48

MACIEJ BIENIASZ, Skrzynka, 1973

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej, płótno, tektura, 96,5 x 63 cm, na odwrocie opis autorski. Wystawiany: 10 IX 2016 - 8 i 2017 Kraków, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, wystawa zbiorowa prezentująca działalność grupy Wprost /Kat./ "Wprost 1966-1986", red. Anna Król, Jacek Waltoś, poz. kat. 197 s. 405 ilustracja nr 267. Późniejsza (1977) realizacja "Skrzynki" Macieja Bieniasza znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i jest prezentowana na stałej wystawie "XX + XXI. Galeria Sztuki Polskiej". "Zdewastowana skrzynka na listy wisząca na brudnej, byle jak pomalowanej ścianie klatki schodowej mieszkalnego bloku, mogłaby się wydawać post-minimalistycznym dziełem, które nie oznacza nic więcej poza tym, co przedstawia. Autor dzieła chciał jednak za pomocą tego prostego znaku zakomunikować widzowi swe symboliczne odczuwanie rzeczywistości. Uczynił zniszczoną skrzynkę na listy znakiem standardu życia w komunistycznym kraju, w którym jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk był brak poszanowania własności wspólnej, jako własności "niczyjej". Postawa taka rodziła rozliczne patologie. Należał do nich wandalizm, akty bezmyślnej agresji ludzi sfustrowanych, pozbawionych godnego życia i lepszych perspektyw. Niedopałek papierosa i zapałka stanowią dodatkowe znaki wynaturzenia zachowań, pogardy dla norm społecznej egzystencji, wynikających z buntu wobec rzeczywistości, której nie można zmienić. Takie ślady zniszczenia utrzymywały się zazwyczaj długo, przechodząc w stan trwały, pogłębiając deprawację, budząc przygnębienie, a w końcu obojętność bezradnych obywateli. Bieniasz kilkakrotnie powtarzał ten prosty motyw, widząc w nim dramatyczny symbol moralnej degradacji narodu. Skrzynka na listy stała też symbolem nowych czasów, w jego malarstwie po 1989 roku." Źródło: Wacława Milewska/ imnk.pl.

Krakowski malarz, grafik, rysownik, pedagog i poeta. Studiował na wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Emila Krchy; dyplom uzyskał w 1963. W 1974 rozpoczął pracę pedagogiczną w katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (obecnie ASP w Katowicach). Był profesorem tej uczelni, wykładając na niej przez 35 lat. Od 1996 pedagog Instytutu Sztuki Cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego. W 1966 wraz z Zbylutem Grzywaczem, Jackiem Waltosiem, Leszkiem Sobockim założyli grupę Wprost. Uczestniczył we wszystkich wystawach grupy. Artysta w latach 1969-2012 mieszkał i pracował w Katowicach. W 1993 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1998 Związek Górnośląski uhonorował go Nagrodą im. Wojciecha Korfantego. W 2012 otrzymał nagrodę Lux ex Silesia (laudację wygłosił rektor Akademii Sztuk Pięknych Marian Oslislo).
Aukcja
Aukcja 198
gavel
Data
11 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
7 473 EUR
Cena sprzedaży
9 070 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
7 687 EUR
Przebicie
121%
Wyświetleń: 64 | Ulubione: 3
Aukcja

DESA Kraków

Aukcja 198
Data
11 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
Ogólne warunki aukcji

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz zatrudnionych przez nią konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata 18% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II.
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł (na konto firmy Mundivie s.a. 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567) oraz dołączyły przez e-mail lub osobiście oświadczenie o pełnoletniości (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.

III.
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 14 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Odbiór możliwy jest w siedzibie firmy Mundivie s.a. na ul. Kaletek 9 w Krakowie, w godzinach 11.00-16.00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego wylicytowanych przedmiotów firma Mundivie S.a. dostarczy je do klienta po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
5. Wpłaty za zakupione przedmioty należy dokonywać na konto firmy Mundivie s.a., 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567.

IV.
1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt do MUNDIVIE
S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musibyć udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
DESA Kraków
Kontakt
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
keyboard_arrow_up
+