9

Kamila Majcher (Ur. 1982), Więź, 2017

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej/płótno, 70 x 50 cm
sygn. p.d.: K. Majcher
Aukcja
IX Letnia Aukcja Sztuki - Młoda Sztuka
gavel
Data
27 lipca 2017
date_range
Cena wywoławcza
131 EUR
Cena sprzedaży
308 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
261 EUR
Przebicie
236%
Wyświetleń: 105 | Ulubione: 0
Aukcja

Artissima

IX Letnia Aukcja Sztuki - Młoda Sztuka
Data
27 lipca 2017
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

Regulamin uczestnictwa w licytacji


I. Obiekty licytacji.
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, rzemiosła i inne obiekty powierzone
przez Sprzedającego.
2. Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu aukcji. Opisy mogą zostać
zmienione lub uzupełnione przed rozpoczęciem licytacji przez Aukcjonera.
3. Aukcjoner ma prawo łączyć, rozdzielać obiekty i zmieniać kolejność licytacji.
Może także wyłączyć obiekty z licytacji albo wprowadzić nowe.
4. Wszystkie obiekty są udostępniane Kupującym przed aukcją w określonym
terminie, zwanym wystawą przedaukcyjną.
5. Dom Aukcyjny zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem.
Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt posiada wady, w tym widoczne
lub niewidoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.
6. Obiekty wystawione na aukcję posiadają określoną cenę wywoławczą,
jest to ustalona ze Sprzedającym najniższa cena, za którą Dom Aukcyjny
może sprzedać obiekt.
II. Przystąpienie do licytacji.
1. Do licytacji mogą przystąpić osoby, które posiadają numer licytacyjny.
Jest on wydawany przed aukcją Kupującym, po podaniu przez nich
danych osobowych, przedstawieniu dokumentu tożsamości oraz
podpisaniu zobowiązania.
2. W licytacji można uczestniczyć osobiście lub poprzez pozostawienie
Domowi Aukcyjnemu zlecenia licytacji z limitem kwoty.
3. Dom Aukcyjny przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.
4. Dane osobowe Kupujących pozostają do wyłącznej wiadomości
Domu Aukcyjnego.
III. Przebieg licytacji.
1. Licytację prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od ceny wywoławczej
w górę. W określonych przypadkach Aukcjoner może licytować poniżej ceny
wywoławczej. Zakończenie licytacji i sprzedaż zostają potwierdzone
uderzeniem młotka aukcyjnego. Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą
kwotę, wskazana przez Aukcjonera.
Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy oznacza zawarcie pomiędzy
Domem Aukcyjnym a Nabywcą Umowy (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego).
2. W przypadku sporu Aukcjoner ma prawo go rozstrzygnąć lub powtórzyć
licytację.
3. Postąpienia w licytacji ustala Aukcjoner.
IV. Zakup obiektu.
1. Nabywca ma obowiązek wykupić wylicytowany obiekt za gotówkę
bezpośrednio po zakończeniu aukcji. Dom Aukcyjny nie pakuje obiektów,
ani nie zapewnia materiałów do pakowania.

2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna zw. premium
w wysokości 20%.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie
dokonania całej wpłaty.
4. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę,
Dom Aukcyjny może odstąpić od Umowy. Dom Aukcyjny zastrzega sobie
również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia
Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
5. Dom Aukcyjny w przypadku tej aukcji nie gwarantuje zgodności opisów
katalogowych ze stanem faktycznym. Żadne roszczenia z tym związane
nie będą rozpatrywane.
6. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne
i prawne zakupionych obiektów.
7. Polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenie wylicytowanej
pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
Mogą tego dokonać przedstawiciele muzeów, którzy najpóźniej w dniu licytacji
okazali pełnomocnictwa do zakupu.
V. Odbiór obiektu.
1. Obiekt zostanie wydany Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej
kwoty.
2. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w miejscu przeprowadzenia
licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu.

3. Nabywcy obiektów licytujący przez serwis OneBid.pl, oraz ze zleceń stałych,
mogą odebrać zakupione obiekty do 29.05 (poniedziałek) włącznie, w miejscu przeprowadzenia licytacji.

4. Obiekty nie odebrane we wskazanym terminie przepadają na rzecz Sprzedającego.
5. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

O aukcji

Dom Aukcyjny Artissima
ul. Zielna 39, Warszawa

FAQ
O sprzedawcy
Artissima
Kontakt
Artissima
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+