26

Michał CYGAN (ur.1989), Noc, 2019

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 447 - 671 EUR | 2 000 - 3 000 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

akryl, olej, płótno; 30 x 30 cm;
sygn. p. d.: M.Cygan
Sygn. i dat. na odwrocie: M.Cygan „NOC” 2019 r.;

Proweniencja: kolekcja prywatna, Kraków

W latach 2011-2016 studiował na ASP w Katowicach na Wydziale Artystycznym Grafiki Warsztatowej - Pracownia Wklęsłodruku u prof. J. Szmatlocha oraz w Pracowni Malarstwa u prof. K. Cieślika. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w Pracowni Grafiki Cyfrowej u prof. Adama Romaniuka. Zajmuje się głównie malarstwem, grafiką tradycyjną jak i cyfrową, plakatem
i ilustracją. Artysta wielokrotnie nagradzany między innymi Grand Prix w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Główna nagroda w kategorii Under 30 Art Prize CBM-Turyn Włochy, czy wyróżnienie na Biennale Malarstwa Polskiego Bielska Jesień – Bielsko Biała.
Michał Cygan ma za sobą wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Swoje prace prezentował między innymi na Festivalu Sztuki Passion for Freedom; Międzynarodowa wystawa zbiorowa, Londyn – Wielka Brytania; Wystawa Sztuki Współczesnej „Mizantropia-Valentine’s Hate Speech”, Kraków; Targi sztuki „London Art. Fair”; wystawa kuratorska w ramach nagrody Art. Prize CBM czy wystawa indywidualna „Wszyscy umrzemy” ,Fresz Gallery Kraków.
W pracach Michała Cygana ważną rolę odgrywa kolor i warsztat plastyczny. Często pojawia się pejzaż Śląska, „Familoki”, także sceny podwórkowe. Artysta nie pozostaje obojętny na sytuacje społeczno- polityczną kraju, na jego pracach pojawia się strajk kobiet czy odniesienie do akcji billboardowej „Kochajcie się mamo i tato”, gdzie artysta podnosi temat przemocy domowej.
U Michała Cygana obecny jest również motyw roślinny będący przeciwwagą dla mocnych społecznych odniesień. Na tych pracach widać szczególny warsztat malarski i obecne w jego twórczości mocne kontrastowe kolory. Jego rośliny, liście zastygły w ruchu, jakby tańcu tworząc wyjątkową kompozycję.

Aukcja
I Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
22 czerwca 2021
date_range
Cena wywoławcza
268 EUR
Estymacje
447 - 671 EUR
2 000 - 3 000 PLN
Cena sprzedaży
349 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
291 EUR
Przebicie
130%
Wyświetleń: 65 | Ulubione: 1
Aukcja

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

I Aukcja Dzieł Sztuki
Data
22 czerwca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontakt
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13/6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+