Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
6

Krystian Jankowski, Nieuchronność, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 6 492 - 7 574 EUR
olej, płótno, 110x150 cm (123x163 cm z ramą)

Krystian Jankowski urodził się w Międzyrzeczu Wielkopolskim w 1956 roku. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Po studiach poświęcił się całkowicie twórczości artystycznej. Talent plastyczny odziedziczył po ojcu Eugeniuszu Jankowskim wybitnym fotografiku.
Od 1979 roku wykonuje prace malarskie techniką olejną na płótnie. W latach 1980- 1990 doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Zbigniewa Jarka a na przełomie lat 2005-2006 pod kierunkiem Tomasza Sętowskiego. Malował martwą naturę, pejzaże, realizm magiczny, abstrakcje oraz kopie wielkich mistrzów.  Prace wystawiał w Krakowie, Wrocławiu, Opolu oraz Muzeum Ślężańskim w Sobótce. W latach 1999-2002 tworzył w Niemczech. Znaczna część dorobku ostatnich lat znajduje się w zbiorach prywatnych w Niemczech, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii.
Jest członkiem PZAP Sztuka Użytkowa.
Aukcja
I Aukcja - Dzieł Sztuki Współczesnej
gavel
Data
21 listopada 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
3 246 EUR
Estymacje
6 492 - 7 574 EUR
Pozycja wycofana
Cena sprzedaży
wycofana
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 289 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Szalom s.c. Aneta Kuberska Karol Kuberski

I Aukcja - Dzieł Sztuki Współczesnej
Data
21 listopada 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 1 minut

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

Postanowienia Ogólne.Organizatorem Aukcji jest firma Galeria Szalom s. c. Aneta Kuberska Karol Kuberski z siedzibą pod adresem: 31-056 Kraków, ulica Józefa 16, w dalszej części nazywana Galerią Szalom. Aukcje odbywają się za pośrednictwem platformy OneBid.pl

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność właścicieli Galerii Szalom. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 2. Galeria Szalom gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.

 3. Galeria Szalom zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie Galerii Szalom w Krakowie na ul. Józefa 16.

 5. Galeria Szalom sprzedaje Obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego.

 6. Część obiektów posiada cenę minimalną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela. Po licytacji takiego obiektu Klient otrzymuje w systemie informację, że transakcja jest warunkowa. 

 7. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.

 8. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 9. Wylicytowana cena, jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

 11. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria Szalom może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą i wystawić obiekt/obiekty ponownie na aukcję.

 12. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

 13. W przypadku niektórych Obiektów do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro i informacja o dopłacie umieszczona jest w opisie.

 14. Opłata droit de suite nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

 15. Galeria Szalom nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

 16. Galeria Szalom nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, ale na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt za pośrednictwem usługodawcy wskazanego przez Kupującego. Ewentualne pytania odnośnie możliwości pomocy w wysyłce Kupujący mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres  [email protected] lub dzwoniąc na numer +48609930687; +48609930986

 17. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

 18. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria Szalom przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 19. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii Szalom oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Przypominamy:


 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.

 2. Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Galeria Szalom jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

 4. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Galeria Szalom ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.

  1
   >50
   1 000
   >100
   2 000
   >200
   5 000
   >500
   10 000
   >1 000
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Szalom s.c. Aneta Kuberska Karol Kuberski
Kontakt
Galeria Szalom s.c. Aneta Kuberska Karol Kuberski
room
ul. Józefa 16
31-056 Kraków
phone
+48609930986
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Zamknięte
Wtorek
12:00 - 17:00
Środa
12:00 - 17:00
Czwartek
12:00 - 17:00
Piątek
12:00 - 17:00
Sobota
12:00 - 15:00
Niedziela
12:00 - 15:00
keyboard_arrow_up