24

Łukasz Patelczyk, Czas, 2019

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Estymacje: 2 637 - 3 297 EUR | 12 000 - 15 000 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej, płótno, 100 x 80 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ,CZAS' / 2019 / ___ Łukasz Patelczyk
Łukasz Patelczyk (ur. 1986)
należy do najciekawszych artystów młodego pokolenia. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 w pracowni prof. Teresy Miszkin oraz prof. Witosława Czerwonki. Jest laureatem konkursu Artystyczna Podróż Hestii 2011 - nagroda specjalna, stypendium Walencji oraz Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015 - nagroda prasowa redakcji "Notes Na 6 Tygodni". Jest także finalistą XI Konkursu im. Eugeniusza Gepperta. Do najważniejszych wystaw indywidualnych artysty należą: 2018 -
"Migotanie" w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Torunku w 2018 roku, "Signs in the Sky" w Platán Galéria w Budapeszcie w 2018 roku czy "Constellations" w Galerie Sandhofer -w Salzburgu w 2017. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych mi.n w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Na rok 2020 zaplanowana jest indywidualna wystawa Łukasza Patelczyka w Slag Gallery w Nowym Jorku.
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
25 listopada 2020
date_range
Cena wywoławcza
1 868 EUR
Estymacje
2 637 - 3 297 EUR
12 000 - 15 000 PLN
Cena sprzedaży
2 853 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
2 418 EUR
Przebicie
153%
Wyświetleń: 328 | Ulubione: 1
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja sztuki
Data
25 listopada 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny Piękna Gallery, prowadzony w ramach działalności spółki Very Good Idea Sp. z o.o. , ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa, NIP 5252611958.
b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego. 

SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia. 
b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt. 
c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży owego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny wciągu 5 dni przekaże oferentowi informację czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.
d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.
b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
b. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
c. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal Artinfo.pl oraz OneBid.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18%.
b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)
c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.
d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w siedzibie domu aukcyjnego lub na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., 06 1090 2590 0000 0001 3065 6852.
e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.
g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża. 

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.
b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika placówki.
d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).
f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.
b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

O aukcji

Zgromadziliśmy 40 prac wybitnych polskich twórców powojennych, w tym Henryka Stażewskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Teresy Pągowskiej czy Stefana Krygiera. Prezentujemy również dzieła najlepszych artystów młodszego pokolenia takich jak Anna Szprynger, Łukasz Patelczyk czy Jakub Słomkowski.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Piękna Gallery
room
ul. Emilii Plater 10
00-669 Warszawa
phone
+48224001688
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

keyboard_arrow_up
+