Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
14

Tadeusz Brzozowski (1918-1987), GZY, 1967 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 90 586 - 129 408 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej/płótno, 119 x 51 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrocie, na płótnie: t. Brzozowski | 1967 powyżej wskazówka montażowa | nalepka wywozowa | na listwach blejtramu opis autorski: T. Brzozowski‚ "GZY"‚ 119 x 51 | 1967 na górnej listwie pismem odręcznym: 1-o Premio Lignano - Biennale Internationale d'Arte Contemporanea
POCHODZENIE:
- wł. Eva Pape, USA (?)
- kolekcja prywatna
WYSTAWIANY:
- 1-o Premio Lignano-Biennale Internationale d'Arte Contemporanea, Lignano, 25.VIII-6.X.1968 (kat., repr.)
- Wystawa Grupy Krakowskiej z okazji 25-lecia PRL, Kraków, Galeria Krzysztofory, 16.I.-15.II.1969 (kat.; bez spisu prac).
LITERATURA:
- Tadeusz Brzozowski 1918-1987 [kat. wystawy], red. Anna Żakiewicz, Wawrzyniec Brzozowski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997 (poz. kat. 190, s. 233)
- Wystawa Grupy Krakowskiej z okazji 25-lecia PRL, Kraków, Galeria Krzysztofory, 16.I.-15.II.1969

Tadeusz Brzozowski studia rozpoczął na ASP w Krakowie w 1936. W latach 1940-1942 kontynuował naukę w Kunstgewerbeschule. W czasie okupacji związany był z Teatrem Podziemnym T. Kantora. W 1945 ukończył studia na krakowskiej ASP. Był m.in. uczniem Ignacego Pieńkowskiego i Pawła Dadleza. Następnie został pedagogiem i pracował na Politechnice Krakowskiej (1945-1954). W latach 1950-1955 nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym. Zajmował się wówczas malowaniem polichromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął się pracy pedagogicznej w Szkole Kenara. Wykładał też w poznańskiej PWSSP (1961-1979) i krakowskiej ASP (1979-1981). Należał do II Grupy Krakowskiej oraz międzynarodowego ugrupowania artystów „Phases”. W 1993 został laureatem Nagrody Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Artysta dwukrotnie reprezentował Polskę na Biennale w San Paulo (1959, 1975) i raz na Biennale w Wenecji (1962).
Od samego początku twórczość Brzozowskiego wskazuje na silną wewnętrzną potrzebę interpretowania, a nie beznamiętnego opisywania rzeczywistości. Stopniowe odrealnianie form doprowadza artystę do abstrakcji (w okresie tzw. odwilży modna była w Polsce sztuka informel). W jego malarstwie głównym środkiem wyrazu stał się kolor. „Nasycam kolor do maksimum, - mówił artysta - a potem nagle go przygaszam. Przygaszam tak, jak gasną nasze przeżycia. Jak rodzą się kontrasty ludzkiego losu. Mam stale na myśli ludzi pięknych poplamionych brudem” (Wypowiedzi artysty, w: Tadeusz Brzozowski, red. M. Markowska, Warszawa 1987, s. 70). Nigdy jednak, to mistrzowskie pod względem technicznym malarstwo, nie sprowadzało się do problemów czysto formalnych: „Niekiedy moje malarstwo przekręcało się zdecydowanie w kierunku abstrakcji, ale zawsze istniały w nim ukryte treści... Na dnie tego, co robię, znajduje się odbicie wzruszeń, które każdy doskonale rozumie [...] (Tadeusz Brzozowski o sobie, w: W. Brzozowski, Tadeusz Brzozowski (1918-1987), Warszawa 2006). W sztuce Brzozowskiego jest poetyckość i brutalność, delikatność i ostra ironia, powaga i żart. Dlatego też dostarcza ona widzom tak wielu i tak różnych emocji. Tak oddziaływać potrafią tylko najwrażliwsi artyści. Uwagę oglądających zwracają też zabawne, a niekiedy wręcz absurdalne, tytuły obrazów. To element gry z odbiorcą, ale też sposób na wykorzystanie humoru do rozładowania napięć.
Andrzej Matynia tak pisał o Brzozowskim: „Wszystkie obrazy malował z niezwykłym napięciem. Niech nas nie zmyli gładko, bywa że laserunkowo kładziona farba. Obok tej wygładzonej powierzchni mamy grubo, brutalnie kładzione partie farby. Farba dla niego to nie tylko kolor. Brzozowski przywiązywał wielką wagę do materii malarskiej. Interesował się nią już w czasie studiów. Potem wzbogacił swoje obserwacje o praktykę malarstwa ściennego. Bliski był mu pogląd Merleau-Ponty, który mówił, że właściwie każdy ślad jaki czyni malarz na płótnie, każda nałożona gruda farby jest już właściwie określeniem jego stosunku do rzeczywistości i propozycją zmiany rzeczywistości. Przywiązywał jednakową wagę do koloru, kształtu i faktury. Brzozowski bardzo bliski był malarzom materii, chociaż materię uważał za środek do celu, a nie cel sam w sobie. Mimo bowiem niezwykle emocjonalnego działania, Brzozowski niezwykle cenił warsztat malarski w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Wciąż go doskonalił. Malował cierpienie i kruchość ludzkiej kondycji, otwierał przed widzem napięte egzystencjalne i emocjonalne przestrzenie [...]. Pracę nad obrazem rozpoczynał od wmyślenia literackiego tytułu, dodajmy tytułu z reguły surrealistycznego [...] i dopiero przyjąwszy tę teatralną, zamaskowaną konwencję rozpoczynał grę z obrazem i grę z widzem, która tego ostatniego miała zaprowadzić do katharsis” (A. Matynia,Tadeusz Brzozwski, „Projekt” 1992, nr 1-2, s.16-17).
Aukcja
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
09 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
69 018 EUR
Estymacje
90 586 - 129 408 EUR
Cena sprzedaży
155 290 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
129 408 EUR
Przebicie
225%
Wyświetleń: 253 | Ulubione: 3
Aukcja

Antiqua et Moderna

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
09 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
 
Regulamin
Definicje:
Organizator - „Antiqua et Moderna, Dom Aukcyjny i Galeria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Freta 19.
Obiekt - przedmiot o charakterze kolekcjonerskim lub dzieła sztuki przekazany Organizatorowi do sprzedaży przez komitentów bądź stanowiące własność Organizatora. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.
Estymacja - stanowi szacunkową wartość obiektu. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacja nie obejmuje żadnych opłat dodatkowych.
Aukcjoner - Przedstawiciel Organizatora prowadzący licytację.
Postąpienie - minimalna kwota o którą wzrasta cena przy licytacji. Tabela postąpień stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Cena uzyskana - ostateczna cena ustalona po zakończeniu aukcji.
Cena wywoławcza - cena od której zaczyna się licytacja.
Cena gwarancyjna - poufna cena minimalna, poniżej której obiekt nie może być sprzedany. Cena ta zawarta jest pomiędzy ceną wywoławczą, a dolną granicą estymacji. Obiekty nie posiadające ceny gwarancyjnej oznaczone są w katalogu symbolem ▲.
Transakcja warunkowa - W przypadku zakończenia licytacji poniżej ceny gwarancyjnej zawarta transakcja wiąże strony pod warunkiem zaakceptowania wylicytowanej kwoty przez właściciela obiektu. Nieuzyskanie takiej zgody w terminie 7 dni powoduje rozwiązanie transakcji.
Opłata organizacyjna - opłata doliczana do ceny uzyskanej w wysokości 20%. Opłata ta zawiera podatek VAT. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przystąpienie do licytacji oznacza akceptację przez klienta przepisów niniejszego regulaminu w całości.
 2. Obiekty przeznaczone do sprzedaży w drodze aukcji podlegają weryfikacji pod względem autentyczności i stanu zachowania. Organizator. gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu i na stronach internetowych ze stanem faktycznym.
 3. W trakcie aukcji Przedstawiciel Organizatora może prostować i uzupełniać opisy obiektów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 8. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

II AUKCJA
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez Aukcjonera. 
 2. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Może także otwierać licytację obiektu działając w imieniu właściciela jak też sam składać kolejne oferty do poziomu ceny gwarancyjnej.
 3. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
 4. Osoby przystępujące do licytacji obowiązane są do wpłaty wadium. Wadium w wysokości 1000 zł upoważnia do dokonania zakupu w przedziale 10 000 – 20 000 zł. Osoby zamierzające licytować powyżej tej kwoty winny dokonać wpłaty wadium w wysokości 10% wartości planowanych zakupów.
 5. Organizator może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie Organizatora oraz po zamówieniu pod adresem: [email protected]). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, Organizator dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.
 6. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Organizatorem a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje obiektu.
 7. W przypadku licytacji obiektu posiadajacego cenę gwarancyjną jeżeli w trakcie licytacji obiekt nie osiągnie tej ceny zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej, co ogłasza aukcjoner po zakończeniu licytacji.
 8. Do kwoty wylicytowanej, która jest zarazem Ceną Uzyskaną Organizator dolicza Opłatę Organizacyjną oraz opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata wyliczana będzie na podstawie
  Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli:
  100 - 50 000 euro = 5,00%
  50 000,01 - 200 000 euro = 3,00%
  200 000,01 - 350 000 euro = 1,00%
  350 000,01 - 500 000 euro = 0,50%
  powyżej 500 000 euro = 0,25%, nie więcej niż 12 500 euro
  Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję.
  Obiekty podlegające opłacie droit de suite oznaczone są znakiem ♣.
 9. Organizator wystawia faktury VAT marża
 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Organizator będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Organizator po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.
 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.


III ODBIÓR OBIEKTÓW
 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.
 2. Odbioru obiektów można dokonać osobiście w siedzibie Organizatora w godzinach pracy firmy.
 3. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków Organizatorem. Organizator może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.
 4. Organizator może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

TABELA POSTĄPIEŃ
cena postąpienie
0 – 5 000 = 200 
5 000 – 10 000 = 500 
10 000 – 50 000 = 2 000 
50 000 – 100 000 = 5 000 
100 000 – 300 000 = 10 000 
300 000 – 500 000 = 20 000 
powyżej 500 000 wg uznania Aukcjonera z uwzględnieniem sugestii Licytantów.

ING BANK śląski
60 1050 1054 1000 0090 6192 1608
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antiqua et Moderna
Kontakt
Antiqua et Moderna Dom aukcyjny i galeria
room
ul. Freta 19
00-227 Warszawa
phone
+48 228315472
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up