Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
11

Tadeusz Rogowski, Martwa natura z pomidorami i papryką

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Olej,płótno 24x60 cm

Sygnowany
Aukcja
Aukcja Malarstwa Współczesnego
gavel
Data
14 listopada 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
106 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 46 | Ulubione: 0
Aukcja

Eikon Gallery

Aukcja Malarstwa Współczesnego
Data
14 listopada 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  1 500
  > 200
 
Regulamin

1. Organizatorem aukcji jest Eikon Gallery prowadzona w ramach działalności gospodarczej przez "EIKON" Tadeusz Rogowski Kraków, NIP: 945-14-09-032                 

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki zwane dalej  "Obiektami"  będące własnością Eikon Gallery lub zgłoszone do sprzedaży przez Komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami, powierzone obiekty są ich własnością, oraz mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one obciążone jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym.

3. Aukcja jest prowadzona w oparciu o przepisy prawa polskiego.

4. Eikon Gallery zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek odpowiedzialności.

5. Eikon Gallery nie jest płatnikiem Vatu, wystawia rachunki uproszczone, na życzenie klienta

6. Obiekt wystawiony na aukcje posiada cenę wywoławczą. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poza aukcyjnej. Eikon Gallery zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji bez podania przyczyny.

7. Wylicytowana cena potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

8. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem platformy One Bid. Warunkiem akceptacji uczestnika do udziału w aukcji jest wypełnienie profilu użytkownika z danymi osobowymi i kontaktowymi minimum na 30 min przed aukcją. Biorącymi udział w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

9.Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego regulaminu, akceptuje go i  zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosowania się do wymogów ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.

10. Udział w aukcji jest za pośrednictwem Internetu - poprzez portal OneBid.pl. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy podczas licytacji internetowej a w szczególności opóźnienia w skutek złego funkcjonowania łączy Internetowych i/lub oprogramowania. Organizator aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta licytującego, gdy licytujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

11.Całkowitą należność za wylicytowany obiekt wraz z kosztami wysyłki należy wpłacić w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia aukcji na podane konto bankowe. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną oraz kosztami wysyłki. Od daty wpłynięcia całej należnej kwoty na konto bankowe, obiekt zostanie wysłany na wskazany adres w przeciągu pięciu dni roboczych. Koszty ewentualnego przekierowania paczki ponosi kupujący. Eikon Gallery nie oferuje usługi wysyłki zakupionego obiektu, wysyła on za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt kupującego. Eikon Gallery nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne uszkodzenie obiektu w czasie transportu. Każda przesyłka jest ubezpieczona.

12.W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie za Obiekt w terminie określonym w pkt 11 regulaminu, Eikon Gallery wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt . W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Eikon Gallery ma prawo złożyć w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy można złożyć na adres emailowy.

13. Eikon Gallery lub komitenci są właścicielami praw autorskich i intelektualnych zakupionego obiektu przez nabywcę. Powielanie w jakiejkolwiek formie: wizualnej, fizycznej, elektronicznej, np. ilustracji, plakatu, itp. dla celów komercyjnych /zarobkowych/ bez pisemnej zgody Eikon Gallery jest zabronione.

14.Wizualizacja obiektu (zdjęcie) może nieznacznie różnić się  kolorystycznie od oryginału w zależności od ustawienia monitora kupującego.

O aukcji

Aukcja Malarstwa Współczesnego

FAQ
O sprzedawcy
Eikon Gallery
Kontakt
Eikon Gallery
room
ul. Dobrego Pasterza 108 / 103
31-416 Kraków
phone
+48608342714
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up