Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
31

Raman Tratsiuk, Sickles, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej, płótno, dyptyk: (każda część) 50 x 40 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu każdej pracy: Raman Tratsiuk/Sickles 2021

IKONY WYMIENIONEJ HISTORII. Od 2020 roku tworzę serię obrazów „Sierpy”. Punktem wyjścia dla cyklu obrazów przedstawiających kształty sierpa były narzędzia, które znalazłem, nabyłem lub odkupiłem - stare sierpy z wyraźnymi śladami zużycia. Mój gest obrazowy nie ma znaczenia symbolicznego - nie jest wyimaginowanym symbolem - ale kopią rzeczywistych przedmiotów. Każdy obraz sierpa na moich obrazach został wiernie odtworzony z jego fizycznego pierwowzoru; obiekty te są cytowane" w moich obrazach, ulegając jedynie niewielkim przesunięciom kompozycyjnym w przestrzeni płótna. Jednocześnie dla mnie jest to ważny gest krytycznej dekonstrukcji historii – w potocznej świadomości sierp, który jest elementem chłopskiej symboliki, przejęty także z komunistyczną ideą „demokracji”, w moich pracach odnosi się również do jego bardziej prymitywnego znaczenia – jako typowego narzędzia pracy kobiet. Wszelkie ślady eksploatacji, zużycia narzędzi traktuję jako gesty rzeźbiarskie - będące oznakami, niewidocznej w narracji historycznej, sylwetki kobiety wykonującej pracę fizyczną. Instrumenty, które opisałam, stały się wypartymi z kultury znakami - ikonami, znakami - wskaźnikami kobiecej pracy. Ułożone w serię obrazy tworzą wizualną ciągłość narracyjną, w której nie tylko reprodukowany obiekt zostaje wprawiony w ruch, ale przede wszystkim linearna opowieść o wyobcowaniu. To tak, jakby między powtórzeniami pojawiały się przerwy, pęknięcia – co Hal Foster, w swojej interpretacji serii mechanicznych prac Andy'ego Warhola, zwanej "traumatic realism", wskazuje, że to między poszczególnymi wariantami pojawia się luka, dziura, która pozwala nam zauważyć "Prezent". Pisząc o sztuce hiperrealistycznej, Foster podkreśla, że ​​czasami jego iluzjonizm jest tak przerysowany, że wydaje się, że z niepokojem chce ukryć traumatyczną Rzeczywistość – ale to niespokojne pragnienie jeszcze bardziej wskazuje na Rzeczywistość. W mojej historii represjonowani mają do czynienia z przyczynowością historyczną i polityczną. Rzeczywisty przedmiot - sierp jako narzędzie pracy - jest odtworzony z wielką dokładnością na malowanym płótnie - ale w nagromadzeniu tego proceduralnego znaku (powtórzenia płócien i każdego aktu malarskiej reprodukcji) powstaje niepokojąca luka, przez którą wyparte zaczyna być dostrzegana przyczynowość pracy kobiet." Raman Tratsiuk BIOGRAM: urodzony w 1981 r. w Brześciu, Białoruś. Abslowent malarstwa 2004 oraz Intermediów 2007 UAP. Mieszka i tworzy w Poznaniu. Współtworzy grupę Bergamot. W 2012 obronił doktorat w zakresie stuk plastycznych UAP. Kurator wielu wystaw i festiwali sztuki współczesnej.
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 325 EUR
Cena sprzedaży
1 325 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 325 EUR
Wyświetleń: 115 | Ulubione: 0
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
keyboard_arrow_up