Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
41

Renata Kluczyńska, Metropolizm 240, 2020

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Akryl, płatki złota, płótno, 40x40 cm

Renata Kluczyńska (ur.1985r w Warszawie) - Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz, dyplom z wyróżnieniem uzyskany w 2013 r, aneks do dyplomu

realizowany w Pracowni Rysunku i Malarstwa. 

Autorka w swoich pracach często nawiązuje do motywu miasta: Inspiracją do wielu prac jest architektura, jej wpływ na otoczenie, detale, strukturalna różnorodność oraz przestrzeń w jakiej zawiera się dana bryła, na podstawie wizualnego odbioru jej wnętrz oraz ich wzajemnego położenia, można przedstawić  zewnętrzny obraz formy architektonicznej. Artystka mieszka i tworzy w Warszawie.

Aukcja
Aukcja Miło/ść
gavel
Data
08 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
109 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 34 | Ulubione: 0
Aukcja

Pikoteka

Aukcja Miło/ść
Data
08 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  500
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI 

1.     Organizatorem Aukcji Miło/ść jest Grupa Pikoteka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie o numerze KRS: 0000689677, posiadająca NIP: 5213790371, REGON: 367980020.  

2.     Aukcja realizowana jest za pośrednictwem serwisu OneBid.pl. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem samego Serwisu oraz wymaganiami technicznymi przed wzięciem udziału w Aukcji. 

3.     Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorowi przez ich właścicieli. 

4.     Wszystkie wystawione do sprzedaży Obiekty posiadają Cenę Wywoławczą 500 PLN.  

5.     Opisy Obiektów zawarte w katalogu mogą ulec zmianie. Prosimy zatem o zapoznanie się z ich treścią przed przystąpieniem do aukcji. 

6.     Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby uprawnione zgodnie z regulaminem OneBid, bez konieczności wpłacania wadium.  

7.     Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18 % ceny wylicytowanej, która doliczana jest na koniec do wylicytowanej kwoty. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną jest kwotą brutto.  

8.     Osoby zainteresowane licytacją mogą złożyć organizatorom aukcji zlecenie licytacji z limitem cenowym  (limit cenowy jest tajny i znany wyłącznie organizatorowi aukcji). 

9.     Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi:  

- do kwoty 2 000 zł - 100 zł 

- pomiędzy 2 000 zł a 5 000 zł - 200 zł 

- powyżej kwoty 5 000 zł - 500 zł 

W zależności od przebiegu aukcji prowadzący aukcję może zdecydować o innej wysokości postąpienia według własnego uznania. 

10.  Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą. 

11.  Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje dla oferty złożonej jako najkorzystniejsza z chwilą udzielenia przybicia lub zakończenia aukcji wskutek upływu czasu dla niej przewidzianego i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia z Organizatorem aukcji Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. 

12.  Po zawarciu umowy Użytkownik otrzymuje wiadomość na adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem (nie ma już możliwości jego modyfikacji), skutkiem czego jest powstanie obowiązku zapłaty ceny w wylicytowanej kwocie wraz z opłatą aukcyjną oraz kosztami dostawy, chyba że wybrano opcję odbioru osobistego. 

13.  Warunkiem realizacji transakcji przez Organizatora jest dokonanie przez Użytkownika płatności ceny wraz z pozostałymi opłatami (opłaty aukcyjnej oraz ewentualnych kosztów dostawy) z góry (tj. przed otrzymaniem Obiektu). 

14.  Organizator Aukcji dostarczy Obiekt na koszt Użytkownika. Koszt ten zostanie doliczony do wylicytowanej kwoty indywidualnie w zależności od rozmiaru, wagi, wartości i miejsca dostawy Obiektu. Informacja o  koszcie dostawy zostanie wysłana do Nabywcy niezwłocznie po zakończeniu aukcji. Wysyłka Obiektu nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu wymaganej zapłaty, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zaksięgowania należności.  Organizator przewiduje możliwość odbioru osobistego w siedzibie spółki po wcześniejszym umówieniu terminu, wówczas Użytkownik nie jest zobligowany do zapłaty kosztów dostawy. 

15.  Ubezpieczenie Obiektu odbywa się w ramach prowadzonej działalności przez Organizatora. 

16.  Wystawiane obiekty posiadają cenę minimalną, której wysokość jest tajna i znana wyłącznie Organizatorowi aukcji. Oznacza to, iż cena końcowa licytacji musi osiągnąć co najmniej wysokość ceny minimalnej, aby doszło do skutecznej sprzedaży.  

17.  Pomimo nie osiągnięcia ceny minimalnej licytacja może zakończyć się transakcją warunkową. Wówczas Organizator ustala cenę sprzedaży z właścicielem obiektu, o czym poinformuje kupującego w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia aukcji. W przypadku zaakceptowania  

przez Właściciela obiektu proponowanej ceny, transakcja jest uważana za zawartą, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ustalonej ceny wraz z opłatą aukcyjną i ewentualnymi kosztami dostawy. 

18.  Nabywca zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny wylicytowanego obiektu wraz z opłatą aukcyjną  w terminie 14 dni od daty zakupu wskutek licytacji, bądź od dnia akceptacji transakcji warunkowej. W razie niedochowania terminu Organizator będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 

19.  Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania zapłaty wylicytowanej ceny w całości wraz z opłatą aukcyjną.

20.  Gdyby obiekt okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty zakupu w drodze aukcji bądź sprzedaży warunkowej odstąpić od zakupu i zwrócić zakupiony obiekt, a organizator aukcji zwróci całą kwotę zakupu. 

21.  Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. 

22.  Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.  

23.  Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków aukcji lub ją odwołać z przyczyn od niego niezależnych.  

O aukcji

Aukcja Miło/ść to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego licytacji poddane zostanie 55 prac. Wszystkie w różnorodny sposób nawiązują do tego najsilniejszego z uczuć – opowiadają o miłości romantycznej, matczynej, pasji, samoakceptacji, jak również uwielbieniu natury. Zaproszeni do wzięcia w niej udziału zostali najciekawsi Artyści i Artystki młodego pokolenia.

FAQ
O sprzedawcy
Pikoteka
Kontakt
Pikoteka
room
ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa
phone
+48883401409
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up