Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
23

Maria Ewa ŁUNKIEWICZ-ROGOYSKA (1895-1967), Kompozycja (1957)

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 2 865 - 3 306 EUR

Maria Ewa ŁUNKIEWICZ-ROGOYSKA (1895-1967), Kompozycja (1957)

olej, płótno

38 x 46 cm 

sygn. i dat. p.d.

Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska studiowała w latach 1921-1924 w Ecole Nationale des Arts Décoratifs w Paryżu. Po powrocie do Polski osiadła w Warszawie. Nawiązała szerokie kontakty z awangardowymi grupami, jak „Blok”, „Praesens”, „a. r.” oraz z artystami tych ugrupowań, szczególnie z Henrykiem Stażewskim, Mieczysławem Szczuką, Władysławem Strzemińskim, Katarzyną Kobro i in. W 1930 ponownie wyjechała do Paryża, gdzie rozszerzyła te kontakty o grupy „Abstraction-Création” i „Cercle et Carré”, z którą wystawiała oraz o osobistości takie, jak Piet Mondrian, Michel Seuphor, Georges Vantongerloo. W 1931 miała pierwszą wystawę indywidualną w Salonie Czesława Garlińskiego w Warszawie, w 1932 wzięła udział w jednej z najważniejszych manifestacji polskiej awangardy konstruktywistycznej – wystawie „Nowa Generacja” we Lwowie i Łodzi. Jej malarstwo w tych latach zdradzało wpływy puryzmu Ozenfanta i Jeannereta. W końcu lat 30. malowala obrazy abstrakcyjne, w których wykorzystywała doświadczenia kubizmu i własne predylekcje do stonowanej, subtelnej kolorystyki. W czasie II wojny światowej straciła niemal cały swój dorobek artystyczny. Po wojnie, blisko zaprzyjaźniona od lat międzywojennych z Henrykiem Stażewskim, dzieliła z nim pracownię, która stała się żywym ośrodkiem sztuki nowoczesnej i miejscem spotkań artystów i krytyków. Była również związana z kręgiem Mirona Białoszewskiego, współpracowała z Teatrem na Tarczyńskiej. Po 1955 wystawiała w Galerii Krzywe Koło Mariana Bogusza, gdzie miała wystawę indywidualną w 1962. Uczestniczyła w Wystawie Malarstwa w cyklu „Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL”, Muzeum Narodowe, Warszawa 1961, I Plenerze Koszalińskim, Osieki 1963, I Sympozjum „Złotego Grona”, Zielona Góra 1965.

Aukcja
IX Aukcja Sztuki
gavel
Data
30 stycznia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
2 645 EUR
Estymacje
2 865 - 3 306 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 166 | Ulubione: 1
Aukcja

Galeria Plac Zamkowy

IX Aukcja Sztuki
Data
30 stycznia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
Regulamin
 1. Postanowienia Ogólne. Organizatorem Aukcji jest firma Galeria Sztuki Plac Zamkowy Jan Woźniak z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Zamkowy 1/13 00-267, w dalszej części nazywana Galerią Sztuki. Aukcje odbywają się za pośrednictwem platformy OneBid.pl
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność właściciela Galerii Sztuki. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 3. Galeria Sztuki gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią Sztuki ekspertów.
 4. Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie Galerii Sztuki.
 6. Galeria Sztuki sprzedaje Obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Galeria Sztuki nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć w aukcji, mogą zlecić Galerii Sztuki występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią Sztuki 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Postąpienia
  Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia podawane są według poniższej tabeli.
  Cena = Postąpienie
  0 – 1 000 = 50
  1 000 – 2 000 = 100
  2 000 – 5 000 = 200
  5 000 – 10 000 = 500
  10 000 – 30 000 = 1 000
  30 000 – 100 000 = 2 000
  100 000 – 200 000 = 5 000
  200 000 – 500 000 = 10 000
  500 000 – 1 000 000 = 20 000
  Powyżej 1 000 000 = 50 000
 9. Wylicytowana cena, jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 11. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria Sztuki może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą i wystawić obiekt/obiekty ponownie na aukcję.
 12. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 13. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 14. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 15. Galeria Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 17. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria Sztuki przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 18. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii Sztuki oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 19. Galeria Sztuki nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów. Na życzenie Kupującego Galeria Sztuki może wysłać je na jego koszt za pośrednictwem usługodawcy wskazanego przez Kupującego. Ewentualne pytania odnośnie możliwości pomocy w wysyłce Kupujący mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub dzwoniąc na numer +48791070706
 20. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Plac Zamkowy
Kontakt
Galeria Sztuki Plac Zamkowy
room
Plac Zamkowy 1 / 13
00-267 Warszawa
phone
+48 791 070 706
keyboard_arrow_up