Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
17

Tatiana Radsivilko, Dialog, 2009

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 883 - 1 325 EUR
olej, płótno, 40 х 50 cm sygnowany p.d.: Radsivilko 2009; sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: T.Radsivilko/dialoge 2009/oil canvas/40×50

"Ten dialog jest tylko wytworem wyobraźni autora, który wciela się w reżysera i nadaje swoim historycznym postaciom z początku XX wieku rzekomy prywatny komentarz. Każde miejsce ma swoją topologię, więc słowa nieubłaganie zamieniają się w bąbelki wody, sentymentalne i estetyczne, a mówcy prawie się nie słyszą." Tatiana Radsivilko

BIOGRAM: 1968 - urodzona w Mińsku na Białorusi
1993 - absolwentka Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale grafiki
1991-92 - Stypendium Szwedzkiej Organizacji Pomocy Indywidualnej w Hanowerze, Niemcy
1996 - Nagroda na Biennale Grafiki Drukowanej, Nidzica, Polska
1997 - stypendium Kultur-kontakt, Wiedeń, Austria
2002 - Stypendium Fundacji Pollocka-Krasnera, Nowy Jork, USA
2004 - Artslink Grant, Nowy Jork, Berkeley, USA
Wystawy:
1995 "Pracownia Moskiewska", Narodowe Muzeum Sztuki, Mińsk, Białoruś
1997 Galeria Kunthoon, Tallin, Estonia
projekt „Przewodnik Apoloniusz”. (Współczesna sztuka Środkowo-Wschodnia)
Europa)
1998 „Muzeum Ropsa”, Belgia
Galeria "NOVA", Mińsk, Białoruś
1999 Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
Międzynarodowy projekt litograficzny, Narodowe Muzeum Sztuki, Mińsk, Białoruś
2002 Międzynarodowa Wystawa „Global Matrix”, West Lafayette, USA
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Senefelder, Offenbuch, Niemcy
2005 Muzeum Grafiki, Bad Steben, Niemcy
2009 LITEXPO Wilno, Litwa
2010 Galeria BWA, Lublin, Polska
2012 projekt „Parkkultura”, Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk
projekt „Zespół pałacowo-parkowy”, Homel, Białoruś
2014 projekt „Klara i Róża”, „Muzeum Sztuki Współczesnej, Mińsk
2015 projekt „Anatomia. Ciało idealne”, Centrum Sztuki Nowoczesnej, Mińsk
2016 Muzeum „ERARTA”, Sankt Petersburg, Rosja
Galeria DK, Mińsk, Białoruś
2017 projekt „Czystość i Higiena”, Centrum Sztuki Współczesnej, Mińsk, Białoruś
2018 „Przestrzenie dyscyplinarne” Muzeum „ERARTA”, Petersburg, Rosja
projekt „Strefa czystości”, Muzeum Azgur, Mińsk, Białoruś
2019 VIII Międzynarodowe Biennale Sztuki w Pekinie
Narodowe Muzeum Sztuki „Gry”, Mińsk, Białoruś
2020 Projekt NON-PLACE, galeria Art-Belarus, Mińsk
2021 - Proszę się nie mylić, Navicula artis, St. Petersburg, Rosja
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
663 EUR
Estymacje
883 - 1 325 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 88 | Ulubione: 0
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up