Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
66

Maria BUGAJSKA KONDRAD (ur. 1971), TĘCZERŃ 2017,6, 2017

add Twoja notatka 
Opis pozycji
technika własna (kolaż z lnu, olej), płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie

Mówi o sobie, że jest Nysanoczanką, ponieważ urodziła się w Nysie, a jej miastem rodzinnym okazał się Sanok. Jest to wynik historii przesiedleńczej XX w, która dotknęła jej rodzinę oraz, ostatecznie, bardzo wpłynęła na rozwój osobisty i artystyczny malarki. Malarki, rzeźbiarki, graficzki, edukatorki, instruktorki kulturalno-oświatowej z dyplomem CAK, animatorki kultury, reżyserki, scenografki. Wykładowczyni rzeźby i rozwoju kreatywności na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Mamy.
Jako rzemieślniczka po UL we Wzdowie lubi eksperymentować z różnymi technikami rzemieślniczymi, do których osobiście zalicza nawet grafikę komputerową.
Jednak to malarstwo pozwala na idealny relaks w procesie tworzenia. Ograniczenie barwne do czerni w wielu pracach artystki jest w dużej części powiązane z jej fascynacją tematem światła i zjawisk optycznych. Pozwala także na pełnię skupienia i rozmowę z powstającym obrazem.
Jako czterokrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, z wyróżnieniem obroniła tytuł magistra sztuki w 2018r. na Wydziale Sztuki UR, pod kierunkiem prof. Antoniego Nikla.
Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, a jej prace autorskie znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

BIOGRAM
Ur. 1971r w Nysie, z rodzin przesiedlonych spod Lwowa i z Sanoka.
Mgr sztuki, malarka, rzeźbiarka, graficzka, edukatorka, instruktorka kulturalno-oświatowa z dyplomem CAK, animatorka kultury, reżyserka, scenografka. Wykładowczyni rzeźby i rozwoju kreatywności na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.
Aktywna uczestniczka wielu projektów kulturalnych i artystycznych, plenerów, wystaw oraz działań około-teatralnych.
Prace autorskie znajdują się w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i w Kanadzie.
WYKSZTAŁCENIE
2018 wrzesień Uzyskanie Dyplomu Magisterskiego na kierunku Malarstwo (dyplom z wyróżnieniem)
2016-2018 Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek Sztuki Wizualne, studia magisterskie
2013-2016 Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek Sztuki Wizualne, studia licencjackie
2004-2008 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny, kier. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
1998-2000 Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek Wychowanie Plastyczne
1992-1995 Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, dyplom z rzeźby i tkaniny artystycznej
1986-1991 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom z malarstwa i jubilerstwa
OSIĄGNIĘCIA
2022 Nominacja do nagrody na XI Biennale Tkaniny w Krośnie, udział w wystawie pokonkursowej
2019 Jesienne Konfrontacje 2019, BWA Rzeszów - II etap konkursu, udział w wystawie pokonkursowej
2019 V Piotrkowskie Biennale Sztuki ODAART - II etap i udział w wystawie pokonkursowej
2015-18 Czterokrotna stypendystka Rektora UR za szczególne osiągnięcia artystyczne
2018 Wyróżnienie za rysunek w konkursie „Do kwartału” w 2018 roku,
2018 Biennale „Z krosna do Krosna” DEBIUTY, Nominacja do nagrody
2018 Wyróżnienie honorowe w konkursie prac „Przeworskie Impresje”.
2018 Najlepszy Dyplom Artystyczny im. Jerzego Panka. Nominacja do nagrody.
WYSTAWY INDYWIDUALNE
2022 IV-V „NIE UBRANA NIE NAGA” BWA Sanok
2022 „m.in. Maria Bugajska Kondrad” Galeria Rynek 6, Jarosław
2021„Czarne w Czarnem” akcja artystyczna, Opuszczona Wieś Czarne
2018 „AKTY w NIEJ” Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie
2018 „P-oszukiwanie SIEBIE” Jasielski Dom Kultury, Jasło
2017 „TĘCZERŃ 2” Kasztel w Szymbarku
2017 „TĘCZERŃ 1” Ośrodek Kultury w Dukli
2016 „Do-Tkliwość” MDK w Sanoku
2008 „Lnem malowane” Svidnik Słowacja
WYSTAWY ZBIOROWE /wybór/
2022 XI Biennale Tkaniny w Krośnie
2022 „ULRA PASJE”, Jasielski Dom Kultury, Ośrodek Kultury w Dukli, Galeria o smaku Kawy w Sanoku (inicjatorka, kuratorka i uczestniczka wystawy)
2022 „Kobieta”, Galeria Rynek 6 JOKiS Jarosław
2020 "tech-stylia" wystawa artystycznej tkaniny interaktywnej, BWA Krosno
2019 Jesienne Konfrontacje 2019, BWA Rzeszów, wystawa pokonkursowa
2019 „Obraz Ukrainy I Polski..” Związek Ukraińców w Polsce, o/Szczecin
2019 V Piotrowskie Biennale Sztuki, wystawa pokonkursowa
2018 Najlepsze dyplomy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
2018 „Miejsce w czasie” Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie
Aukcja
67. Aukcja Młoda
gavel
Data
29 marca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
170 EUR
Cena sprzedaży
204 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
170 EUR
Przebicie
120%
Wyświetleń: 61 | Ulubione: 1
Aukcja

Pragaleria

67. Aukcja Młoda
Data
29 marca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Pragalerią ekspertów.
 4. Pragaleria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie galerii, we wskazanym  przez  Pragalerię  terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.
 6. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Pragaleria zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 12. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 13. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 14. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Pragaleria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 17. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Pragalerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 18. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 19. W przypadku aukcji charytatywnej Pragaleria nie oferuje możliwości wystawienia faktur. Środki wpłacone przez kupującego traktowane są jako darowizna na rzecz Fundacji Promocji Sztuki Polskiej.
 20. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 21. Przepisy:

  INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Pragaleria jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Pragaleria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
  5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Pragaleria jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Pragaleria
Kontakt
Pragaleria Młoda Sztuka
room
ul. Stalowa 3 / 1/5/13
03-425 Warszawa
phone
+48796798853
Godziny otwarcia
Poniedziałek
12:00 - 19:00
Wtorek
12:00 - 19:00
Środa
12:00 - 19:00
Czwartek
12:00 - 19:00
Piątek
12:00 - 19:00
Sobota
12:00 - 16:00
Niedziela
Zamknięte
Maria Bugajska Kondrad
keyboard_arrow_up