16

Joanna Buniek, „W poszukiwaniu spokoju”

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Joanna Buniek, „W poszukiwaniu spokoju” 
akryl, 50x60cm, gruba faktura, werniksowany,sygnowany, 2021

Joanna Buniek - 
pseudonim artystyczny A.Siek  jest pedagogiem, pasjonatką malarstwa i malarką z pasją .Urodzona 13 grudnia 1968 r. w Lęborku maluje przy Lęborskim Stowarzyszeniu Twórców i Animatorów Kultury „TAK” od kilku lat. Jest dwukrotną laureatką Słupskiego Konkursu „Nieograniczone Obszary Wrażliwości” dla artystów malarzy i rzeźbiarzy. W 2014 r. zdobyła Nagrodę  Prezydenta Miasta Słupsk, a w 2015 Nagrodę Starosty Powiatu Słupskiego, w 2018 uzyskała również Nagrodę Honorową w tymże konkursie. Najchętniej spełnia się w tematyce marynistycznej oraz w malowaniu pejzaży i architektury, poszukując własnych środków wyrazu artystycznego. Ukazuje tematy swoich obrazów w indywidualny niekonwencjonalny sposób. Często łamiąc kanony malarskie. Najchętniej maluje farbami akrylowymi, nakładając szpachlą wiele warstw, co powoduje wypukłości i ciekawą fakturę powierzchni obrazów. 

Aukcja
Aukcja Młoda Sztuka Maj II
gavel
Data
20 maja 2021
date_range
Cena wywoławcza
109 EUR
Cena sprzedaży
131 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
109 EUR
Przebicie
120%
Wyświetleń: 75 | Ulubione: 2
Aukcja

Galeria Vratislavia

Aukcja Młoda Sztuka Maj II
Data
20 maja 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Galerii Vratislavia zwanej dalej Galerią 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia zaakceptowanie przez Galerię 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galeria występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 10. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 11. Zastrzeżenia końcowe:
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 
  • Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  • Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Vratislavia
Kontakt
Galeria Vratislavia
room
ul. Odrzańska 8/1
50-113 Wrocław
phone
+48505072334
keyboard_arrow_up
+