23

Aleksandra Kosmala-Czarnecka, Bez tytułu, 2019 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Akryl, płótno, 100 x 70 cm,
sygn. p.d.: A Kosmala '19.
Aleksandra KOSMALA-CZARNECKA (1986)
Urodzona w Warszawie. Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Wnętrz. Uczelnię ukończyła z wyróżnieniem. Od 2012 roku artystka regularnie uczestniczy w Warszawskich Targach Sztuki. Artystka maluje głównie portrety oraz obrazy figuratywne.
Aukcja
18 Aukcja Młodej Sztuki
gavel
Data
30 listopada 2019
date_range
Cena wywoławcza
235 EUR
Cena sprzedaży
540 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
469 EUR
Przebicie
230%
Wyświetleń: 168 | Ulubione: 0
Aukcja

DESA Kraków

18 Aukcja Młodej Sztuki
Data
30 listopada 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  10 000
  > 200
 
Regulamin

Ogólne warunki aukcji

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym.

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.

3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełniane lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji“ (formularz dostępny w siedzibie DA DESA i na stronie internetowej www.desa.art.pl). Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu. W przypadku zlecenia licytacji z limitem, DA DESA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie.

7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one wyższe niż 10%. zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między DA DESA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

8. Wszystkie obiekty na aukcji MŁODA SZTUKA mają cenę wywoławczą 1000 zł. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której DA DESA nie może sprzedać obiektu.

9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%.

Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom aukcyjny wystawia faktury Vat marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć zapłatę w: euro, dolarach lub funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%.

Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.

13. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiający odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta pakowanie do wysyłki i wysyłka za dodatkową odpłatnością

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
DESA Kraków
Kontakt
DESA Dom Aukukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 27 06
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+