Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
38

Mariola Świgulska, Księżycowe wytchnienie, 2022

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Obraz akrylowy + szlagmetal malowany na płótnie o wymiarach 80 x 60 cm

Artystka malarka. W czasie studiów podczas pobytu w Wiedniu, udoskonalała swój warsztat malarski. Jej ulubioną techniką jest malarstwo olejne na płótnie w dużych formatach. W 1992 r. ukończyła studia architektoniczne w Łodzi. Poszukuje niecodziennych form prezentacji, interesuje ją łączenie sztuki z architekturą, kreowanie przestrzeni w niekonwencjonalny sposób, poszukiwanie miejsca dla obrazów w nowoczesnych wnętrzach.

PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ:

• WYSTAWA MALARSTWA W BERLINIE W „POLEN ZENTRUM” (1987)

• WYSTAWA OBAZÓW OLEJNYCH W BERLINIE „DREI GENERATIONEN” (1988)

• WYSTAWA MALARSTWA W WIEDNIU (1990-1992):

• WYSTAWA MALARSWA W ŁÓDZKIM DOMU KULURY (1996)

• WYSTAWA MALARSTWA W WARSZAWIE W REFORM PLAZA (1997)

• PREZENTACJA MALARSTWA W TELEWIZJI ŁÓDŹ (1998)

• PREZENTACJA MALARSTWA W TELEWIZJI ŁÓDŻ (2001)

• PREZENTACJA OBRAZÓW W GALERII HOTELU NOVOTEL W WARSZAWIE (2001-2011)

• PREZENTACJA MALARSTWA, GALERIA W GDYNI (2004-2009)

• PREZENTACJA MALARSTWA W GALERII „ARS NOVA” ŁÓDZ (2004-2009)

• PREZNTACJA OBRAZÓW W GALERII „DESA MODERN” W ŁODZI (2006-2007)

• WYSTAWA OBRAZÓW W SALNIE MEBLOWYM SWARZĘC W WARSZAWIE (2006-2009)

• WYSTAWA OBRAZÓW W SALONIE MEBLOWYM ”KLER” W ŁÓDZI (2007-2009)

• WYSTAWA OBRAZÓW W SALONIE MERCEDESA W ŁÓDZI (2008-2009)

• AUKCJA OBRAZU NA CELE CHARYTATYWNE FUNDACJI „MAM MARZENIA” (2010)

• WYSTAWA OBRAZÓW W MIEJSKIM DOMU KULTURY W OPOCZNIE (STYCZŃ 2011)

• PREZENTACJA MALARSTWA W CZASOPIŚMIE DOBRE WNĘTRZE (2011)

• STAŁA WYSTAWA OBRAZÓW W EKSKLUZYWNYCH SALONACH MEBLI NIEMIECKICH W ŁODZI

• GALERIA OBRAZÓW W KANCELARII PRAWNICZEJ W WARSZAWIE

• STAŁA EKSPOZYCJA OBRAZÓW W GALERII PRYWATNEJ W GDAŃSKU

• STAŁE EKSPOZYCJE OBRAZÓW W PRACOWNIACH ARCHITEKTONICZNYCH, KANCELAPRIACH PRAWNICZYCH, SALONCH URODY I FITNESS KLUBACH W WARSZAWIE, ŁÓDŹI

• INDYWIDUALNA WYSTAWA W GALERII ARS NOVA W ŁODZI (2012)

• INDYWIDUALNA WYSTAWA W GALERII TAB GALERIA TERESA POMYKAŁA WARSZAWA (2013)

• WYSTAWA W SALONIE MEBLI KLER W OLSZTYNIE I BIAŁYMSTOKU ( 2012)

• WYSTAWA W MANUFAKTURZE W ŁODZI (2013)

Aukcja
24 Aukcja Sztuki - Inwestycyjna
gavel
Data
11 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
191 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 148 | Ulubione: 1
Aukcja

Avantgarden Galeria & Dom Aukcyjny

24 Aukcja Sztuki - Inwestycyjna
Data
11 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

WARUNKI OGÓLNE
a. Organizatorem aukcji jest Avantgarden Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny, prowadzony w ramach działalności 4M GENERAL Marcin Duzdowski, Kady ul. Legionów 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5661810112
b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki będące własnością Avantgarden lub zgłoszone do sprzedaży przez Komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami, powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym.
c. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.
d. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

SYSTEM LICYTACJI
a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie Avantgarden Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, korygowania opisów obiektów zawartych w katalogu przed przystąpieniem do aukcji, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji.
b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.
c. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
d. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI
a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem platformy One Bid. Warunkiem akceptacji uczestnika do udziału w aukcji jest wypełnienie profilu użytkownika z danymi osobowymi i kontaktowymi min. na 1 godzinę przed aukcją,
b. Organizator aukcji nie pobiera vadium.
c. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.
d. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji zgodnie z art. 59a Ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086)

UDZIAŁ W AUKCJI
a. Możliwy jest za pośrednictwem Internetu - poprzez portal OneBid.pl. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. Organizator aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego, jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Licytujący nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).

PŁATNOŚCI
a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18%.
b. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.
c. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty przeprowadzenia aukcji na konto bankowe 4M GENERAL Marcin Duzdowski: 59 1240 5282 1111 0000 4893 4734. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie oraz generowania po stronie organizatora kosztów magazynowania, za które organizator może obciążyć dłużnika.
d. Organizator na życzenie klienta wystawia fakturę.

OBIEKTY
a. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.
b. Organizator daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym organizatora, a następnie zwrócić obiekt w terminie do 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
c. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
d. Organizator rzetelnie sporządza opisy obiektów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej.
f. Wysyłka wylicytowanych obiektów jest możliwa na koszt odbiorcy po dokonaniu pełnej zapłaty i po uzgodnieniu warunków i kosztów wysyłki firmą kurierską z Organizatorem Aukcji. Wysyłka obiektów nastąpi do 10 dni od daty zakończenia aukcji. Wylicytowane obiekty nie są wysyłane za pobraniem. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.
g. Odbiór osobisty prac z siedziby firmy powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i prawne zakupionych obiektów.
i. W przypadku wystąpienia problemów w czasie dokonywania operacji zakupu lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 601599008 lub e-mail: [email protected]

O aukcji

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w XXIV AUKCJI INWESTYCYJNEJ!

W katalogu aukcyjnym prezentujemy starannie wyselekcjonowane dzieła Polskich Artystów młodego i średniego pokolenia, zarówno tych o ugruntowanej pozycji, znajdujących się w prywatnych kolekcjach w Polsce i Europie jak i tych dobrze rokujących. 

Polecamy Państwa uwadze prace Artystów:

- Kamila Kowalik
- Andrzej Kielar
- Tomasz Włodarczyk
- Igor Volosnikov
- ASENSIR
- Marek Izydorczyk
- Krzysztof Kwiatkowski
- Daniel Gromacki


Gwarantujemy bezpieczną i szybką dostawę zamówionego dzieła. Zapraszamy!


Avantgarden | Galeria Sztuki | Dom Aukcyjny

601 599 008
www.avantgardenstore.com

FAQ
O sprzedawcy
Avantgarden Galeria & Dom Aukcyjny
Kontakt
Avantgarden Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny
room
ul. Legionów 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
phone
+48601599008
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up