29

Agnieszka Fijał-Czapla, "Uważność 2.0"

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Agnieszka Fijał-Czapla, "Uważność 2.0" 50x40cm akryl na płótnie


Agnieszka Fijał-Czapla
Zamiłowanie do malarstwa w moim życiu pojawiło się bardzo wcześnie, już jako dziecko na pytanie- w co chcę się pobawić, odpowiadałam „w malowanie”. Na początku mojej szkolnej, z różnych względów trudnej dla mnie, drogi mama zakupiła mi mały notesik, żebym mogła rysować w trakcie przerw między lekcjami...i tak to się zaczęło.. od tego czasu ów notesik i ołówek były stałym wyposażeniem mojego plecaka, a ja mogłam zatapiać się we własnej wyobraźni rysując wszystko co tylko przychodziło mi do głowy. Kończąc szkołę podstawową jasny był dla mnie dalszy kierunek mojej edukacyjnej ścieżki- liceum plastyczne i tak z małej rodzinnej wioski przeniosłam się do Wrocławia, gdzie mieszkam i maluję do dziś. W międzyczasie w moim życiu pojawiały się liczne zawirowania, w efekcie których ukończyłam studia wyższe z... psychologii, ale to historia na inne opowiadanie;) Swój warsztat i technikę budowałam biorąc udział w licznych kursach rysunku i malarstwa, między innymi w Autorskim Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS, w Ośrodku Postaw Twórczych OPT, w Zespole Szkół Plastycznych na ul. Piotra Skargi we Wrocławiu u Rafała Kaplicy oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu u prof. Wojciecha Lupy. Zostałam laureatką ogólnopolskiego konkursu "Pokaż mi to- reakcja w depresji" oraz finalistką ogólnopolskiego konkursu "(P)Arty Hard. Współpracuję z galeriami, biorę udział w aukcjach sztuki, bardzo ważne są dla mnie aukcje pomocowe, charytatywne, w które chętnie się angażuję. Tworząc czerpię inspiracje przede wszystkim z własnych doświadczeń, malarstwo pozwala mi dać upust własnym emocjom i radzić sobie z ich ciągłą zmiennością.

Aukcja
16 AUKCJA Malarstwa Sztuka na LATO
gavel
Data
06 sierpnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
175 EUR
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 75 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Vratislavia

16 AUKCJA Malarstwa Sztuka na LATO
Data
06 sierpnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Galerii Vratislavia zwanej dalej Galerią 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia zaakceptowanie przez Galerię 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galeria występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 10. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 11. Zastrzeżenia końcowe:
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 
  • Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  • Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Vratislavia
Kontakt
Galeria Vratislavia
room
ul. Odrzańska 8/1
50-113 Wrocław
phone
+48505072334
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+