41

Maja Herzog, „Bilboardy” 1/2018 , cykl: Haiku

add Twoja notatka 
Opis pozycji
fotografia, wydruk na płycie aluminiowej, 40x40 cm, praca oprawiona

(ur. 1958) Fotografka i dziennikarka (ZPAF, SDP) oraz animatorka i menadżerka kultury. Była redaktorka naczelna i wydawczyni miesięcznika Biuletyn Fotograficzny. Zrealizowała projekty artystyczno-edukacyjne, we własnej galerii OKO w Krakowie. Kierowała Krakowską Akademią Fotografii. Realizowała autorskie projekty kulturalne w Konsulacie Austrii w Krakowie, m. in. 3 edycje festiwalu Dni Austrii. Związana z FotoArtFestiwalem, w Bielsku-Białej, obecnie jako jego Ambasadorka. W 2000 roku zrealizowała autorski projekt fotograficzny w Filharmonii Krakowskiej, zakończony wydaniem albumu „Fotografie pod batutą”.

Więcej: http://fotartprojekt.pl/ http://katalog.czasopism.pl/index.php/Biuletyn_Fotograficzny
Aukcja
favorite ARTYŚCI DLA FARMY ŻYCIA
gavel
Data
23 maja 2021
date_range
Cena wywoławcza
44 EUR
Cena sprzedaży
155 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
155 EUR
Przebicie
350%
Wyświetleń: 135 | Ulubione: 2
Aukcja

Fundacja Wspólnota Nadziei

ARTYŚCI DLA FARMY ŻYCIA
Data
23 maja 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach (kod:32-082) przy ul. Ogrodowej 17, wpisaną do Rejestru pod nr KRS 0000115868, posiadającą nr NIP 6772104725 i REGON 351617310.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, plakat – przekazane przez artystów członków ZPAP, SARP, pracowników Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ASP.
 3. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na rzecz Fundacji Wspólnota Nadziei prowadzącej Farmę Życia dla osób z autyzmem w Więckowicach pod Krakowem.
 4. Aukcja odbędzie się na portalu  OneBid. Warunkiem udziału w licytacji jest zarejestrowanie się na stronie internetowej aukcji www.onebid.pl.
 5. Aukcja, odbywa się w oparciu o Regulamin aukcji „ARTYŚCI DLA FARMY   ŻYCIA”      oraz regulamin platformy aukcyjnej Onebid.
 6. Prace oferowane do sprzedaży na aukcji prezentowane będą w Galerii SARP, pl. Szczepański 6 w Krakowie, w dniach 12 – 21 maja 2021 roku w godzinach: czw. wt. – 13.00 – 18.00; pon. śr. pt. – 9.00 – 14.00.
 7. W aukcji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 8. Prace oferowane do sprzedaży, wystawione na aukcji umieszczone będą w katalogu oraz na stronie internetowej Fundacji Wspólnota Nadziei www.farma.org.pl oraz na portalu aukcyjnym www.onebid.pl.
 9. W przypadku dzieł sztuki posiadających cenę minimalną (w katalogach oznaczonych gwiazdką *), nabywcą staje się osoba, która wylicytowała cenę nie niższą niż cena minimalna (podana na portalu aukcyjnym www.onebid.pl)
 10. Jeżeli dzieło sztuki osiągnie na licytacji cenę niższą niż cena minimalna, to osoba która złożyła najwyższą ofertę cenową może stać się nabywcą pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych na cenę wylicytowaną poniżej ceny minimalnej. 
 11. W aukcji można brać udział wyłącznie przez internet za pośrednictwem portalu aukcyjnego OneBid.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i jakość połączenia telefonicznego lub internetowego w trakcie prowadzonej licytacji.
 13. Wysokość limitu oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji są informacjami poufnymi.
 14. Nabywcą dzieła sztuki staje się osoba, która złożyła najwyższą ofertę, licytacja dobiegła końca i zgodnie z prawem umowy kupna-sprzedaży, została zawarta.
 15. Zgodnie z obowiązującym prawem, nabywcy dokonującemu zakupu na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (Dz.U. z dnia 24.06.2016,poz. 827, Art. 38, p.11).
 16. Nabywca obiektu na aukcji może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy jedynie w przypadku, jeżeli stwierdzi, że wylicytowany obiekt nie jest autorstwa artysty wskazanego w spisie katalogu lub przez aukcjonera. Powyższe prawo przysługuje nabywcy pod warunkiem doręczenia w tym terminie wiarygodnej ekspertyzy. W tym przypadku Fundacja Wspólnota Nadziei zwróci wpłaconą kwotę po uprzednim komisyjnym zaakceptowaniu i weryfikacji przedstawionej ekspertyzy.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązały się z przyjętych na siebie zobowiązań.
 18. Dzieło uważa się za sprzedane po wpłaceniu całej należnej kwoty do kasy organizatora lub na konto Fundacji Wspólnota Nadziei (35 1600 1013 0002 0011 6204 9001) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie do 7 dni od dnia zakończenia aukcji.
 19. Zakupione na aukcji dzieła można odebrać w Galerii SARP pl. Szczepański 6 w Krakowie, w ciągu 7 dni po zakończeniu aukcji (w godzinach pracy biura - jak w pkt.6). 
 20. Zakupione na aukcji dzieła sztuki mogą zostać wysłane przez Fundację Wspólnota Nadziei  na koszt i ryzyko odbiorcy.
 21. Fundacja Wspólnota Nadziei jako organizator, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne licytowanych dzieł.
 22. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać u Kuratora aukcji - Krystyny Łyczakowskiej, tel. 607 913 370, e-mail: [email protected] 
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Wspólnota Nadziei
Kontakt
Fundacja Wspólnota Nadziei
room
Więckowice, ul. Ogrodowa 17
32-082 Bolechowice
phone
+48 607 913 370
keyboard_arrow_up
+