10

Natalia Kudryavtseva, "Łąka"

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Natalia Kudryavtseva, "Łąka" 60x100cm olei i akryl na płótnie

Natalia Kudryavtseva, Urodziłam się w roku 1973 w mieście Krzywy Róg w Ukrainie. W 1995 ukończyłam kierunek fizyki
i matematyki Instytutu Pedagogicznego w Krzywym Rogu, i rozpoczęłam prace w szkole jako nauczycielka
fizyki.
Od najmłodszych lat lubiłam malować, a od 1998 zaczęłam zajmować się aktywnie twórczą
działalnością.
W 2006 ukończyłam kierunek artystyczno-graficzny Pedagogicznego Uniwersytetu w Krzywym
Rogu.
Moje prace były publikowane w gazetach regionalnych. Uczestniczyłam w wielu miejskich i
krajowych wystawach obrazów olejnych.
W 2014 roku przyjechałam do Polski i zamieszkałam w Legnicy. Oczarowana urokiem miasta
zaczęłam utrwalać jego zabytki, ulice, parki malując akwarele.
Artystka należy do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów i Plastyków oraz
jest czląkiem IWS – Międzynarodowego Stowarzyszenia Akwarelistów

Aukcja
16 AUKCJA Malarstwa Sztuka na LATO
gavel
Data
06 sierpnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
218 EUR
Cena sprzedaży
288 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
240 EUR
Przebicie
132%
Wyświetleń: 94 | Ulubione: 1
Aukcja

Galeria Vratislavia

16 AUKCJA Malarstwa Sztuka na LATO
Data
06 sierpnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Galerii Vratislavia zwanej dalej Galerią 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia zaakceptowanie przez Galerię 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galeria występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 10. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 11. Zastrzeżenia końcowe:
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 
  • Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  • Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Vratislavia
Kontakt
Galeria Vratislavia
room
ul. Odrzańska 8/1
50-113 Wrocław
phone
+48505072334
keyboard_arrow_up
+