Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
2

Tatsiana Kandratsenka, Sabotażysta, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 729 - 1 259 EUR
olej, płótno, 59 x 62 cm sygnowany l.d.: T.Kandrat;
sygnowany i datowany: Kandracienka Tatiana/2021

„Sabotażysta - obraz skomponowany jest jako kolaż dwóch obrazów: anonimowej migawki z lat 40.- kobiety na kole gimnastycznym oraz zdjęcia wnętrza galerii z podium. Co „wygra”? Ruch koła, który zniszczy statykę wnętrza, lub odwrotnie - ogólne poczucie przestrzeni, które zamieni postać w zamrożoną figurkę. Nazwa sabotażysta nawiązuje do kalamburu. Nie tylko „sabotaż”, ale i „inna wersja”, bo dla człowieka w takim kole wszystko wywraca się do góry nogami, co sekundę zmienia swój punkt widzenia.” Tatsiana Kandratsenka

BIOGRAM: Tatiana Kondratenko (1980) 1998-2004 - Białoruska Państwowa Akademia Sztuki (wydział sztalugowy) obraz) 2008-2011 - Studia podyplomowe w BSAI. (teoria i historia sztuki) Członek Białoruskiego Związku Artystów Plastyków od 2012 roku Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Współczesnych Sztuk Pięknych (Mińsk, Białoruś), Muzeum Sztuki w Derucie, Włochy, w zbiorach prywatnych na Białorusi, Polsce, Niemczech, Włoszech. 2002 - Staż w Szkole Ceramiki Doświadczalnej Romano Ranieri, Deruta, Włochy


Główne wystawy zbiorowe:
2000 - Wystawa Młodzieży Republikańskiej "Nowe Imiona", Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2002, 2003 - Międzynarodowy Festiwal Teatru i Sztuki "Zdarzenia", Tchev, Polska
2002 – „Kino nie jest dla wszystkich”, Muzeum BGAI, Mińsk, Białoruś
- "KOCHAM. LABIRINT ", galeria" Zhilbel "Mińsk, Białoruś
- „5 kobiet”, galeria „Kraina ludzi” Mińsk, Białoruś
2003 - Międzynarodowa Wystawa Ceramiki Doświadczalnej "FormAzone concretta",
Muzeum miasta Daruta, Włochy
2006 - „Postradiation”, Republikańska wystawa sekcji malarskiej Związku Białoruskiego
artyści, Pałac Sztuki, Mińsk
2007 - "Pienkowskie Pracownie Artystyczne" - VIII Międzynarodowy Plener Malarski. Wystawa na
wyniki pleneru, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Poznań, Polska
2008 - „Prezentacja”, Międzynarodowa Wystawa Grafiki i Fotografii (Mińsk-
Dusseldorf), Muzeum Bel. Państwo Akademia Sztuk Pięknych, Mińsk, Białoruś)
- Wystawa Młodzieży Republikańskiej „Nowy Czas”, Pałac Sztuki,
Mińsk, Białoruś
2009 - Konkurs sztuki współczesnej "Dzień Ziemi - 2009", organizowany przez
Ambasada USA na Białorusi, Biblioteka im A. Puszkina, Mińsk, Białoruś (laureat II stopnia)
2010 - "Bel-art" Wystawa "młodej" sztuki Białorusi, Moskwa, Rosja
2011 - Cento. Defragmentacja „Pałac Sztuki, Mińsk, Białoruś
2012 - "Kompleks pałacowy" Pałac Rumiancew-Paskevich, Homel, Białoruś;
2012 - "Exit - I" - wystawa poświęcona niemieckiemu kinu ekspresjonistycznemu; przy wsparciu Instytutu Goethego w Mińsku, Muzeum „Zasław”, Białoruś
2014 - „Sztuczne oświetlenie. Klara i Róża” Muzeum Współczesnych Sztuk Pięknych, Mińsk, Białoruś
2015 - "Salon Jesienny" Pałac Sztuki, Mińsk
2016 - kurator projektu wystawy zbiorowej „Wszystko było inne”, NCCA, Mińsk
2017 – wystawa zbiorowa „Człowiek i człowiek”, NCCA, Mińsk
2017 – wystawa zbiorowa „Czystość i Higiena”, NCCA, Mińsk
2020 - Nie-miejsce, Galeria Art-Białoruś, Mińsk
2020 - "Bezablichnya", galeria Prastor-KH, Brześć, Białoruś
2020 - Aukcja VLADEY LIVE BELARUS, Moskwa, Rosja
2021 - Targi Sztuki DA!Moskow, Moskwa, Rosja
2021 - Osemetna Zalezitost, Galeria Miejska Lewocza, Słowacja.
2021 - Proszę się nie mylić, Navicula artis, St. Petersburg, Rosja

Wystawy indywidualne:
2009 - "Identyfikacja", Muzeum Współczesnych Sztuk Pięknych, Mińsk, Białoruś;
2009 - Galeria "Game Time" "Werstattgalerie" Berlin, Niemcy;
2011 - "VERSUS" (we współpracy z V. Kondrusevich) Galeria "Akademia", Mińsk, Białoruś
2015 - "Lekcja pływania dla dziewcząt" galeria "Mastatstva", Mińsk
2018 - Zasoby ludzkie, galeria AV, Mińsk
2021 - Spinario. Chłopiec z cierniem, Galeria Lily Zakirova, Heisden, Holandia.
Aukcja
favorite Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
gavel
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
331 EUR
Estymacje
729 - 1 259 EUR
Cena sprzedaży
707 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
707 EUR
Przebicie
213%
Wyświetleń: 130 | Ulubione: 0
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna na rzecz Białorusinów
Data
09 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich, Piękna Gallery oraz Communication Unlimited

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na aukcję na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394


SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.

b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty NIE jest doliczana żadna dodatkowa opłata.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe Fundacji HUMANOSH: PKO BP: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.

d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz drugi organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi i Polski.
9 lutego 2022 r. będzie można wylicytować nie tylko wartościowe prace, ale również pomóc Białorusinom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.

Do wylicytowanych cen nie będą doliczane opłaty dodatkowe.

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
Tatsiana Kandratsenka
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up