Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
4

Monika Chlebek, Bez tytułu, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 522 - 2 174 EUR

olej, płótno, 120 x 90 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: MONIKA CHLEBEK/120 X 90/OLEJ | PŁÓTNO/2021

Monika Chlebek (1986, Kraków). Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Leszka Misiaka w 2011 roku.
Mieszka i pracuje w Krakowie. W swoich pracach bardzo często portretuje psy i części ludzkiego ciała. Przedstawienia te komponuje w bardzo bliskim kadrze, dzięki czemu są one wyjątkowo intensywne w odbiorze.


Wybór wystaw indywidualnych:
2019 "Obrazy niepodobne”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2015 "Zacieranie śladów", BWA Gorzów Wielkopolski
2014
„Człowieka poznasz po jego butach”, Spectra Art Space, Fundacja Staraków, Warszawa
„Solo show”, Galeria Yuki-Sis, Tokio, Japonia
„Piorun kulisty i inne historie”, Galeria Zderzak, Kraków
2013
"Nie - zapamiętanie", Project Room CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2011
"Deska lżejsza od powietrza", Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa
"Mrówka kryje się pod ubraniem", Galeria Zderzak, Kraków
"Sojusz Białych ścian", Galeria Łącznik, Kraków
2010
"Złe sny", Galeria Zderzak, Kraków

Wybór wystaw zbiorowych:
2021
“#kolekce#2000#2020” BWA Tarnów
2020
"Miłość", Galeria Shefter, Kraków
2018
" Grayscale", Monika Chlebek, Dawid Czycz, Galeria Biała, Lublin
"Może jutro ta dama da tortu jeżom", Basia Bańda, Monika Chlebek, Fundacja Salony Sztuki, Zielona Góra
2017
"XY" New Generation Polish-Hungarian Painting, The MODEM Center for Modern and Contemporary Arts, Debreczyn, Węgry
"No Problem" galeria POTENCJA, Kraków
"Jego Białe Pióra, Oświecone Słońcem, Błyszczały Jak Samo Słońce", Galeria Henryk, Kraków
2016
"Grayscale" Monika Chlebek, Dawid Czycz, Alte Feuerwache Loschwitz, Drezno, Niemcy
"Ufo", Galeria Yuki-Sis, Tokio, Japonia
2015
"Malarki", Galeria Biała, Lublin
"Tylko dla twoich oczu", Galeria Zderzak, Kraków
„The Day When the Circus Arrived”, Galeria Yuki-Sis, Tokio, Japonia
„Artyści z Krakowa. Generacja 1980 – 1990”, Mocak – Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków
„From Dusk till Dawn”, Galeria Zderzak, Kraków
2014
„Lepiej mieć horyzont wąski...”, Galeria Zderzak, Kraków
2013
„Pamięć. Rejestry i terytoria”, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
„Paramalarstwo”, Galeria Wizytująca, Warszawa
"Bielska Jesień 2013", Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała
"Restart", galeria Yuki-Sis, Tokio, Japonia
"Ogień św. Antoniego", Galeria Łącznik, Kraków
2012
"Somnambulant Eve” Pop up Wrong Door Gallery, Londyn, Anglia
"No logo", Galeria Zderzak, Kraków
"Wystawa”, Galeria Yuki-Sis, Tokio, Japonia
"Artist in residence", Bm:uk, Wiedeń. Austria
2011
"O dziwnych uczuciach", Galeria Zderzak, Kraków
2010
"Mambo Spinoza", Galeria Zderzak, Kraków
2009
"Moon hostel", Galeria Zderzak, Kraków


Aukcja
AUKCJA NEW MASTERS
gavel
Data
01 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 195 EUR
Estymacje
1 522 - 2 174 EUR
Cena sprzedaży
1 695 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 413 EUR
Przebicie
142%
Wyświetleń: 161 | Ulubione: 0
Aukcja

Piękna Gallery

AUKCJA NEW MASTERS
Data
01 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny Piękna Gallery, prowadzony w ramach działalności spółki Very Good Idea Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa, NIP 5252611958.

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego.

SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

c. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%.

b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)

c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w siedzibie domu aukcyjnego lub na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., 06 1090 2590 0000 0001 3065 6852.

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.

b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


*podlega opłacie droit de suite

O aukcji

Oferta Aukcji NEW MASTERS to staranny, autorski wybór najciekawszych przedstawicieli dzisiejszej polskiej sceny artystycznej. Wśród nich znaleźli się twórcy o ugruntowanej pozycji oraz tacy, którzy zaczynając właśnie swoją drogę, proponują świeże i intrygujące spojrzenie.W zależności od panujących obostrzeń aukcja odbędzie się z udziałem publiczności lub bez.
Przyjmujemy zlecenia telefoniczne i stałe oraz proponujemy udział za pośrednictwem portali Onebid.pl oraz Artinfo.pl
Wystawa przedaukcyjna 10 listopada - 1 grudnia 2021
Piękna Gallery ul. Emilii Plater 10, Warszawa

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Piękna Gallery
room
ul. Emilii Plater 10
00-669 Warszawa
phone
+48224001688
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up