Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
55

Wojciech Odsterczyl, Anioł

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 420 - 525 EUR
Pastele olejne, technika własna, płyta, 80 x 80 cm

Urodzony w Krakowie w 1982 roku. Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale Fizyki Technicznej, co potwierdza złożoność jego natury i potrzebę poznawania świata. Na szczęście silny wewnętrzny przymus ekspresji tego, co schowane głęboko w jego duszy i sercu wyłania na światło dzienne przepiękne obrazy. Artysta przez lata wypracował własny, bardzo spójny styl i technikę, która przyciąga uwagę odbiorcy i nie pozwala przejść obok jego prac obojętnie. We współczesnej sztuce obrazy tworzone w technice pasteli olejnych są rzadkością. Wojciech wypracował autorski sposób ich preparowania, tak aby otrzymać dzieło odporne na dotyk i bardziej trwałe. Od pewnego czasu artysta korzysta z płyty wiórowej jako podobrazia dla swych dzieł zamiast papieru, a powierzchnię gotowej pracy odpowiednio impregnuje i zabezpiecza. Artysta od lat podąża bardzo świadomie wytyczoną przez siebie drogą twórczą. Zapoczątkowały ją zaczerpnięte z wyobraźni sylwetki dziwnych postaci oraz portrety. Pojawiały się też przedziwne i pokręcone formy zwierzęce. Potem symbol i uproszczenie wspomnianych wcześniej postaci. Fantastyczny i odrealniony nieco cykl bohaterów pod nazwą "Ślepcy", był pierwszym dużym zakrzywieniem drogi, którą podąża artysta. Kolejne podejścia do sztalugi owocowały już tylko kompletnymi, zamkniętymi w obrębie cyklu kompozycjami. Jednak aby lepiej zrozumieć twórczość Wojciecha Odsterczyla należy pamiętać , iż jest ona na wskroś przesiąknięta emocjami. Technika jest narzędziem, medium. Sedno kryje się w odbieraniu przez artystę rzeczywistości, ludzkich postaw i zachowań, z którymi spotyka się na co dzień w życiu. Działania twórcze są reakcją na bodźce zewnętrzne i pozwalają artyście odreagować codzienne przerażenie, wstyd, frustrację. Wojciech Odsterczyl powoli i niecierpliwie brnął poprzez różne klasyczne techniki malarskie, aż finalnie odnalazł tą, która jest dla niego naturalna i oczywista: pastel olejny. To przy nim pozostał na dobre, bo pozwala mu na wyrażenie tego co musi się uzewnętrznić.
Aukcja
XIII Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Data
06 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
252 EUR
Estymacje
420 - 525 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 32 | Ulubione: 1
Aukcja

Yegorov Gallery

XIII Aukcja Sztuki Współczesnej
Data
06 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
 
Regulamin


I


1.      Organizatorem aukcji jest Yegorov Gallery sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prusa 30/6, 30-117 Kraków, KRS: 0000857104, NIP: 6793204372.


2.      Dane kontaktowe organizatora Aukcji: [email protected], tel. +48 782 114 100.


3.      Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez ich właścicieli.


4.      Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną na stronie internetowej organizatora aukcji.


5.      Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.


6.      Do wylicytowanej ceny (ceny młotkowej) doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


II 


1.      Licytacja ma charakter publiczny, odbędzie się również za pośrednictwem portalów aukcyjnych Artinfo.pl i OneBid.pl.

 

2.      Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie organizatora.


3.      Yegorov Gallery gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Yegorov Gallery ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji bez podawania przyczyn.


4.      Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”).


III


1.      Aukcja prowadzona jest przez organizatora lub osobę przez niego upoważnioną.

 

2.      Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.


3.      Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) wynosi:

do 2 000: 100zł
2 000 - 5 000: 200 zł
5 000 – 10 000: 500 zł
10 000 – 30 000: 1 000 zł
30 000 – 100 000: 2 000 zł
100 000 – 200 000: 5 000 zł
200 000 - 500 000: 10 000zł
powyżej 500 000: 20 000 zł


4.      Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W wypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.


5.      Opłacenie wylicytowanej ceny nabycia jest możliwe w siedzibie Yegorov Gallery bądź przelewem bankowym. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Yegorov Gallery o numerze 63 1050 1445 1000 0090 8100 9707.


IV


1.      Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 7 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.


2.      Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej.


3.      Na życzenie klienta rzeźba może zostać oczyszczona. W tej sytuacji będzie dostępna do odbioru lub transportu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. W przypadku rzeźb wymagających demontażu organizator zastrzega sobie termin do 3 tygodni od dnia zapłaty na przeprowadzenie niezbędnych prac demontażowych i konserwatorskich.


V


1.      Osoba biorąca udział w licytacji oświadcza, że zapoznała się ze stanem faktycznym licytowanych obiektów.


2.      Reprodukcja w internecie nie zawsze oddaje wszystkie szczegóły stanu zachowania oraz kolorystykę pracy.


3.      Organizator aukcji daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis katalogowy okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do organizatora aukcji, który w takim wypadku zwróci całą wpłacona kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.


4.      Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.


5.      Yegorov Gallery nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt.


6.      Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


7.      W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Yegorov Gallery
Kontakt
Yegorov Gallery sp. z o. o.
room
ul. Prusa 30 / 6
30-117 Kraków
phone
+48 782 114 100
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Zamknięte
Wtorek
12:00 - 18:00
Środa
12:00 - 18:00
Czwartek
12:00 - 18:00
Piątek
12:00 - 18:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up