10

Stanisław Wałach (1919–1983), Widok słońca i jego powidok niewiarygodnie fascynujący, 1979

add Twoja notatka 
Opis pozycji

gwasz/papier, 29,8 x 44,5 cm
sygn. opisany na odwrociu: ZACHODZĄCA ZIEMIA/SKRYWAJĄCA SIĘ/ JEJ POŁOWA PRZED/ PROMIENIOWANIEM/ SŁONECZNYM/ NA MORZU PÓŁNOCNYM/ GODZ. 20TA DNIA 2 WRZEŚNIA/ DIMANCHE 1979 SONDAY/ WIDOK SŁOŃCA I JEGO POWIDOK/ NIEWIARYGODNIE FASCYNUJĄCY/ Z TSS BATORY/ W MOIM 4TYM REJSIE DO JUESEI/ USA/O’KAY/ ST. WAŁACH


Oferujemy artystyczne pakowanie zakupionych pracy na prezent!
Zlecenie usługi prosimy zgłaszać 24 h przed odbiorem osobistym w salonie, do dnia 20.12.


Aukcja
Dzieła sztuki na prezent
gavel
Data
16 grudnia 2018
date_range
Cena wywoławcza
138 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 66 | Ulubione: 0
Aukcja

Artissima

Dzieła sztuki na prezent
Data
16 grudnia 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 1 minut

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 10
  500
  > 25
  1 000
  > 50
 
Regulamin

I. Obiekty licytacji i przebieg aukcji.

1. Przedmiotem aukcji internetowej są dzieła sztuki, rzemiosła i inne obiekty powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu aukcji. Opisy mogą zostać zmienione lub uzupełnione przed rozpoczęciem licytacji przez Aukcjonera.

3. Wszystkie obiekty są udostępniane Kupującym przed aukcją w określonym w katalogu terminie, zwanym wystawą przedaukcyjną.

4. Dom Aukcyjny zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem, a w szczególności skonsultowanie stanu ich zachowania z konserwatorem. Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt został poddany zabiegom konserwatorskim lub posiada widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.

5. Obiekty wystawione na aukcję internetową posiadają określoną cenę wywoławczą, która jest jednocześnie ceną rezerwową.

6. Do licytacji mogą przystąpić osoby, które zarejestrowały się do licytacji w systemie onebid.pl.

7. Dane osobowe Kupujących pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

8. Przebieg licytacji jest zgodny z zasadami aukcji internetowych ustalonymi przez onebid.pl.

Tabela podstawowych postąpień:

Przedział cenowy        minimalne postąpienie

do 500 zł                     10 zł

do 1 000 zł                  25 zł

powyżej 1 000         50 zł


II. Zakup obiektu.

1. Nabywca ma obowiązek wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.

2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna zw. premium w wysokości 18%.

3. Płatność może zostać dokonana gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na konto wskazane w katalogu oraz na stronie internetowej. Wszelkie koszty bankowe transakcji ponosi Nabywca.

4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty, która finalizuje proces sprzedaży.

5. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny może odstąpić od Umowy. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

6. Dom Aukcyjny potwierdza autorstwo oraz inne cechy obiektu opisane w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym w istotnej kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

8. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 50 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 zł.

9. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych *) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite (prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł). Powyższa opłata ta wynosi maksymalnie 5% kwoty wylicytowanej.


III. Odbiór obiektu.

1. Obiekt zostanie wydany Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej kwoty.

2. Dom Aukcyjny wydaje certyfikat zakupu obiektu podpisany przez współpracującą agencję ekspercką Ad-Arte.

3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie. Koszty przesyłki, w tym pakowania i ubezpieczenia, pokrywa Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania przesyłki.

5. Obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

6. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.


Wpłatę za zakupione obiekty prosimy przesyłać na konto:

PKO BP 89 1020 1097 0000 7102 0259 0180


W tytule prosimy wpisać nazwę i datę aukcji oraz numer obiektu.


 


 


O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Artissima
Kontakt
Artissima
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+