Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
24

Mariia Shpychak, Upływające, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 437 - 546 EUR

akryl na płótnie 80x50

sygnowany P.D.


Mariia Shpychak urodziła się 14.04.1997 roku w Równem na Ukrainie, a od 2018 roku mieszka w Kaliszu.

Uzyskała tytuł magistra na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych na WP-A UAM.

Obroniła dyplom licencjacki i magisterski z grafiki na Ukraińskiej Akademii Drukarstwa. A w ścianach nowej

uczelni zaczęła zajmować się jeszcze fotografią i malarstwem. Prace artystki można spotkać na

międzynarodowych i krajowych wystawach i konkursach sztuki.

-

Wystawу indywidualnе:

2021. Medytacja (wystawa fotograficzna), Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśniń (Kalisz). 15/03/2021.

2020. Damaged people (malarstwo), galeria „Wejście/Wyjście” (Kalisz). 15/10/2020.

Wystawy zbiorowe:

2021. A-Kumulacje 2021. Kaliskie Biennale Sztuki, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina (Kalisz). Czkł prac Czas

ktorego nie ma został wystawiony w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza – muzeum i galeria

sztuki współczesnej w Kaliszu.

2020. Wystawa pokonkursowa W obiektywie 2019, Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśniń (Kalisz).

2020. Bez różnicy, wystawa organizowana przez koło naukowe "Koło Artystycznej Fortuny" na Wydziale

Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, galeria „Wejście/Wyjście”(Kalisz).

2019. Wystawa grafiki studentów Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie, Akademia Sztuk Pięknych

im. E. Gepperta we Wrocławiu.

2019. Wystawa pokonkursowa Grafika 2019, Galeria Sztuki im. Profesora Andrzeja Niekrasza na Wydziale

Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Kalisz).

2019. Wystawa poplenerowa Grodno-Kalisz-Olsztyn-2019, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki

Kupały (Grodno, Białoruś).

2019. Od kreacji do rzeczy, wystawa studentów Pracowni Sztuk Projektowych i prof. Moniki Kostrzewy,

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

2019. Plac zabaw, wystawa organizowana przez koło naukowe "Koło Artystycznej Fortuny", Galeria BWA

(Sieradz).

2019. Plac zabaw, wystawa organizowana przez koło naukowe "Koło Artystycznej Fortuny", galeria

„Wejście/Wyjście” (Kalisz).

2019. Graficzny ślad na sto lat UAM, Galeria Sztuki im. Profesora Andrzeja Niekrasza na Wydziale

Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Kalisz).

2019. Absolutnie różne rzeczy, wystawa organizowana przez koło naukowe "Koło Artystycznej Fortuny",

galeria „Wejście/Wyjście” (Kalisz).

2019. Wystawa pokonkursowa W obiektywie 2018, Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśniń (Kalisz).

2019. Wystawa pokonkursowa Ars Universitatis, Galeria Sztuki im. Profesora Andrzeja Niekrasza na Wydziale

Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Kalisz).

2018. Wystawa grafiki studentów Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie (Nova Zagora, Bułgaria).

2018. Wysoki Zamek, wystawa grafiki studentów Ukraińskiej Akademii Drukarstwa we Lwowie, galeria Art

Space (Lviv Palace of Arts, Ukraina).

-

2019. Wyróżnienie honorowe za akwafortę bez tytułu w konkursie Ars Universitatis (WPA UAM, Kalisz).

04/2019.

2019. Wyróżnienie honorowe za linoryt Music robot w konkursie Ars Universitatis (WPA UAM, Kalisz). 04/2019.

Aukcja
Aukcja Sztuki - 7- Sztuka Latem Rozgrzana
gavel
Data
16 sierpnia 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
284 EUR
Estymacje
437 - 546 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 94 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja Sztuki - 7- Sztuka Latem Rozgrzana
Data
16 sierpnia 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Koziarska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


O aukcji

Zapraszamy na kolejną odsłonę z cyklu dziesięciu Aukcji

po raz kolejny z NAZWISKAMI znanymi na ONEBID

i nietuzinkową Sztuką

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Kontrowersyjna
Kontakt
Galeria Kontrowersyjna
room
Kozłów Biskupi, ul. Północna 17D
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+