Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
3

Rozalia Wójcik, "Z moim kotkiem"

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 310 - 517 EUR

Olej / technika własna; 40 x40 cm.

Praca bez oprawy.


Rozalia Wójcik - urodzona w 1972 roku w Częstochowie.

Malarka z wykształcenia plastyczka, ilustratorka i projektantka form użytkowych.

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Od lat zajmuje się malarstwem sztalugowym.

Głównymi tematami artystki jest portretowanie starych miast, miasteczek, kamienic, postaci kobiecych i kotów, pokazując je w bajkowej konwencji.

,, Malarstwo to dla mnie magia, malowanie świata surrealistycznego istniejącego tylko w mojej wyobrażni. To ciągłe poszukiwania, zabawa kolorami, kompozycjami, technikami. To ucieczka od rzeczywistości, udaję się wtedy w świat dziecięcej niewinności i naiwności ".

,, Dzięki opracowanej technice własnej uzyskałam ciekawy efekt nakładania farby, oraz struktury płótna, a zabawa kolorami pozwala mi oddać bajkowy klimat moich prac ".

Zaangażowana w aukcje charytatywne między innymi : aukcja ,,Wielkie Serce " pod patronatem Prezydenta miasta Krakowa, oraz aukcja ,, ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI " organizowana w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2018 r.

Wystawiała swoje prace w ,, Poprostu" Art Bistro w Warszawie w 2017 r., oraz brała udział w zbiorowej wystawie LOVECAT w Berlinie w2017r.

Brała udział w wystawie polskiego i międzynarodowego exlibrisu ,,WOKÓŁ LITERATURY - Małe formy graficzne i exlibrysy " z prywatnej kolekcji Lecha Grochulskiego w 2019r., oraz w wystawie z okazji 800 - lecia pisanych dziejów Częstochowy w 2020r.

Wystawa indywidualna w Galerii Of Art w 2020 r. w Częstochowie.

Zbiorowa wystawa ,, Cosma w Krainie Czarów " w 2021 r. w Cosma Gallery w Sopocie.

Obrazy artystki znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Aukcja
ART&CULTURE Galeria Sztuki - Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
09 marca 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
269 EUR
Estymacje
310 - 517 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 50 | Ulubione: 0
Aukcja

Art & Culture

ART&CULTURE Galeria Sztuki - Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
09 marca 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
Nie mniej niż 250 PLN za tę pozycję
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin

1. Organizatorem aukcji jest ARTANDCULTURE Galeria Sztuki – marka, której właścicielem jest firma Agnieszka Grzegorczyk, z siedzibą w 30-321 Kraków, ul. Pietrusińskiego 5, NIP 9222409183, Regon364557982 – zwana dalej Galerią.

2. Dane kontaktowe organizatora Aukcji: [email protected] , tel. +48 503 188 104.

3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Galerii. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęć i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

4. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera,  rozstrzyga on ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu.

5. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.

6. ARTANDCULTURE Galeria Sztuki gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.

7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć w aukcji osobiście, mogą zlecić Galerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te należy uzgodnić z Galerią najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego.

9. Postąpienia w aukcji

do 2000 - 100 zł

2 000 – 5 000 - 200 zł

5 000 – 10 000 - 500 zł

10 000 – 30 000 - 1 000 zł

30 000 – 100 000 - 2 000 zł

100 000 - 200 000 - 5 000 zł

200 000 – 500 000 - 10 000 zł

powyżej 500 000 - 20 000 zł

10. Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu/obiektów w terminie 5 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się  umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny ma prawo naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży po upływie 10 dni od zamknięcia aukcji.

11. Prawo własności do wylicytowane obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Kupującego całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną. Płatność może nastąpić przelewem na konto bankowe :

MBANK: 69 1140 2004 0000 3402 7625 3373

Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy Certyfikat Galerii oraz fakturę VAT-marża.

12. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.

13. Przy zakupie niektórych obiektów ( oznaczonych znakiem *) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – art. 19 – 195, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( teks jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami ). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.

Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji obiektów winny poinformować o tym Galerię co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.

14. ARTANDCULTURE Galeria Sztuki nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

15. ARTANDCULTURE Galeria Sztuki nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowani ani też majątkowego prawa autorskiego.

16. Zgodnie z ustawą ( Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Galeria ma obowiązek zbierać dane osobowe Klientów.

17. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”).

18. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

19. W związku z ustawą z dnia 2003 lipca 2003 .o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami         ( Dz.U. nr 162 poz. 1568 z póź. Zm.)  zezwolenia na wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy.

20. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie prawa polskiego.

 

O aukcji

Jako Twórcy Galerii Sztuki Art&Culture, zawsze byliśmy blisko sztuki...

Zaczynaliśmy lat temu... "dziesiąt" od plakatówek i kredy tablicowej. Potem było już trochę "poważniej", bo przyszedł czas na szkoły artystyczne. Pierwsze zarobione pieniądze, to pierwsze obrazy do domowej kolekcji, wieszane na ścianie drążymi rękoma. Potem lata podróży, spotkań z odmiennymi punktami widzenia, rozmów i wyborów życiowych...  A jednym z nich właśnie, jest decyzja o powołaniu do istnienia Art&Culture.

Czemu? Bo mamy ogromną nadzieję, że dzięki galerii uda nam się zaprosić Państwa do rozpoczęcia fascynującej podróży w świat malarstwa, grafiki, rzeźby...

Czemu? Bo w dzisiejszych czasach, sztuka otacza nas bardziej niż kiedykolwiek wcześniej,

a może po prostu zaczynamy dostrzegać jak ogromną rolę pełni ona w naszej Kulturze i edukacji kolejnych pokoleń.

A teraz... zapraszamy do naszego świata Art&Culture.

FAQ
O sprzedawcy
Art & Culture
Kontakt
Art & Culture
room
ul. Pietrusińskiego 5 / 2
30-321 Kraków
phone
+48503188104
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+