Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
30

Wojciech Adam Witkowski, Zamyśleni,2019

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 529 - 635 EUR
akryl na płótnie,obraz werniksowany,100x70,sygnowany p.d

Wojciech Adam Witkowski od urodzenia mieszka w Sierpcu.
Absolwent Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Studia na
kierunku „plastyka, historia sztuki” w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w
Płocku. Studia w zakresie „malarstwo i rysunek” na Wydziale Grafiki i
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Maluje od wielu lat, głównie portrety, pejzaże, kwiaty i konie. Interesuje
się różnymi technikami malarskimi, jednak przeważnie uprawia malarstwo
olejne, akwarelę oraz pastel. W ostatnich latach często sięga również po farby
akrylowe.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Mazowieckiego Związku Artystów
Sztuk Pięknych. Od kilku lat, jest członkiem Grupy Plastycznej Dorosłych
„IMPRESJA” działającej w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz
współzałożycielem grupy plastycznej ASPekt zrzeszającej absolwentów
kierunku „malarstwo i rysunek” łódzkiej ASP.
Prowadzi zajęcia plastyczne oraz ceramiczne dla dzieci i młodzieży oraz
dorosłych twórców.
Wieloletni uczestnik ponad dziewięćdziesięciu ogólnopolskich i
międzynarodowych plenerów plastycznych.
Sześciokrotnie wygrywał oraz kilkakrotnie był nagradzany i wyróżniany
w ogólnopolskich konkursach plastycznych w kategorii dorosłych twórców.
Miedzy innymi wygrał VII Ogólnopolski konkurs plastyczny ”Kapliczki i
kościoły w pejzażu mazowieckim” w roku 2010 oraz Ogólnopolski konkurs
plastyczny „Piękno Mazowsza” w roku 2015.
Swoje prace prezentował na 36 wystawach indywidualnych, miedzy
innymi w Centrum Kulturalno-Historycznym Kantor Młyński w Strzegowie,
dwukrotnie w Europejskim Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w
Sannikach, dwukrotnie w Galerii „P” w Płocku, w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu, w Galerii im. Pawła Tencera Miejskiego Centrum Kultury w
Gostyninie, w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w Centrum Kultury i
Sztuki w Sierpcu, w Domu Darmstadt w Płocku, w Galerii "RAMA" Miejskiego
Ośrodka Kultury w Józefowie oraz wielu innych.
Uczestniczył w 79 wystawach zbiorowych, miedzy innymi w ambasadzie
Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, w „Lwowskiej Galerii Własna
Strzecha” zlokalizowanej siedzibie Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych, w galerii Klubu Wojsk Lądowych w Warszawskiej Cytadeli, w
Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie, w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie, w OFF Galerii
Piotrkowska w Łodzi, w Galeria im. Bolesława Biegasa w Ciechanowie, w
Muzeum Mazowieckim w Płocku, w Galerii Sztuki na Prostej w Jabłonnie, w
Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, w Galerii „Biała ściana” Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i w wielu, wielu
innych.

Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą
miedzy innymi w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Niemczech, Hiszpanii,
Czechach oraz wielu innych.
Aukcja
Wrześniowa aukcja
gavel
Data
12 września 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
487 EUR
Estymacje
529 - 635 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 85 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Kontrowersyjna

Wrześniowa aukcja
Data
12 września 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Borkowska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Kontrowersyjna
Kontakt
Galeria Kontrowersyjna
room
Kozłów Biskupi, ul. Północna 17D
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999
keyboard_arrow_up