2

Katarzyna Boguszewska, "Lilie św. Józefa"

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Katarzyna Boguszewska, "Lilie św. Józefa" 100x70cm olej na płycie
Praca malowana farbami olejnymi na płycie pilśniowej o formacie 100x70cm, powstała w lutym 2021 roku w pracowni krakowskiej artystki - Katarzyny Boguszewskiej, tworzącej pod nazwą QMA.
Obraz przedstawia rudel saren albinosów wyglądających zza lilii św. Józefa. Przedstawiona scena interpretowana jest przez autorkę jako moment pewnego rodzaju uduchowienia i kontemplacji nad ulotnością naszego życia.
Rzadko spotykane zwierzęta tu pokazane są w grupie. Przywodzą na myśl istoty pozaziemskie, swego rodzaju anioły ukryte między płatkami białych kwiatów. Kwiatów szczególnych, bo lilia św.Józefa jest symbolem czystości, szlachetności i sprawiedliwości.  W harcerstwie wykorzystano znak lilii jako symbol odwagi i prawości oraz obierania właściwej drogi życiowej. Roślina ta ponadto jest symbolem Zwiastowania i Zmartwychwstania- Lilia Wielkanocna; gościła w ikonografii religijnej, w pieśniach i modlitwach. 
Na pierwszy rzut oka widz nie dostrzega latających między kwiatami much, a jest ich kilka. Owady mają zaburzać tą wyidealizowaną scenę. Muchy przypominają nam że świat w jakim żyjemy daleki jest od symbolicznego ideału. Pełno w nim niepewności-szczególnie w dzisiejszych czasach gdy ludzkość zajęta jest walką z niewidzialnym wrogiem.
Aukcja
Aukcja Młoda Sztuka Kwiecień
gavel
Data
02 kwietnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
649 EUR
Cena sprzedaży
779 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
649 EUR
Przebicie
120%
Wyświetleń: 144 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Vratislavia

Aukcja Młoda Sztuka Kwiecień
Data
02 kwietnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Galerii Vratislavia zwanej dalej Galerią 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia zaakceptowanie przez Galerię 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galeria występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 10. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 11. Zastrzeżenia końcowe:
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 
  • Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  • Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Vratislavia
Kontakt
Galeria Vratislavia
room
ul. Odrzańska 8/1
50-113 Wrocław
phone
+48505072334
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+