46

Artur Marciniszyn (Kocur1), "Welcome" to the jungle"2017

add Twoja notatka 
Opis pozycji

technika mieszana na płótnie, 120x90 cm,sygnowany na odwrocie

Aukcja
VIII Aukcja Nowej Sztuki
gavel
Data
23 listopada 2017
date_range
Cena wywoławcza
118 EUR
Cena sprzedaży
298 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
259 EUR
Przebicie
253%
Wyświetleń: 118 | Ulubione: 0
Aukcja

Studio4Art

VIII Aukcja Nowej Sztuki
Data
23 listopada 2017
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  10 000
  > 500
  30 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem Aukcji jest Studio 4 ART Agnieszka Borowicz-Kempińska z siedzibą ul. Gdańska 63, 85-005 Bydgoszcz.
 2. Licytującym jest wyłącznie osoba, która wypełniła kartę zgłoszenia lub zlecenie licytacji.
 3. Przedmiotem aukcji są obiekty zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli lub twórców. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich wyłączną własność bądź mają oni wyłączne prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub skarbowym.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.
 5. Podczas aukcji obiekty licytowane są w kolejności podanej w katalogu. Przed licytacją Aukcjoner informuje o progach postąpień.
 6. Studio 4 Art może reprezentować Licytującego podczas aukcji na podstawie zlecenia licytacji. Studio 4 Art zobowiązuje się zakupić obiekt za możliwie najniższą kwotę oferowaną przez Licytującego.
 7. Studio 4 Art dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się podczas aukcji z reprezentowanym Licytującym, ale nie ponosi odpowiedzialności w razie niemożności nawiązania połączenia telefonicznego lub internetowego z reprezentowanym Licytującym.
 8. Stuknięcie młotkiem przez Aukcjonera następuje w momencie uzyskania najwyższej kwoty za licytowany obiekt i oznacza zakończenie jego licytacji. Stuknięcie młotkiem jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Studio 4 Art a Licytującym, który staje się Nabywcą obiektu. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 9. Każdy obiekt na aukcji ma cenę wywoławczą. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której Studio 4 Art nie może sprzedać obiektu.
 10. DOGRYWKA - na koniec aukcji po zakończeniu licytacji wszystkich obiektów Aukcjoner ma możliwość ogłoszenia dogrywki. Minimalna cena nabycia jest o jedno postąpienie wyższa i wynosi 100 zł więcej od ceny wywoławczej.
 11. Do kwoty wylicytowanej Studio 4 Art dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Studio 4 Art wystawia faktury VAT marża i Certyfikaty Autentyczności.
 12. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 13. Płatności można dokonać gotówką, kartami płatniczymi, ewentualnie na konto bankowe Studio 4 Art.
 14. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie w regulaminowym terminie, Studio 4 Art może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 15. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.
 16. Studio 4 Art nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na życzenie Nabywcy może wysłać je na ]ego koszt. Studio 4 Art nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 17. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio 4 Art podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Gwarantuje poufność powierzonych danych teleadresowych i oświadcza, że nie przekaże tych danych osobom trzecim.
O aukcji

VIII Aukcja Nowej Sztuki odbędzie się w galerii Studio4Art ul.Gdańska63 Bydgoszcz.

Rozpoczęcie aukcji godz.19:00

FAQ
O sprzedawcy
Studio4Art
Kontakt
keyboard_arrow_up
+