. To budzi zainteresowanie. Obrazy z bliska wyglądają zupełnie inaczej, intrygują, wręcz proszą czasami, aby je dotknąć, wodzić palcem po ich wypukłościach. Artystka w niezwykły sposób łączy ze sobą kolory. Jednocześnie wiele tam błyszczącego złota i srebra. Na innych zauważyć można jaskrawe barwy przywołujące nasz wzrok. Wszystko to składa się na całość i tworzy określony klimat i nastrój. Wzrok obserwatora mimo woli wciągany jest w głąb przestrzeni, aż do drobnego detalu umieszczonego w niespodziewanym miejscu.

Kamila bezustannie myśli o następnych zamalowanych płótnach...

Aukcja
Aukcja Sztuki Różnej
gavel
Data
27 sierpnia 2019
date_range
Cena wywoławcza
728 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 86 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Viridian

Aukcja Sztuki Różnej
Data
27 sierpnia 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

REGULAMIN GALERIA VIRIDIAN


1. Organizatorem aukcji jest internetowa galeria sztuki, zwana Galerią Viridian, prowadzona przez Agatę Korcz i funkcjonująca jako działalność gospodarcza VIRIDIAN Agata Korcz z siedzibą w Lublinie, NIP: 712 236 5321, REGON: 381728864. 

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (np. rzeźby, obrazy, grafiki) oddane do sprzedaży komisowej przez ich twórców (lub właścicieli dzieł sztuki, ale nie twórców) lub dzieła stanowiące własność Galerii Viridian. Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami Komitentów, powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do rozporządzania nimi. Dzieła nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym oraz nie są obciążone prawami osób trzecich.

3. Galeria Viridian gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, ale nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych dzieł.

4. Galeria Viridian do momentu rozpoczęcia licytacji ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji, lub odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Terminy, miejsca oraz godziny odbywania się aukcji oraz wystawy przedaukcyjnej są ogłaszane na stronie internetowej www.galeriaviridian.com oraz na portalu społecznościowym galerii.

6. W licytacji można brać udział za pomocą systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym „One-bid”. W takim przypadku zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu „One-bid”. W szczególności możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie wartości lub liczby składanych zleceń za pomocą systemu „One-bid”.

7. Osoby nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji lub pragnące zachować anonimowość, mogą zlecić Galerii Viridian występowanie w ich imieniu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt z Galerią Viridian, maksymalnie do 5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.

8. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

9. Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera – uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zawiera z Galerią Viridian umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.

10. Do kwoty wylicytowanej Galeria Viridian dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 10%.

11. Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji lub w ciągu 5 dni roboczych od jej zakończenia. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Galeria Viridian zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą.

12. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek Galerii Viridian. Dane do przelewu:
Nazwa: VIRIDIAN Agata Korcz
MBank  Nr konta: 05 1140 2004 0000 3902 7818 1767. 


13. Dostawa dzieł sztuki następuje na koszt nabywcy, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i sposobu dostawy. W przypadku kupna rzeźby, zaleca się wcześniejszy kontakt z galerią w celu wstępnego określenia kosztów i czasu transportu. Tel. (0048) 668 875 555.

14. Galeria Viridian dokłada wszelkich starań aby dzieła dostarczyć do nabywcy szybko i bezpiecznie, jednak nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu przez firmy zewnętrzne objęte własnym regulaminem i procesem reklamacji. Galeria Viridian odpowiada za uszkodzenia prac w sytuacji gdy osobiście dostarcza dzieła do klienta własnym transportem. 

15. Licytujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Galerię Viridian swoich danych osobowych w celach koniecznych do udziału w aukcji oraz w celu własnych działań promocyjnych. Galeria Viridian zapewnia że nie przekazuje otrzymanych danych innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji, w której taki obowiązek wynika z ogólnie obowiązującego prawa).

16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

14. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Galerii Viridian.


INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWNYCH: 

        Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

        Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

        Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria VIridian jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

        Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Galeria Viridian jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

         Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Galeria Viridian jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy: stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

        O aukcji


        FAQ
        O sprzedawcy
        Galeria Viridian
        Kontakt
        VIRIDIAN Agata Korcz
        room
        ul. Puławska 13/2
        20-046 Lublin

        Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

        keyboard_arrow_up
        +