Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
6

POLA DWURNIK (1979), "Święta Apolonia", 2022

add Twoja notatka 
Opis pozycji

tusz, gwasz i kolaż na papierze, 60 x 51 cm

autorska oprawa ramą miedziana plus jesion, szkło muzealne 

sygn., dat. i pieczęć autorska na odwrociu

unikat


Seria Święta Apolonia to cykl rysunków, kolaży, obrazów, obiektów eksplorujących i nawiązujących do ikonografii świętej Apolonii z Aleksandrii — męczennicy kościoła katolickiego żyjącej w III w. n. e. Charakterystycznym motywem jej męczeńskiej śmierci jest wybicie jej przez oprawców wszystkich zębów i, co za tym idzie, ząb oraz obcęgi dentystyczne jako motywy przewodnie jej wizerunków. Pola Dwurnik, której oficjalna wersja imienia to właśnie Apolonia, odchodząc od patosu religijnej symboliki wydobywa szaleństwo i fascynujące pomieszanie grozy i dekoracyjności portretów swojej świętej imienniczki. Kolaż jest oprawiony w ramę z płaskowników miedzianych pochodzących z dachu warszawskiego domu artystki, w którym mieszkała jako dziecko z rodzicami Teresą Gierzyńską i Edwardem Dwurnikiem.


BIO

Główne obszary jej działaności to malarstwo olejne, rysunek w jego wielu odmianach (komiks, rysunek wielkoformatowy, animacja, ilustracja) i kolaż. Zajmuje się też działalnością wydawniczą i redaktorską. Jest autorką dziewięciu autorskich książek artystycznych, z których siedem to artbooki w całości narysowane przez artystkę, m.inŚwietlica (2003), Living in Basel (2007),  Kronika Towarzyska (2008), Piosenka dla Wojtka (2016), Pan Marcin (2019). W 2013 roku wydała wielokrotnie nagradzaną dwujęzyczną publikację o interpretowaniu malarstwa Dziewczyna na płótnie, do której współtworzenia zaprosiła ponad trzydziestu autorów z całego świata, m. in. Olgę Tokarczuk, Marię Poprzęcka, dr Andrzeja Depkę, Piotra Lachmanna i innych.  W 2022 roku Muzeum Narodowe w Warszawie wspólnie z Krupa Gallery wydało ostatnią powieść Stanisława Ignacego Witkiewicza Jedyne wyjscie w komiksowo-rysunkowej interpretacji Poli Dwurnik według scenariusza Wojciecha Sztaby. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Rysunku, fotografii i malarstwa uczyła się w pracowniach swoich rodziców - Teresy Gierzyńskiej i Edwarda Dwurnika. Była stypendystką Laurenz-Haus Stiftung w Bazylei (2004-2005). Kilkakrotnie nagradzana przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Jej obrazy i rysunki były pokazywane na wystawach zbiorowych i solowych m.in. w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Trafostacji Sztuki w Szczecinie, Galeriach BWA w Tarnowie, Kaliszu, Jeleniej Górze, Zielonej Górze i Nowym Sączu, Galerii Arsenał w Białymstoku, HAU2 w Berlinie, Narodowym Muzeum Sztuki XXI wieku MAXXI w Rzymie, Kunsthaus Baselland w Bazylei, Daniel Benjamin Gallery w Londynie i innych. Jej prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Współczesnego Wrocław, POLIN w Warszawie, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Pałacu Schoena w Sosnowcu, Kolekcji Krupa we Wrocławiu, Dela Art Collection w Paryżu oraz w kolekcjach prywatnych na całym świecie.

Aukcja
PLON VOL. 1. Kolaż, montaż i inne gesty w fotografii
gavel
Data
06 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
869 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 107 | Ulubione: 1
Aukcja

PLON

PLON VOL. 1. Kolaż, montaż i inne gesty w fotografii
Data
06 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
PLON
REGULAMIN AUKCJI

I
1. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone Galerii Jednostka (zwanej dalej Organizatorem) do sprzedaży komisowej przez Komitentów. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
2. Organizator gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisami katalogowymi, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Organizatora lub współpracujących z nim ekspertów.
3. Obiekt wystawiony na aukcję ma cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
6. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

II
1. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą licytować samodzielnie, mają możliwość złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) do dnia aukcji do godziny 15:00. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Organizatora aukcji (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną). Oferty przyjmowane są pod numerem: +48 502 22 55 22 i/lub adresem e-mailowym: [email protected]. Zgłoszenie poprzez e-mail będzie aktualne jedynie w przypadku potwierdzenia wiadomością zwrotną przez Organizatora. 
2. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z Organizatorem aukcji.

III
1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę – aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień w licytacji (podwyższenie stawki), rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
2. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera.
3. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

IV
W przypadku obiektów oznaczonych symbolem [*] lub adnotacją o doliczanym „droit de suite”, do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata „droit de suite” w wysokości 5%.

V
1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 10 dni po zakończeniu aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez nabywcę Organizator może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną i ewentualnie należnym „droit de suite”. 
3. Odbiór zakupionego obiektu jest możliwy po dokonaniu całej wpłaty wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną i ewentualnie należnym „droit de suite”.

VI
1. Osoba biorąca udział w licytacji oświadcza, że zapoznała się ze stanem faktycznym licytowanych obiektów. Organizator aukcji sprzedaje prace, jakimi są faktycznie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że reprodukcja w internecie nie zawsze oddaje wszystkie szczegóły stanu zachowania oraz kolorystykę pracy. Ze stanem faktycznym obiektów można zapoznać się na wystawie przedaukcyjnej we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie. Organizator nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania obiektu.
2. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Organizator nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

VII
1. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Organizator przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Organizatora oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

VIII
INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnego obiektu w katalogu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Organizator jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Organizator jest zobowiązany do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku, gdy:
a. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
b. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

IX
Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

O aukcji

O fotografii, do fotografii, o fotografię. W różnych formach i czasach. Rusza Projekt PLON! Jego ideą jest propagowanie kolekcjonowania fotografii. Wystawa przedaukcyjna odbywa się w Galerii Jednostka przy ul. Andersa 13 w Warszawie (środa–sobota 14:00–18:00) i zakończy się aukcją wszystkich prac, 6 czerwca 2023 r. o godz. 19:00.


Pierwsza edycja poświęcona jest pracom, w których powstaniu ważny jest fizyczny gest artysty. Będą to kolaże, montaże, czy bezpośrednie ingerencje w obraz fotograficzny. Większość z nich to unikaty. Nie zabraknie również publikacji, w tym „Tango”, „Fabryka”, które są efektem współpracy grup artystów oraz makiety książki Pawła Mystkowskiego poświęconej fotografii sportowej. 


Kuratorki Maga Ćwieluch i Katarzyna Sagatowska wybrały dzieła, które prezentują niezwykle szerokie użycie medium fotografii przez artystów różnych pokoleń. Do prac najstarszych należy poruszający zestaw z cyklu „Fotografia marzeń z czasów wojny” autorstwa Jerzego Lewczyńskiego z roku 1941. Do najnowszych – kolaże Jana Dziaczkowskiego, Rafała Milacha i Anny Orłowskiej. Między nimi znajdzie się bogaty wachlarz realizacji. Fotomontaże z dorobku wielkiej mistrzyni polskiej fotografii – Zofii Rydet, montaże aktów Wojciecha Plewińskiego i Pawła Pierścińskiego, konceptualny zestaw Ryszarda Waśki czy prywatny, wręcz towarzyski, gest Zygmunta Rytki.  


Prace artystek i artystów, a za nimi kolekcje sztuki, są świadectwem czasów, w których powstają. Kolekcjonowanie to proces twórczy, niezwykle indywidualny i subiektywny. To także wyraz wolności wyboru, często podróż poza utarte szlaki i ustalone kanony. Dobra kolekcja nie musi składać się z wielu obiektów. Jedna, szczególna praca może zmienić nasze życie swoją siłą i siłą osoby tworzącej, która za nią stoi.


Wystawę przedaukcyjną można oglądać rownież po wcześniejszym umówieniu: [email protected], +48 502 22 55 22FAQ
O sprzedawcy
PLON
Kontakt
PLON
room
Andersa 13
00-159 Warszawa
phone
+48502225522
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Zamknięte
Wtorek
Zamknięte
Środa
14:00 - 18:00
Czwartek
14:00 - 18:00
Piątek
14:00 - 18:00
Sobota
14:00 - 18:00
Niedziela
Zamknięte
Pola (Apolonia) Dwurnik star
keyboard_arrow_up