Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
27

Klaudia Pawelec-Gliklich, ''Były sobie świnie dwie''

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 327 - 545 EUR
56x76, akwarela i tusz na papierze, 2021

Ur. 1983, Żory

Mieszka i tworzy w Żorach. W 2007 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – specjalizacja malarstwo - pracownia prof. Tadeusza Rusa. Aneks z grafiki – pracownia prof. Józefa Knopka.

Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Obecnie studentka Historii Sztuki - Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Od kilku lat nauczycielka plastyki w Liceum Sztuk Plastycznych w mieście w którym tworzy.
Uczestniczka ponad 44 wystaw - malarskich i fotograficznych - zbiorowych i indywidualnych. Uczestniczka wielu plenerów malarskich i fotograficznych.
Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz galeriach w całej Polsce.

*Od 2011r założycielka wystawy „Młode Talenty”, której celem jest propagowanie twórczych działań uzdolnionej młodzieży. Kończąc w 2015 roku Pedagogikę Specjalną w zakresie Oligofrenopedagogiki prowadziła działania artystyczne mające na celu zintegrowanie środowisk.

*Autorka badań dotyczących twórczości oraz wpływu środowiska na Młode Talenty „Kiedy Picasso staje się Picassem”.

*Od lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Cieszynie organizując zajęcia dla młodzieży w pracowni grafiki.

*W latach 2009-2010 współrealizatorka projektu plastycznego „Cztery Żywioły”.

*0d 2009r współpracuje z Przedszkolem nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach pod kątem obserwacji, oceny i interpretacji dziecięcej twórczości plastycznej przedszkolaków. Współorganizatorka projektu plastycznego dla przedszkolaków pt: „Ze sztuką na Ty – w poszukiwaniu inspiracji w moim regionie”.

*W 2018 roku reprezentowała Polskę na FabrianoInAcquarello we Włoszech - Międzynarodowym Festiwalu Akwareli.

*W roku 2018 otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Żory – w uznaniu za efektywne przekazywanie wiedzy, pasję i zaangażowanie wkładane w rozwój szkoły, skuteczne rozbudzanie ciekawości oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.

*Nominowana do Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory 2019.

*W 2019 roku brała udział w EXPOSITION «L’ART NOUVEAU/ŻORY» par les artistes de ŻORY.
Wystawie w ramach konfrontacji "Porozumienie miast partnerskich". Trzynastu artystów z Żor reprezentowało miasto na wystawie we Francji.

*W 2020 roku aktywnie brała udział w kampanii "EKOPANDEMIA - rękawiczka jednorazowa" organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.

Praca z młodzieżą dostarcza jej wiele satysfakcji w życiu zawodowym jak i prywatnym. Swoimi działaniami stara się wypełnić luki w zapotrzebowaniu kulturalnym mieszkańców Żor. Natomiast trzyletnia artystyczna przygoda z seniorami nauczyła jej pokory do tego co jeszcze niezdobyte.
Prywatnie przewodnim działaniem malarki są wyzwania artystyczne w szeroko pojętym znaczeniu. Dzięki temu iż czerpie inspiracje z otaczającego ją świata, sowimi działaniami może wpisać się w działalność środowiska lokalnego. Od lat zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym. Jednak jej wielką pasją jest malarstwo akwarelowe. Swoje zaangażowanie w środowisko w jakim mieszka przekłada na przestrzeń malarską, inspirując się pejzażem kulturowym.
Aukcja
56. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
gavel
Data
02 września 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
218 EUR
Estymacje
327 - 545 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 66 | Ulubione: 0
Aukcja

Dom Aukcyjny DNA

56. Aukcja Sztuki Współczesnej we Wrocławiu
Data
02 września 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Regulamin
REGULAMIN AUKCJI 

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami, powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym. 

2. Organizatorem Aukcji jest Dom Aukcyjny DNA prowadzony przez Galerię DNA mieszczącą się w Sky Tower przy ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu, której właścicielem jest IPW Piotr Wawrzynów wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod numerem 211230, posiadający NIP 912 106 44 23. 

3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 

4. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia dzieł sztuki/ obiektów kolekcjonerskich oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny. 

5. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny DNA zapewnia, że opisy katalogowe dzieł sztuki/ obiektów kolekcjonerskich wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego DNA oraz współpracujących z nim ekspertów. 

6. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego DNA dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy); do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym także organy reprezentujące osoby prawne, czy osoby przez nie upoważnione. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu dzieła sztuki/ obiektu kolekcjonerskiego odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 

7. Dom Aukcyjny DNA może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Domu Aukcyjnego DNA oraz na stronie internetowej www.da.dnagallery.pl). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Dom Aukcyjny DNA dokłada wszelkich starań́, by zakupić dzieło sztuki/ obiekt kolekcjonerski w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon. 

8. O wysokości postąpień decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one niższe niż 100 zł. Zakończenie licytacji dzieła sztuki/ obiektu kolekcjonerskiego następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Domem Aukcyjnym DNA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu. 

9. Wszystkie dzieła sztuki/ obiekty kolekcjonerskie na aukcji Sztuki Współczesnej mają cenę wywoławczą 1000 zł. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Dom Aukcyjny DNA nie może sprzedać dzieła sztuki/ obiektu kolekcjonerskiego. 

10. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny DNA dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny DNA wystawia faktury VAT marża. 

11. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane dzieła sztuki/ obiekty kolekcjonerskie w dniu aukcji lub w terminie 14 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny DNA jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Dom Aukcyjny DNA przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza lub przelew na rachunek bankowy PKO BP 54 1020 5242 0000 2702 0252 0179

12. W przypadku opóźnienia nabywcy w uregulowaniu płatności, Dom Aukcyjny DNA po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą. 

13. Własność wylicytowanego dzieła sztuki/ obiektu kolekcjonerskiego przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych dzieł sztuki/ obiektów kolekcjonerskich jest możliwy tylko po dokonaniu pełnej zapłaty. 

14. Przetwarzanie danych osobowych 

Organizator Aukcji spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i Ustawą z dn. 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), niniejszym oświadcza, że: 

Administratorem danych osobowych Uczestników licytacji (zw. dalej Licytantami) jest IPW Piotr Wawrzynów, ul. Pawia 9 A, 52-235 Wrocław, NIP 9121064423 prowadzący Galerię DNA i Wrocławski Dom Aukcyjny. Organizator Aukcji przetwarza następujące dane osobowe Licytantów: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, a w przypadku Licytanta niebędącego osobą fizyczną: imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Licytanta, jej numer telefonu oraz email; 

dane osobowe Licytantów będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Licytant wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.  

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Licytant może kontaktować się z Organizatorem dzwoniąc pod numer telefoniczny 790 225 790 lub poprzez e-mail: [email protected] 

15. Dom Aukcyjny DNA przypomina, że zgodnie z przepisami: 

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 730 z późn. zm.) - wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; 

- Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 z późn. zm.) - muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną; 

- Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) - Dom Aukcyjny DNA jest zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji okazjonalnej, o której mowa w art. 35 ustawy. 

15. TABELA POSTĄPIEŃ na Aukcji Sztuki Współczesnej: 


CENA (,-PLN) 

POSTĄPIENIE (,-PLN) 

0 – 2000 

100 

2 000 – 5 000 

200 

5 000 – 10 000 

500 

10 000 – 30 000 

1000 

30 000 – 100 000 

2000 

100 000 – 500 000 

5000 

500 000 – 1 000 000 

10 000 

O aukcji

W licytacji Domu Aukcyjnego DNA weźmie udział 51 starannie wyselekcjonowane dzieł znanych i cenionych artystów, m.in. Grzegorza Klimka, Jacka Lipowczana czy Marka Pękacza.

Udział w aukcji jest całkowicie otwarty i bezpłatny, a licytacja dzieł zaczyna się od 1000 zł.

Licytować można:

- stacjonarnie w Galerii DNA

- online na portalu Onebid.pl

- przez telefon

- za pomocą zlecenia licytacji

Chętnych do uczestnictwa w aukcji zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Wszelkich informacji udzielamy
mailowo: [email protected]
i telefonicznie: 696 972 801.

Głęboko wierzymy w to, że wśród zaproponowanych prac każdy miłośnik sztuki znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. 

Zapraszamy!

FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny DNA
Kontakt
Dom Aukcyjny DNA
room
Pl. Dominikański 3
50-159 Wrocław
phone
+48790225790
Godziny otwarcia
Poniedziałek
09:30 - 21:00
Wtorek
09:30 - 21:00
Środa
09:30 - 21:00
Czwartek
09:30 - 21:00
Piątek
09:30 - 21:00
Sobota
09:30 - 21:00
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up