Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
33

Piotr Gogolewski, Dziewczyna w łowickim stroju

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 106 - 149 EUR

Praca wykonana w technice pastelu na papierze prezentowana w tej aukcji pokazuje, że jej twórca nie tylko jest wierny tematowi wsi polskiej, lecz w tej trudnej technice malarskiej osiąga znaczną sprawność, wskazującą na gruntowne przygotowanie zawodowe. Obecny na rynku sztuki i sprzedawany z dobrym skutkiem, nie do końca odkrywa przed nami swoją tożsamość. Pochodzące z tej samej kolekcji prace sygnowane zarówno "Gzyms", jaki i "W. Gogolewski", niewątpliwie są tej samej ręki. Te spotykane w ofercie antykwariatów i domów aukcyjnych przypisywane są, bez względu na sygnaturę na nich widniejącą, Piotrowi Gogolewskiemu (1931-2013) - artyście wykształconemu w krakowskiej ASP, studiującemu zarówno architekturę wnętrz, jak i malarstwo i konserwację. Tłumaczy to dobry warsztat twórcy, umiejętność kompozycji i sprawność oddania tematu zarówno w krajobrazach, jak i scenkach rodzajowych, z zawsze urodziwymi dziewczętami w strojach krakowskich, czy w portretach pięknookich krakowianek. Nie przesądzając czy taka atrybucja tych prac jest właściwa, dodajemy na końcu naszej oferty polskie maki tegoż autora, który w malowaniu bukietów polnych kwiatów jest równie sprawny.

Aukcja
VIII Aukcja Galerii Horn - malarstwo i grafika
gavel
Data
02 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
85 EUR
Estymacje
106 - 149 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 35 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Horn

VIII Aukcja Galerii Horn - malarstwo i grafika
Data
02 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
8.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest firma Grzegorz Łukasz Kretkowski „Horn" z siedzibą w Poznaniu przy Starym Rynku 42, kod pocztowy 61-772, NIP 7781140388, zwana w dalszej części regulaminu Galerią Horn lub Galerią.
 2. Przedmiotem aukcji są, wystawione w miejscu i w czasie trwania aukcji, dzieła stanowiące własność Galerii lub powierzone jej przez klientów.
 3. Galeria oświadcza w imieniu swoim i klientów - właścicieli dzieł, których reprezentuje podczas aukcji, że według ich najlepszej wiedzy, własność dzieł ani możliwość rozporządzenia tą własnością nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem osoby trzeciej, a dzieła nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy administracyjnego.
 4. Dzieła wystawione na aukcji można obejrzeć w siedzibie Galerii Horn w Poznaniu przy ul. Wielkiej 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 602 379 398.
 5. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zarejestrowały się w serwisie Onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji.
 6. Warunkiem udziału w aukcji jest zaakceptowanie przez uczestnika aukcji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i regulaminie Onebid.
 7. Ceny podane w katalogu aukcji są cenami wywołania i są określone w PLN.
 8. Galeria ustala postąpienie w licytacji, ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 9. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal Onebid.pl. są uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie. 
 10. Wielkość postąpienia będzie zależna od przedziału cenowego licytowanego przedmiotu, zgodnie z tabelą zamieszoną w opisie aukcji.
 11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z uczestnikiem aukcji, który zaproponował najwyższą cenę za obiekt.
 12. Do ceny wylicytowanej Galeria dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 8% ceny wylicytowanej.
 13. Prawo własności dzieła przechodzi na nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny zakupu.
 14. Dzieła zakupione na aukcji należy opłacić w ciągu 7 dni od jej zakończenia. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym terminie, Galeria ma prawo anulować sprzedaż lub naliczać odsetki ustawowe.
 15. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Galerii Horn w Poznaniu przy ul. Wielkiej 8, po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 602 379 398. Na życzenie kupującego, Galeria może wysłać obiekt pod wskazany adres. Koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokrywa nabywca.
 16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 17. Uczestnik licytacji podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Galeria. Uczestnik licytacji ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 18. Galeria jest zobowiązana do gromadzenia danych osobowych uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).
 19. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 21. Zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. 
 22. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
O aukcji

Nieuchronnie zbliżająca się wreszcie wiosna i święta wielkanocne kierują naszą uwagę na budzącą się po zimie przyrodę, a więc i na zmieniający się krajobraz, wieś i jej mieszkańców, ich obyczaje i tradycje. VIII Aukcja Galerii Horn oferuje prace uznanych artystów czerpiących z ludowego folkloru, takich jak Wincenty Wodzinowski, popularnych autorów jak Adam Setkowicz, ale też twórców mniej znanych czy rzadziej obecnych na rynku antykwarskim. Zestaw prac przypisywanych Piotrowi Gogolewskiemu pozwala ujrzeć w nim twórcę wszechstronnego, autora nie tylko krajobrazów, ale i scen rodzajowych czy tez martwych natur - zarówno wykonywanych w pastelu, jak i w technice olejnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, podkreślając jej różnorodność, także cenową - oraz jak zawsze dobry poziom artystyczny.

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Horn
Kontakt
Galeria Horn
room
St. Rynek 42
61-772 Poznan
phone
+48602379398
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up