44

Marta Susek technika własna, kolaż, akryl pastel 18x24cm

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 104 - 162 EUR | 450 - 700 PLN

Marta Susek akryl na płycie, malarstwo tak sugestywne, że wciąga w glebie swojego przekazu. Zarówno ze względów dekoracyjnych, jak i estetycznych, interesujące.

akryl, collage, pastel, technika własna, 18x24cm

Aukcja
Potworowski, Klimowski, Stawarczyk
gavel
Data
14 grudnia 2019
date_range
Cena wywoławcza
58 EUR
Estymacje
104 - 162 EUR
450 - 700 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 14 | Ulubione: 0
Aukcja

E1 Ldn Art Gallery

Potworowski, Klimowski, Stawarczyk
Data
14 grudnia 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 20
  1 000
  > 100
  2 000
  > 150
  5 000
  > 250
 
Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem East London Aukcja Sztuki, jest galeria E1 Ldn Art Gallery z siedzibą w Londynie, 20 St. Dunstans Hill EC3R8HL London United Kingdom, której właścicielem jest Michał Wilkoński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Wilkonski, zwany dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego w złotych polskich: 06114020170000430206365342 w mBank.


2. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przyjęte w komis od ich twórców, aktualnych właścicieli lub stanowiące własność E1 Ldn Art Gallery. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

4. Terminy aukcji każdorazowo ustalane są przez Organizatora i publikowane na stronie fun page Galerii Stawarczyk Design na Facebooku.

5. Aukcja online zostanie przeprowadzona na stronie Onebid.pl w zakładce galerii.

6. Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

7. Organizator nie pobiera wadium.

8. Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej, stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.

9. Minimalne przebicie wynosi 20,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN,a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 150,- PLN.   Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 250, - PLN.

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

11. Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z E1 LDN Art Gallery.

12. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie Galerii po uprzednim uzgodnieniu po zakończeniu Aukcji do 50 dni i jest możliwy po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Galeria za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

13. Nabywca otrzymuje certyfikat autentyczności i paragon.


AUKCJA MIESZANA - MŁOTKOWA I INTERNETOWA W CZASIE RZECZYWISTYM Z TRANSMISJĄ ONLINE:

14. Dzieła sztuki będące przedmiotem Aukcji prezentowane będą w siedzibie Galerii w Londynie, lub we wcześniej określonym miejscu, umożliwiającym ich dokładne obejrzenie, oraz w katalogu danej Aukcji, do którego link zostanie każdorazowo umieszczony na stronie onebid.pl w zakładce galerii i na jej fun page na Facebooku Stawarczyk design.

15. Warunkiem przystąpienia do licytacji w siedzibie galerii jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przed aukcją w siedzibie Organizatora i uzyskanie licytacyjnego numeru indentyfikacyjnego. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników E1 Ldn Art Gallery.

16. Warunkiem licytacji online jest założenie lub posiadanie konta w serwisie onebid.pl. Aby wziąć udział w danej Aukcji, należy zalogować się na stronie onebid.pl w zakładce galerii, używając dotychczasowych danych logowania do adresu e-mail oraz hasła. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć na przycisk 'Rejestracja', wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.

17. Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować na stronie onebid.pl w zakładce galerii i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli Aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. W przypadku aktywnej Aukcji, po uzyskaniu połączenia (zwykle 2-3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty). Aby złożyć ofertę należy kliknąć na duży przycisk 'LICYTUJ'. Po kliknięciu zmieni się aktualna cena i informacja o Uczestniku aktualnie prowadzącym w licytacji.

18. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście, ma możliwość:

  1. wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Galerii pod numerem 00447895437275, obsługujemy Fiber i WhatsUp lub mailowo pod adresem [email protected]
  2. ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac zgodnie z pkt. 16 niniejszego Regulaminu.

19. Organizator pobiera opłatę organizacyjną w wysokości 15% ostatecznej wylicytowanej za daną pracę kwoty.

20. Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę, zawiera z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.

21. Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.

22. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%.

23. Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest:

  1. dla osób biorących udział w Aukcji w siedzibie Organizatora w Londynie gotówką, bądź przelewem w złotych polskich, funtach, dolarach, bądź euro po kursie średnim NBP z dnia transakcji, bezpośrednio po zakończeniu Aukcji przy opłaceniu całej kwoty. W przypadku wyrażenia chęci uregulowania należności w terminie późniejszym, Uczestnik Aukcji zobowiązany jest do uiszczenia bezpośrednio po zakończeniu Aukcji zaliczki w wysokości 10% wylicytowanej kwoty. Pozostałą kwotę winien jest wpłacić gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji.
  2. dla osób biorących udział w Aukcji za pośrednictwem internetu lub telefonicznie przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji lub gotówką, bądź kartą płatniczą w siedzibie Organizatora w Londynie.

24. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.

25. Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.


O aukcji

Niespotykany zestaw, zaskakujące połączenie. Tadeusz Piotr Potworowski, Andrzej Klimowski i Sławek Stawarczyk na jednej aukcji. Łączy ich fakt, że wszyscy trzej tworzą, lub tworzyli w Wielkiej Brytanii.

Ci twórcy oraz kilku znamienitych współuczestników tej aukcji uświetni ją dodając jej blasku.

zapraszam do oglądania i licytowania

FAQ
O sprzedawcy
E1 Ldn Art Gallery
Kontakt
E1 Ldn Art Gallery
room
20 St. Dunstans Hill
EC3R8HL London
keyboard_arrow_up
+