Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
25

Rakowska Aleksandra (1992), Wisła, 2016

add Twoja notatka 
Opis pozycji
technika mieszana, płótno, 50 x 70 cm

Urodzona w 1992 roku. Studia na kierunku malarstwo (specjalność malarstwo sztalugowe) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Aukcja
Charytatywna Aukcja Fundacji Galerii STALOWA
gavel
Data
18 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
42 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 18 | Ulubione: 0
Aukcja

Fundacja Galerii Stalowa

Charytatywna Aukcja Fundacji Galerii STALOWA
Data
18 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin

 

1.    Organizatorem Charytatywnej Aukcji jest „Fundacja Galerii  STALOWA” z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie; KRS:0000604525; NIP: 113 290 39 75, zwana dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego: PKO BP 30 1020 1042 0000 8502 0344 5335.

2.    Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność Fundacji. Dzieła przekazane były w darowiźnie przez studentów i kadrę dydaktyczną uczestniczącą w organizowanych przez Fundację PLENERIADACH oraz przez innych twórców. Są one wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

3.    Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

4.    Aukcja przeprowadzona zostanie za pośrednictwem internetu na stronie fundacjastalowa.onebid.pl.

5.    Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

6.    Organizator nie pobiera wadium.

7.   Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej, stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.

8.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

9.   Warunkiem licytacji online jest założenie lub posiadanie konta w serwisie www.fundacjastalowa.onebid.pl. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Organizatora.

10.  Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji online, ma możliwość:

      a) wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Organizatora pod numerem +48 22 380 34 43 lub +48 606 864 943 lub mailowo pod adresem [email protected];          

      b) ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac na stronie www.fundacjastalowa.onebid.pl.

11.   Licytacja danej pracy kończy się w momencie, kiedy dany Uczestnik zaoferuje najwyższą cenę i system licytacji przejdzie do kolejnej pozycji. Uczestnik zawiera tym samym z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.

12.  Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN. Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500, - PLN.

13.  Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu aukcji maila z informacją o wygranej oraz danymi dotyczącymi płatności. Płatność za wylicytowana pracę  można uiścić gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

14.  Nabywca otrzymuje rachunek.

15. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie „Fundacji Galerii STALOWA” przy ul. Stalowej 26 w Warszawie, nie później, niż 20 dni od zakończenia Aukcji i jest możliwy po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy „Fundacja Galerii STALOWA” za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

16.  Fundacja zastrzega sobie praco ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.

17.  Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji.

18.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim. 

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Galerii Stalowa
Kontakt
Fundacja Galerii STALOWA
room
ul. Stalowa 26
03-426 Warszawa
phone
48606 864 943
Aleksandra Rakowska star
keyboard_arrow_up