130

Wojciech Kopczyński (Ur.1955), Figura, 2002

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 671 - 1 366 EUR | 2 900 - 5 900 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej, technika mieszana, płótno / 65,5 x 54 cm
sygnatura i data p.d.: ‘WK02’
sygnatura, tytuł i data na rewersie:
‘Wojciech Kopczyński „FIGURA” 2002 ROK.”
numer inwentarzowy: UK/mn/17/1/2020/c


POCHODZENIE:
twórca
kolekcja prywatna, Bytom

Wojciech Kopczyński ur. w 1955 roku w Krakowie. W latach 1975-82 studiował na ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom w pracowni litografii prof. Włodzimierza Kunza, w pracowni Projektowania Form Reklamowych prof. Witolda Skulicza, malarstwa w pracowni prof. Jana Świderskiego. Od 1998 r. pracuje w KSW jako asystent prof. Jana Pamuły, a od 2004 r., po uzyskaniu doktoratu na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP jako adiunkt w tej pracowni. Od 2012 r. po uzyskaniu habilitacji, pełni funkcję kierownika pracowni D w KSW. Uprawia malarstwo i rysunek. Pomagał w realizacjach polichromii ściennych oraz pracował jako konserwator dzieł sztuki, prowadził również pracownię plastyczną w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z problemami psychiatrycznymi. W latach 1984-86 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i kilkunastu indywidualnych w Europie, Ameryce, Japonii. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w tych krajach, w placówkach dyplomatycznych oraz w Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Narodowym w Barcelonie, Muzeum „Espace de Goya” w Bordeaux, Muzeum Sztuki Polskiej w Chicago. Ważniejsze kolekcje prywatne: dr. Hans Guggenheim - USA, Christopher Sztyber - USA, W&D Labhart - Szwajcaria, Greg Krol - Wlk. Brytania.

‘Malraux powiedział kiedyś, że malarz maluje nie dlatego, że kocha pejzaż, ale dlatego, że kocha obrazy. Patrząc na twórczość Wojciecha Kopczyńskiego - o tych właśnie problemach myślałem. Obrazy - tablice. W kolorze ziemi i zmurszałego tynku. Obrazy - znaki, przywodzące na myśl odległe zapomniane kultury. Ale równocześnie klimat tych obrazów, pełen niepokoju, rodzaj materii malarskiej, sposób komponowania, selekcja elementów, powaga, ale i rodzaj odważnego dialogu z przeszłością - mówią o na wskroś współczesnym rodowodzie tych dzieł. Fasady - mogą być w równej mierze frontonami katedr, zamków, co murami więzień. Złuszczone ściany, okienka z niby - głowami, z rękami przypominającymi raczej szczypce robotów - to jest już to, co wniosły do obrazów Wojciecha Kopczyńskiego doświadczenia i refleksje naszego czasu. Dwuznaczność i nawet ironia, zachwyt, ale i świadomy, z mistrzostwem technologicznym uprawiany proceder. Kopczyński z obrazu na obraz nasila rodzaj ekspresji, unika nadmiaru, gadulstwa form, eliminuje, ale też w jakiś sposób bawi się tym swoim światem. Raz wydaje się, że z lubością piętrzy drobiazgi wokół swych budowli i wież, wokół sylwet tajemniczych postaci i geometrycznych figur. Ale kiedy indziej z pasją unika zdobienia, dociera do ascetycznej syntezy, działa dużą płaszczyzną, bardziej buduje, konstruuje swoje tablice niż maluje, niżby je opracowywał jak obraz. (...) Obracając się wstecz, myśląc o kamieniach i zwałach murów odległych światów - cały czas patrzy w przyszłość. Łączy siłą swej wyobraźni i własnym technologicznym warsztatem - trwanie w odległych klimatach i dawnych tajemniczych znakach - ze świadomością artysty współczesnego, z całą, rozległą konsekwencja tego określenia”.
Prof. Stanisław Rodziński z katalogu Paintigs by Wojtek Kopczyński 1112 Gallery, The Society for Arts, Chicago 2001 r.

‘Sposób wypowiedzi malarskiej Wojciecha Kopczyńskiego jest swoisty, nacechowany niezależnością, co nie często da się powiedzieć o artystach jego pokolenia. Oryginalność tej wypowiedzi nie polega na szukaniu sensacji, na epatowaniu poprzez histeryczny krzyk. Wręcz przeciwnie: jest to sztuka skupiona, rzetelna i tym właśnie przyciąga, ale przyciąga też właściwością, którą można by określić jako „powściągliwe bogactwo”. Mam tu na myśli nie tylko bogactwo znaczeń, aluzyjnych zaszyfrowanych, nie łatwo czytelnych - ale także zespół środków formalnych i technicznych, wypracowany przez artystę. Dzięki nim w pierwszym oglądzie odbieramy te obrazy jako kunsztowny, precyzyjnie wykonany przedmiot. Nie mający przy tym nic z kokieterii i „ładności”. W obrazach Kopczyńskiego jest uroda, a zarazem surowa powaga. Jego gama kolorystyczna jest rozmyślnie wąska, zredukowana niemal wyłącznie do „barw naturalnych”, jak ochry w kilku odcieniach, terakoty, czerń kostna i biel ołowiowa. Przywodzi to na myśl skalę barw stosowaną w antycznej ceramice greckiej, ale nie ma tu mowy o jakimkolwiek wzorze. Jest to po prostu zamierzona estetyka, operująca kolorami „półchromatycznymi”, wyciągająca z nich specyficzny efekt. Jest on wsparty i wzmożony dość zasadniczym zabiegiem technicznym - zastosowaniem reliefu. Wiele obrazów Kopczyńskiego to coś pośredniego pomiędzy malarstwem a płytką, lecz ostro i delikatnie zarysowaną płaskorzeźbą”.(...)
Prof. Maria Rzepińska z katalogu Paintigs by Wojtek Kopczyński 1112 Gallery, The Society for Arts, Chicago 2001 r.
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
05 kwietnia 2020
date_range
Cena wywoławcza
671 EUR
Estymacje
671 - 1 366 EUR
2 900 - 5 900 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 76 | Ulubione: 0
Aukcja

Damma

Aukcja sztuki
Data
05 kwietnia 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI

    1. Organizatorem aukcji jest Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej: damma.

    2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie  będące własnością damma lub przyjęte na zasadzie komisu.

    3. Aukcja ma charakter otwarty.


SYGNATURY, DATY, TYTUŁY, NAPISY

Opisy wszystkich wystawionych na aukcji obiektów sporządzono na bazie zidentyfikowanych znaków widniejących na tych obiektach, w ocenie damma naniesionych przez samych twórców.


CERTYFIKATY

    1. Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada certyfikat autentyczności wystawiony przez damma.

    2. Niektóre z obiektów mogą posiadać certyfikat autentyczności wystawiony przez twórcę.


CENA

       1.     Każdy wystawiony na aukcję obiekt posiada cenę wywoławczą określoną w katalogu.

       2.     Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata:

               a.   organizacyjna w wysokości 15%,

               b.   z tyt. „droit de suite” w wysokości 5%, wynikającej z ustawy o prawie autorskim,

               c.   opłaty określone w punkcie 2a i b powyżej obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej, w 

                     przypadku gdyby obiekt nie został sprzedany na aukcji.


ESTYMACJA

Dla każdego obiektu określono wartość szacunkową.


ZAPŁATA

    1. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia aukcji i odebrać go na własny koszt.

    2. W przypadku przekroczenia tego terminu damma naliczać będzie odsetki i opłatę składu.

    3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na nabywcę w momencie zapłaty całej ceny wraz z opłatami na konto damma: 84 1090 2590 0000 0001 3714 0383.


SYSTEM LICYTACJI

    1. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną, zwaną dalej aukcjonerem, który działa w imieniu damma.

    2. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia czyli podwyższenia stawki.

    3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. 

    4. Tabela podstawowych postąpień:

C e n a                                                                       P o s t ą p i e n i e 

0 – 2 000                                                                   100

      2 000 – 4 000                                                      200

                   4 000 – 6 000                                         400

                                6 000 – 8 000                            600

                                             8 000 – 10 000             800

                                                       > 10 000          1 000

    5.  Aukcjoner ma prawo do wycofania z licytacji dowolnych obiektów bez podania przyczyn.

    6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

    7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i  jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

    8.  Spory w trakcie licytacji rozstrzyga aukcjoner.


KATALOG / PRENUMERATA

Katalog dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej damma. Zamówienia na prenumeratę katalogów drukowanych można składać telefonicznie lub drogą mailową.


WARUNKI UDZIAŁU W LICYTACJI

    1. W licytacji może wziąć udział każda osoba, która posiada numer licytacyjny i która wcześniej wypełniła formularz zgłoszeniowy i dokonała rejestracji za pośrednictwem internetu.

        2.     damma nie pobiera vadium.

        3.     Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość:

                a.   pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny [w ich imieniu w licytacji wezmą udział przedstawiciele damma], w przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny decyduje kolejność zgłoszenia oferty, 

                b.   licytowania online za pośrednictwem internetu – poprzez platformę licytacyjną „Onebid”,

                c.   licytowania za pośrednictwem telefonu – przedstawiciel damma zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. damma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

        4.     damma przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

        5.     Dane osobowe osób kupujących są chronione i pozostają do wyłącznej wiadomości damma. 

OBIEKTY

        1.     damma daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektów opisanych w katalogu. W przypadku istotnych niezgodności pomiędzy opisem, a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty.

        2.     damma nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

    3. Polskie muzea państwowe mają prawo pierwokupu po wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej po zakończeniu licytacji obiektu.

    4. Kolory ilustracji obiektów widoczne w internecie oraz katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych obiektów.

    5. Wszystkie obiekty są udostępnione kupującym na wystawie przedaukcyjnej w określonym w katalogu terminie.


O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Damma
Kontakt
Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o.
room
ul. 11 Listopada 60-62
43-300 Bielsko-Biała
phone
+48 504818699
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+